Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová směrnice Energy-related products (ErP) zahrnuje více výrobků než původní EuP a Index energetické účinnosti (EEI)

Nová směrnice ErP zahrnuje výrobky, na které se vztahuje starší směrnice EuP, jakož i výrobky, které jsou spojeny se spotřebou energie, ale přímo energii nespotřebovávají. Výrobky spojené se spotřebou energie, jejichž použití má dopad na spotřebu energie, tvoří velkou část spotřeby energie v EU.

Co je směrnice ErP?

Jak jste si možná všimli, nedávno byla přijata další směrnice, známá jako ErP. A stejně jako všechny ostatní vás asi zajímá, na co se tato směrnice vztahuje.
Ve skutečnosti je to docela jednoduché. Nová směrnice ErP zahrnuje výrobky, na které se vztahuje starší směrnice EuP, jakož i výrobky, které jsou spojeny se spotřebou energie, ale přímo energii nespotřebovávají. Výrobky spojené se spotřebou energie, jejichž použití má dopad na spotřebu energie, tvoří velkou část spotřeby energie v EU.

EuP

Energy-using products (EuP) používají, vyrábějí, přenášejí nebo měří energii (elektřinu, plyn, fosilní paliva), jako jsou například kotle, počítače, televize, transformátory, průmyslové ventilátory, průmyslové pece, oběhová čerpadla atd.

ErP

Energy-related products (ErP): jakékoli zboží, které má při použití dopad na spotřebu energie. Výrobky spojené se spotřebou energie zahrnují všechny energetické spotřebiče i energii šetřící výrobky, jako jsou např. okna, izolace, sprchové hlavice a vodovodní kohoutky.

EuP versus ErP

V tomto okamžiku je určitý zmatek v tom, zdali platí EuP nebo ErP. Podle Evropské komise jsou obě varianty stejně dobré a přijatelné a odpověď je velmi jasná: používejte EuP nebo ErP a odkazujte na starou nebo novou směrnici.

Grundfos používá EuP

Ve snaze o nejlepší komunikaci se společnost Grundfos rozhodla nadále používat EuP, aby nedocházelo ke zmatkům v komunikaci, protože oběhová čerpadla jsou energetické spotřebiče, a aby se vyhnula záměně označení “ErP ready” s ERP systémy (Enterprise Resource Planning, plánování podnikových zdrojů), jako je například SAP .

Index energetické účinnosti (EEI)

Požadavky na ekodesign oběhových čerpadel (stanovené nařízením Komise č. 641/2009 ze dne 22. července 2009) stanovují přísné energetické požadavky na oběhová čerpadla. Zavádí se index energetické účinnosti (EEI), kdy je číslo nižší, čím vyšší je stupeň účinnosti. V budoucnu budou požadavky na energetickou účinnost:

2013: EEI≤ 0,27
2015: EEI≤ 0,23
Aktuálně nejlepší standard oběhových čerpadel ve své třídě je EEI≤ 0,20.

Nezapomeňte na rok 2013

Podle Nielse Bidstrupa je důležité, aby projektanti a dodavatelé měli na paměti, že všechna samostatná oběhová čerpadla, s výjimkou těch používaných v solárních a tepelných čerpadlech, uvedená na trh po 1. lednu 2013 musí být vysoce účinná čerpadla. To je zejména důležité v souvislosti se specifikací materiálu, která přesahuje toto datum. Pokud je standardní oběhová čerpadlo s nízkou účinností zahrnuto v projektu, který začíná po roce 2013, je pravděpodobné, že čerpadlo již nebude k dispozici.

Rozsah

V současné době má 30 % všech samostatných oběhových čerpadel prodaných v EU označení A. Počínaje rokem 2013 bude každé čerpadlo na trhu rovnocenné čerpadlům s označením A nebo lepší. A v roce 2015 bude možno uvést na trh pouze 30 % nejlepších dnes vyráběných samostatných oběhových čerpadel s označením A.

Dynamická směrnice EuP

Aktuálně nejlepší standard oběhových čerpadel je EEI≤ 0,20. Nicméně požadavky EEI a orientační hodnoty se mohou měnit při revizi legislativy v roce 2017, bude-li to zdůvodněno výrazným dopadem na životní prostředí a analýzou nákladů životního cyklu. Proto je EuP flexibilní a může být přizpůsobena budoucím zlepšením.

Rozšířený produktový přístup

Podle Nielse Bidstrupa se seznam výrobků, na které má směrnice EuP vliv, neustále rozšiřuje. Již se pracuje na zahrnutí bazénových čerpadel, čerpadel na čistou vodou, kalových čerpadel atd. V budoucnu bude nařízení zastávat rozšířený produktový přístup. Rozšířený produktový přístup bude kombinovat požadavky na ekodesign vztahující se na čerpadla, motory a frekvenční měniče (včetně řídicích zařízení). Tím se významně rozšíří rozsah předpokládaných případných úspor v EU. Roční očekávané úspory z produktového přístupu k vodním čerpadlům jsou 3,3 TWh do roku 2020.

Předpovídá se, že rozšířený produktový přístup dosáhne v EU ročních úspor až 35 TWh.

Cíl směrnice Eup

Konečným cílem směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů je snížit dopad na životní prostředí energetických spotřebičů nebo výrobků souvisejících se spotřebou energie, podpořit udržitelný rozvoj a zajistit dodávky energie v budoucnu.

Rozsah

S ročním trhem 14 milionů kusů v rámci EU mají oběhová čerpadla významný dopad na životní prostředí a potenciál pro snižování. Odhaduje se, že v roce 2020 povede legislativa týkající se oběhových čerpadel k výrazným úsporám elektrické energie a ke snižování emisí CO2.

Odhadované úspory v roce 2020

Celkové úspory elektrické energie: 23 miliard kWh
Celkové snížení emisí CO2: 11 milionů tun

Ekvivalent spotřeby obyvatel

Celková spotřeba elektrické energie 14 milionů obyvatel EU.