Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Wilo-Yonos PICO – nové elektronicky regulované čerpadlo s vysokou účinností

Yonos PICO je ekonomickým ekvivalentem stávající prémiové řady Stratos PICO. Malé rozměry Yonos PICO usnadňují instalaci i do relativně stísněných prostorů a lze jím nahradit libovolné stávající čerpadlo.Výměna a s ní spojené nastavení nového čerpadla je rychlá a nekomplikovaná.

Od 1. 1. 2013 nastavuje evropská směrnice o ekodesignu ErP přísné požadavky na bezucpávková, mokroběžná, oběhová čerpadla. První kroky na cestě k dosažení celoevropských cílů 20/20/20 v oblasti ochrany klimatu a spotřeby energie, tedy do roku 2020 docílit snížení emise skleníkových plynů o 20 % při zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů o 20% a zlepšení energetické účinnosti o 20 % v porovnání se stavem z roku 1990, již byly učiněny.

Tolik strohá tisková zpráva, za kterou se však skrývá, co se oběhových čerpadel týká, doslova revoluce. Pro výrobce čerpadel končí v EU prodej bezucpávkových oběhových čerpadel, která nesplňují požadavky ErP s indexem energetické účinnosti EEI ≤ 0,27.

Wilo-Yonos PICO
Wilo-Yonos PICO

Standardní oběhová bezucpávková (mokroběžná) čerpadla se závitovým připojením jako například Wilo-Star RS 25/4 poháněná asynchronním motorem s kotvou nakrátko tedy končí. Odborné velkoobchody budou moct po 1. 1. 2013 doprodat skladové zásoby a pak již tyto oběhovky definitivně uvolní místo na slunci pro své nástupce s neskonale vyšší účinností. Firma Wilo již od roku 2000 dodává čerpadla řady Wilo-Stratos. Díky vizionářskému přístupu, technické erudici a ekonomickému potenciálu prosadila firma Wilo nový pohon oběhových čerpadel – ECM motor. Při vývoji řady Stratos se podařilo překonat technologické bariéry a novátorská technická řešení přinesla čerpadla s do té doby nevídanými vlastnostmi, která jsou stále na špici efektivity, flexibility a funkčnosti. Elektronicky komutovaný motor se díky firmě Wilo stal novým standardem v kategorii oběhových i cirkulačních čerpadel. To, co bylo v minulých letech považováno za výjimečné se stává běžným. Až 90% úspora elektrické energie v porovnání s čerpadly s pevnými otáčkami a asynchronním motorem je jasným argumentem pro avizovanou změnu, která by přišla bez ohledu na usnesení EU. Čerpadla Wilo-Stratos, Stratos PICO a Stratos GIGA mají takový potenciál úspor, že se zvýšené investiční náklady v porovnání se standními čerpadly vrátí investorovi cca do dvou let provozu. Po zbytek jejich životnosti lze na úsporách energie „naspořit“ nejen na nové čerpadlo. Počínaje čerpadlem Stratos PICO pro rodinný domek přes závitová a přírubová Stratos pro TZB a konče ucpávkovým Stratos GIGA. Jen pro příklad – u čerpadla Stratos GIGA se 4,5 kW motorem byly celkové úspory na energii ve srovnání s odpovídajícím standardním čerpadlem s pevnými otáčkami vyčísleny na více než 1,8 milionu korun za 15 let provozu při stávajících cenách!

V současné době uvádí Wilo na český trh nové elektronicky regulované čerpadlo s vysokou účinností Yonos PICO, které je ekonomickým ekvivalentem stávající prémiové řady Stratos PICO.

Wilo-Stratos PICO
Wilo-Stratos PICO
Star-Z NOVA
Star-Z NOVA
Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos GIGA

„Wilo-Yonos PICO“ je určeno pro menší topné a chladící soustavy ve dvou výkonových stupních s maximální výtlačnou výškou 4 resp. 6 m. Nové čerpadlo s vysokou účinností je kompaktní, se stavební délkou 180 nebo 130 mm. Na čelní straně axiálně umístěného modulu lze díky LED číselníku odečíst informaci o okamžité spotřebě elektrické energie nebo nastavené dopravní výšce čerpadla. V nabídce jsou oba standardní regulační režimy, Δp-c a Δp-v, díky kterým čerpadlo automaticky přizpůsobuje své otáčky požadavkům soustavy. Volbou odvzdušňovacího režimu lze snadno odstranit nežádoucí vzduch z prostoru elektronicky komutovaného motoru. Odstranění vzduchu z oblasti rotoru je otázkou několika minut, které se však výrazně projeví na dlouhodobé životnosti a spolehlivosti čerpadla. Malé rozměry usnadňují instalaci a Yonos PICO lze díky tomu namontovat i do relativně stísněných prostorů, bez nároků na další prostor lze nahradit libovolné stávající čerpadlo. Připojení napájení je velmi snadné. Patentovaný zástrčkový systém, známý již od čerpadel Stratos PICO a Star-Z NOVA umožňuje i u Yonosu velmi rychlé připojení, prakticky bez použití nástrojů.

Výměna stávajícího „Wilo-Star RS“ nebo podobného oběhového čerpadla za čerpadlo „Wilo-Yonos PICO“ a s ní spojené nastavení nového čerpadla je rychlá a nekomplikovaná. Vodítkem pro nastavení může být na původním čerpadle nastavený stupeň otáček. Červený knoflík Yonosu pak při regulačním režimu Δp-c nastavíme na první, druhé nebo třetí přerušení na vyznačené škále. Toto nastavení odpovídá srovnatelným stupňům otáček při průtoku 1 m3/hod. Při pootočení červeným knoflíkem se na krátko zobrazí nastavená výtlačná výška čerpadla (po 0,1 m) a po chvíli se zobrazí aktuální příkon, který lze jemným nastavením optimalizovat. Končí tedy doba nesmyslně předimenzovaných čerpadel v rodinných domech, provozovaných po celou sezónu na maximálních otáčkách. Je třeba zdůraznit fakt, že dvojnásobný průtok znamená nepatrné zvýšení topného výkonu při osminásobném příkonu. Yonos PICO s indexem EEI 0,18 spotřebuje mnohem méně energie, než je požadováno od topenářských oběhových čerpadel s nejvyšší třídou energetické účinnosti A. V porovnání se stávajícími neregulovanými oběhovými čerpadly uspoří až 90 % elektrické energie. Celkové náklady na sezónní provoz se pohybují okolo 200 Kč, podle typu starého čerpadla lze úsporu vyčíslit na 1200 až 2500 Kč ročně, v některých případech i více. Vzhledem k ceníkové ceně 4 400 resp. 4 950 Kč bez DPH nemá cenu čekat na rok 2013. Čerpadla RS a jejich ekvivalenty jsou mrtvá, vysoká účinnost se stává standardem. Yonos PICO, Stratos PICO a Star-Z NOVA – to jsou názvy čerpadel pro jedno a dvougenerační rodinný dům.

Spotřeba energie s maximální efektivitou je tou nejlepší ochranou životního prostředí. Maximálním využitím vyrobené energie snižujeme zátěž životního prostředí při zachování plného komfortu.

WILO news 1/2012 (ke stažení v pdf)
„Wilo News“ informuje o věcech, které momentálně hýbou firmou WILO Praha – budeme přinášet nejen poslední technické informace o našich výrobcích, ale i o připravovaných marketingových akcích nebo praktických zkušenostech s výrobky Wilo.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.