Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Viessmann představil novinky pro otopnou sezónu 2016

Novinky jsou v kondenzačních kotlích do 35 kW, v regulaci kotlů, v kaskádách pro větší a bytové domy. Nově vyvinutá hybridní zařízení využívají jak obnovitelné, tak fosilní zdroje a plně automatické řízení. Nové ploché solární kolektory řeší problémy stagnace a snižují nároky na konstrukci otopných soustav.

Viessmann nabízí kompletní topnou, systémovou a chladící techniku a patří do TOP 3 v branži. Historie se počítá od roku 1917 a Viessmann je stále rodinný podnik, nyní ve třetí generaci. Zastoupení v ČR má společnost od r. 1994.
K výročí 100 let v roce 2017 kráčí Viessmann s celou řadou novinek již pro tuto topnou sezónu, které představil Marek Bezouška, odborný referent a školitel Viessmann. Zároveň upozornil i na sortiment, který není tak často pod značkou Viessmann zmiňován jako například zplyňovcí kotle na dřevo v páté třídě, zaregistrované i v kotlíkových dotacích, kogenerační jednotky, mikrokogenerace a chladicí jednotky například pro obchodní řetězce a hotely a palivový článek v TU Ostrava.

Kondenzační kotle


Viessmann - kotel VITODENS 100 jako součást kuchyňské linky

Kotle VITODENS 100-W/111-W s výkony od 4,7 do 35 kW mají nově modulační rozsah až 1:6, LCD-dotykové ovládání s podsvícením a celkově lepší obsluhu a servis. Jde o malé kompaktní zařízení, které protože nepotřebuje boční přístup, hodí se i do kuchyňských linek. Pro takový účel ocení uživatel i německy vyladěný vzhled. Jedná se o servisně velmi dobře přístupný kotel s možností dálkového přístupu.

V nabídce kondenzačních kotlů Viessmann jde ale především o optimalizaci nástěnných plynových kotlů v řadě Vitodens 200. Inovované kotle do 35 kW (Vitodens 200-W, 222-W, 222-F a 242-F) mají novou regulaci spalování, automatickou adaptaci na parametry spalinové cesty a inovace se týká i usnadnění napojení kotle na otopnou soustavu použitím bajonetových spojů. Tyto kotle jsou efektivní pro rodinné a dvougenerační domy i vícepatrové byty.

Lambda Pro Control Plus pro stabilně vysokou účinnost

V regulaci kotlů je uplatněn výsledek dalšího inovativního vývoje osvědčené regulace spalování Lambda Pro Control pod názvem Lambda Pro Control Plus. Ten zaručuje plně automatizovaný přechod mezi zemním plynem LL, E nebo zkapalněným plynem včetně identifikace kolísání kvality plynu a zajištění odpovídají úpravy parametrů pro jeho spalování. Spalování tak zůstává trvale stabilní při konstantně vysoké účinnosti.

Automatická adaptace na spalinové cesty

Automatická adaptace na spalinové cesty přizpůsobuje činnost ventilátoru hořáku podle odporu příslušného spalinového potrubí. Zjišťuje se skutečné množství spalovacího vzduchu a změnou výkonu ventilátoru se upravuje na optimální. Zcela odpadá ruční přizpůsobení zabudováním clon nebo nastavování regulace na kotli, plynové armatuře atp.

Díky inovativní technice jsou plynové kondenzační kotle Vitodens řady 200 nyní ještě komfortnější, se snadnou montáží a servisem. Na obrázku je nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W.

Kaskádový systém

Požadavek větších výkonů řeší další novinka, a to kaskádový systém pro Viessmann Vitodens 200-W od jmenovitého výkonu 49 kW.

Prostorově úsporné řešení a rychlejší montáž

Regulační rozsah kaskády je od 12 až do maximálních 594 kW se šesti kotli o jmenovitém výkonu 99 kW. Již na první pohled upoutá jeho prostorově úsporné řešení. Například trojnásobná kaskáda vyžaduje totiž šířku pouze 2,3 m a místnost vysokou pouze 1,9 m, tzn. o 40 cm méně než běžné kaskády. Lze zvolit nástěnnou montáž nebo instalaci ve volném prostoru v řadě nebo jako blok. V novém sdruženém systému prochází přívod a zpátečka každý přes své oddělené sběrné potrubí a má nižší počet spojů. Doba montáže se proto sníží na polovinu.
Viessmann - novinky v kondenzačních kotlích, foto: firemní archiv

Hybridní zařízení

Hybridní zařízení reagují na požadavek maximálně optimalizovat využití dostupných energií. Jak těch, které jsou zdarma, tak těch, za které musí uživatel platit. Mnozí provozovatelé zařízení dnes stojí před otázkou, jaký zdroj tepla zvolit. Nově vyvinutá hybridní zařízení využívají obojí – jak obnovitelné, tak fosilní zdroje energie a řízení jejich provozu je plně automatické v závislosti na preferencích provozovatele. Kombinace plynového kondenzačního kotle a tepelného čerpadla vytápí velmi efektivně a variabilně. Provozovatelé mohou kdykoliv flexibilně reagovat na vývoj cen energií a to jim dává vysokou záruku příznivých provozních nákladů. Tato zařízení již dnes připravena na to, aby zohlednila budoucí cenové změny dodavatelů elektřiny.

