Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ověřené tipy a triky jak platit méně za vytápění a ohřev horké vody ve vašem hotelu

Najděte energeticky účinné způsoby!

Pokud bereme v potaz požadavky na energii, horkou vodu a vytápění, jsou hotely velmi specifickou skupinou budov. Vytápění a příprava horké vody jsou jedněmi z nejvyšších nákladů na spotřebu energie proměnlivé v závislosti na obsazenosti hotelu. Majitelé a správci hotelových komplexů často tvrdí, že v i tomto sektoru je těžké cokoli předpokládat.

Na druhou stranu, pokud je hotel dobře vedený a spravovaný, dá se dosahovat vysokých úspor a logicky i dobrého zisku.

Zajištění nejvyššího komfortu s co nejnižšími náklady

Pro zajištění opravdu vysokých úspor energie hraje nejdůležitější roli zdroj tepla. Ten musí fungovat efektivně, bez ohledu na proměnlivost sezónního zatížení. Pro hotely je velkou výzvou zajistit hotelovým hostům pohodlí jak ve vrcholné sezóně, tak i mimo ni. V praxi to znamená, že je třeba vybrat takový zdroj tepla, který umožní modulovat nejvyšší možný výkon bez významné ztráty účinnosti. V hotelu je také důležité sledovat a správně využívat možnost regulace tepla, například během teplých měsíců udržovat teplotu neobsazených pokojů na minimu s možností nezávislé regulace teploty v běžně obsazených pokojích.

Obrázek č. 1: Průměrná spotřeba energie u koncového uživatele
Obrázek č. 1: Průměrná spotřeba energie u koncového uživatele
Obrázek č. 2: Prostorová stanice TopTronic® E (http://www.hoval.cz/produkty/toptronic-e/)
Obrázek č. 2: Prostorová stanice TopTronic® E

S měnícím se požadavkem na energii je nejlepším řešením zařízení, u kterého může být výkon snadno ovládán, například díky modulaci hořáku. Kondenzační plynový kotel UltraGas je právě takové zařízení. Jedná se o možná nejúčinnější kotel dostupný na trhu, který je charakterizován účinností až 99 %. Je to velmi důležitý znak, protože umožňuje tomuto zařízení dosahovat stejného ohřívacího efektu, i když spotřebuje méně paliva. Tato jeho jedinečná vlastnost vede ke snížení provozních nákladů.

Vysoká účinnost kotle je výsledkem použití patentovaného výměníku tepla AluFer®, který odstraňuje maximální možné množství tepla ze spalin, jejichž teplota při výstupu může být nižší než 50 °C. Použití nízkoteplotních a vysokoteplotních vratných vstupů v tomto kotli vytváří ideální podmínky pro kondenzaci i při zahřívání horké vody. Kotel je izolován minerální vatou, aby se minimalizovala ztráta tepla. Inteligentní regulace umožňuje ovládat kotel. Vestavěné senzory tlaku vody a spalin zajišťují bezpečný provoz kotle. Regulátor TopTronic je vybaven displejem, který umožňuje nastavit požadovanou teplotu pro individuální teplovodní okruhy, teplotu vody a provozní mód.

Společnosti, které chtějí mít dobré jméno, musí být vybaveny ekologickými zařízeními s minimálním dopadem na životní prostředí. Monitorování spalin je velmi důležité – koncentrace složek ve spalinách a jejich teplota poskytují majiteli informaci, jestli kotel a spalovací proces správně funguje. Kotle Hoval dosahují hodnot CO2 ve spalinách 9–8,8 %, NOx – 26–38 mg/kWh, a oxidů uhlíku 3–9 mg/kWh v závislosti na výkonu, což je velmi malé množství. Měli bychom dodat, že nejnižší emise spalin a nejvyšší účinnost kotle souvisí s provozem při nízkých parametrech topného tělesa.

 

Efektivně a ekologicky

Obrázek č. 3: Hotel Fusion v Praze
Obrázek č. 3: Hotel Fusion v Praze

Exkluzivní hotely vyžadují nadstandardní požadavky od zákazníků, na které musí reagovat. Proto je pro jejich majitele důležité vybrat spolehlivá a ověřená řešení přinášející výhody. Například ta, která zahrnují spolehlivý provoz, pokročilé a automatické ovládání, účinnou nebo ekologickou produkci tepelné energie.

Úspěšným příkladem jednoho takového projektu je Hotel Fusion v Praze, ve kterém bylo instalováno moderní systémové řešení kotlů Hoval UltraGas (800D). S ohledem na lokaci hotelu, který je v samém srdci historického centra Prahy, tím pádem pod přísnými požadavky na emise a hluk, byl osazen kondenzační dvojkotel Hoval UltraGas (800D).

Hlavním cílem této rekonstrukce byla přestavba na moderní designový hotel. Jako v každém hotelu, i zde byl kladen důraz na spolehlivé řešení s co nejnižšími provozními náklady. Díky technologii Hoval investor zaznamenal pohodlný provoz a bezproblémové dodávky tepla, které maximálně naplňují potřeby hotelových hostů. Mimo to se v účtech za energie projevily značné provozní úspory, což hotelu umožňuje takto uspořené finance využívat jiným způsobem. Díky vestavěné automatizaci, která umožňuje modulaci hořáku a úpravu výkonu kotle podle potřeb hotelu, kotel UltraGas odpovídá stanoveným požadavkům. Tento fakt je velmi důležitý a usnadňuje snadno reagovat při proměnlivých požadavcích na energii, hlavně pro účely přípravy horké vody. Aby kotel účinně fungoval, musí pracovat stabilně a startovat jen výjimečně, zato na dlouhou dobu.

Hoval spol. s r.o.
logo Hoval spol. s r.o.

Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu ...