Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhlášení internetové hlasovací soutěže NOVINKY na Infothermě 2017, patenty a vynálezy

Soutěž NOVINKY, patenty a vynálezy organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma zaměřené na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.

S přihlášenými novinkami, patenty a vynálezy se zájemci budou moci předem seznámit na těchto stránkách a v průběhu výstavy ve vstupní expozici v pavilonu A1, věnované NOVINKÁM, vynálezům a patentům z oboru nomenklatury výstavy.

Soutěže se mohou zúčastnit vystavovatelé Infothermy 2017, kteří zde vystavují nový výrobek, dále instituce a firmy se svými patenty a vynálezy za následujících podmínek:

  • Každý soutěžící může přihlásit do soutěže pouze jeden výrobek nebo službu z oboru nomenklatury výstavy.
  • Účast v soutěži je bezplatná, podmínkou je pouze, v případě vyhodnocení, poskytnutí výrobku k vystavení do vstupní expozice v pavilonu A1.
  • Jako přihlášku do soutěže zašle zájemce o účast v soutěži na kontaktní mail prezentaci novinky v elektronickém formátu (PDF, DOCX, DOC).
  • Kontaktní e-mail: jan.schindler@topinfo.cz a v kopii: bujakova@inforpres.cz. Poslední termín pro zaslání přihlášek je 15. 11. 2016.
  • Rozsah prezentace omezte na 1 normostranu textu (1 800 znaků včetně mezer) a max. 3 obrázky.
Výstava vítězných exponátů na veletrhu Infotherma 2016
Výstava vítězných exponátů na veletrhu Infotherma 2016

Prezentace přihlášených exponátů do soutěže bude v úterý 1. prosince v článku publikovaném na titulní straně portálů TZB-info a Estav.cz. U každé přihlášené novinky bude hlasovací tlačítko, pomocí kterého čtenář označí novinku, která ho nejvíce zaujala. Hlasování bude ukončeno 6. ledna 2017 ve 12 hod..

Hlasování bude technicky ošetřeno k zamezení opakovaného hlasování z jedné IP adresy.

Pro vítěze bude zpracována v první polovině roku 2017 redakční videoreportáž. Všechny vyhodnocené novinky budou prezentovány na titulní straně TZB-info, po dobu tří měsíců od výstavy, ve speciálním okně Infothermy. Rovněž bude poskytnuta portálem TZB-info reklama v hodnotě 30.000 Kč zdarma.

 
 
Reklama