Hybrid Pro Control pro regulaci volby poměru energie z TČ a kondenzačního kotle

Stěžejním prvkem hybridních zařízení, která obsahují plynový kondenzační kotel a splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda, Vitocaldens 222-F (1 až 19 kW) a Vitocal 250-S (1,2 až 16 kW) je Hybrid Pro Control, který reguluje energetický mix použitý hybridním zařízením. Provozovatel si zadá, zda má být vytápění mimořádně ekonomické nebo ekologické. Podle toho, který nosič energie je v danou chvíli nejhospodárnější, nastaví regulace příslušný modul topného zařízení. Provozovatel díky tomu dosahuje vždy nejnižších emisí, popř. topných nákladů. Jednotka je vhodná pro rekonstrukce i novostavby do 180 m2, snadno se montuje a jednoduchý a spolehlivý je i provoz.
Viessmann - Hybrid Pro Control, foto firemní archiv

Vitocaldens 222-F je kompletně vybavené zařízení zařazené do třídy A++, tedy jako maximálně efektivní a obsahuje nabíjecí zásobník. Rovněž Vitocal 250-S patří do třídy A++, ale je navrženo pro již existující otopné soustavy. Připojení ke stávajícímu stacionárnímu nebo závěsnému kotli do 30 kW a i k zásobníkovému ohřívači je velmi jednoduché, neboť ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla je již nainstalována potřebná hydraulika a elektrické komponenty.

Solární soustavy

Teplotní stagnace solárních soustav spojená s vysokými teplotami a rychlou degradací solární kapaliny vyžaduje řadu opatření na straně spotřeby získaného tepla nebo dokonce i jeho maření. Nové ploché solární kolektory Vitosol 200-FM a 100-FM jsou opatřeny unikátní selektivní vrstvou ThermProtect. Její jedinečnou vlastností je to, že v závislosti na teplotě mění kolektor svou emisivitu. Jednoduše řečeno, do teploty okolo 75 °C má emisivitu maximálně nízkou a mění maximum dopadajícího slunečního záření na teplo. Při dalším růstu teploty se emisivita začne zvyšovat až na hodnotu okolo 40 při teplotě okolo 145 až 150 °C. Další zvyšování teploty v kolektoru pak již není možné.
Viessmann - Absorpční vrstva ThermProtect, foto firemní archiv
Tato snížená stagnační teplota zaručuje vysokou životnost solárních soustav a významně snižuje nároky na konstrukci otopných soustav. Při vhodném návrhu soustavy zamezí při stagnaci tvorbě páry. Absorpční vrstva ThermProtect funguje samostatně – nezávisle na konfiguraci zařízení a nastavení regulace. Solární systémy jsou díky ní bezpečné a tolerují i předimenzovaná kolektorová pole. Doporučované stagnační chladiče, popř. předřazené nádoby, nejsou s kolektory s vrstvou ThermProtect vyžadovány.


Příklad určení pracovního tlaku: vstupní tlak expanzní nádoby = 3 bar + 10 m x 0,1 bar/m + 1 m x 0,1 bar/m – 0,3 bar = 3,8 bar

Ploché kolektory s absorbční vrstvou s automatickým odstavením vyšší vyžadují systémový přetlak 3 bar (dosud 1 bar) v kolektoru. To výrazně snižuje velikost membránových expanzních nádob. Pro tlak v zařízení a plnicí tlak i vstupní tlak membránové expanzní nádoby se použije výpočet:
tlak zařízení (3 bar) + výška h1 (m) x 0,1 bar/m + výška h2 x 0,1 bar/m – vodní předloha (0,3 bar).

Solsec - pomůcka pro dimenzování

Obchodní partneři firmy Viessmann si mohou na na internetových stránkách www.viessmann.cz v sekci Login Partner vyhledat pomůcku pro dimenzování Solsec, pomocí níž lze konfigurovat specificky podle zařízení velikost membránové expanzní nádoby a poměry tlaků, které se mají nastavit.

Novinka se shodnou cenou

Kolektor Viessmann Vitosol 200-F s vrstvou ThermProtect má plochu absorbéru 2,3 m² a zájemce potěší i jeho cena shodná s předchozí variantou kolektoru.
Jak zdůraznil Bezouška, důležitý je rozdíl od jiných výrobců, kdy u Viessmannu se jedná o vlastní výrobu, vlastní povrstvenní a samozřejmostí je registrace v dotacích.

 
 
Reklama