Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny dotýkající se tepelných čerpadel

Život je změna, a kéž by každá taková byla jen změnou k lepšímu. Bohužel v případě některých se od původního záměru k finální podobě ujde natolik krkolomná cesta, že neznalý pak jen obtížně hádá, co navrženou změnou chtěl navrhovatel říci.


STIEBEL ELTRON - 1. část přednášky

Další názornou ukázkou toho, jak štědře placení státní úředníci jsou schopni zbabrat prakticky cokoliv, se stala kauza „jističe“, kterou jsme měli možnost sledovat takříkajíc v přímém přenosu počátkem tohoto roku. Jaký byl důvod pro radikální změnu účtování elektrické energie pro konečné spotřebitele? Na počátku všeho bylo zjištění, že vyhrazený výkon odběratelů elektřiny v Česku je zhruba dvakrát větší než průměrné provozní zatížení, což není zrovna ideální stav z pohledu provozovatele sítě – státní společnosti ČEPS. Ta si totiž spočítala, že kdyby uvedený rozdíl byl výrazně menší, čehož by se dalo relativně snadno dosáhnout optimalizací velikosti zákaznických jističů, dokázala by vzniklou přenosovou rezervu dobře, a hlavně s finančním přínosem, využít při transferu nárazových výkonů způsobených činností větrníků ze severu Evropy na jih s využitím právě naší distribuční soustavy. A k optimalizaci měla zákazníky nasměrovat nová pravidla pro účtování spotřeby elektřiny. To by ale úředníci museli celou operaci připravit tak, aby při první zmínce o ní nevypukla pomalu davová psychóza. Z médií se na nás ze dne na den valily zaručené informace, jak hodně to koho poškodí, tedy ne zrovna ve vyúčtování, ale prostřednictvím jednorázového poplatku za výměnu jističe. Jestli je finanční efekt optimalizace takový, jak se říká, to by byl takový problém, aby se na výměně jističů podílel distributor energie? Následné propočty ukázaly, že vyloženě biti by byli pouze chalupáři, pro které se zajišťuje po většinu roku výkon v naprosto přemrštěné výši, například kvůli jednorázovému používání cirkulárky. Ale to už se z ekonomického problému stal problém politický, na „řešení“ kterého si každý rád přihřeje polívčičku. Takže změna tarifů se zatím odkládá…

Na tuto zatím neúspěšnou snahu o nápravu nevyhovujícího stavu se zaměřil v úvodu své přednášky Ing. Václav Helebrant ze společnosti Stiebel Eltron. A nebyla to jediná zajímavá informace z oblasti legislativy související se zaměřením firmy, kterým je výroba elektrických topných zdrojů zahrnující samozřejmě i tepelná čerpadla. S těmi pro změnu souvisí změna tarifů platná od dubna tohoto roku, při které pravděpodobně zbystřil nejeden vlastník tepelného čerpadla, případně potencionální zájemce o instalaci.


STIEBEL ELTRON - 2. část přednášky

Druhá část přednášky byla věnována zejména informaci o štítkování tepelných čerpadel, tedy počinu, jehož cílem mělo být zjednodušit zákazníkům výběr tepelného čerpadla na trhu. Bohužel urputná snaha zjednodušovat něco, co z principu vůbec jednoduché být nemůže, a zákazník by ve svém vlastním zájmu měl při volbě tepelného zdroje vyhledat odborníka a ne se řídit svým zjednodušeným laickým názorem, se mně osobně nejeví jako optimální cesta. Ale uznávám, mohou na to být i odlišné názory. Každopádně prezentované praktické zkušenosti mě v mém přesvědčení příliš nezviklaly.


 
 
Reklama