Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak rozúčtovat teplo v SVJ za rok 2016

Při vyúčtování služeb souvisících s bydlením za rok 2016 se bude postupovat poprvé podle nové legislativy. V této souvislosti se objevují různé dotazy. Jedním z nich, se kterým se čtenáři TZB-info obrátili na redakci, byl tento:

„Je nezbytně nutné, aby se k tomu uskutečnilo shromáždění vlastníků či členská schůze, kde bude odsouhlasen způsob rozúčtování tepla a teplé vody, to znamená procentuální poměr základní a spotřební složky ÚT a TV, sankce při neumožnění odečtu a minimální a maximální výše korekčních koeficientů ÚT? A jak se dá postupovat, pokud se shromáždění nebo členská schůze neuskutečnila, a nebo když nedojde ke shodě?“

Odpověď:

Nová pravidla pro rozúčtování tepla a vody jsou stanovená vesměs jednoznačně, bez možnosti nějakých odchylek. Jediné, o čem musí vlastník domu (ve Vašem případě SVJ) rozhodovat, je podíl základní a spotřební složky nákladů na vytápění. (U teplé vody volba není.)

Vlastník domu (respektive shromáždění vlastníků) může však rozhodnout o změně tohoto podílu pouze pro období, které započne po datu rozhodnutí. Tzn., že nejbližší shromáždění může změnit podíl spotřební složky pouze pro rozúčtování roku 2018. Rok 2016 a rok 2017 budete rozúčtovávat se stejným podílem základní a spotřební složky, který byl používán pro předcházející období.

Je to jen dobře. Rozúčtování roku 2016 vás přesvědčí o tom, že zvyšovat podíl spotřební složky na 70 %, jak umožňuje nová vyhláška 269/2015 Sb. je pro domy s měřením spotřeby tepla bytovými měřiči, nebo rozdělováním nákladů za teplo s využitím indikátorů na otopných tělesech, zcela nevhodné. Vyšší podíl spotřební složky je vhodný jen pro rozúčtování založené na měření vnitřních teplot (denostupňová metoda), pro tyto případy je vyšší podíl spotřební složky naopak žádoucí a potřebný. Ne však pro systémy založené na registraci spotřebovaného tepla. Uvědomte si, že legislativou daný dolní limit 80 % celkových nákladů je prakticky základní složkou nákladů, jen jinak formulovanou. Při vyšší spotřební složce bude rozúčtování měně citlivé k rozdílnému chování jednotlivých uživatelů bytů a mohou nastat i vážnější problémy s rozúčtováním.

Evropský trend je zvyšování podílu základní složky nákladů. Nová slovenská vyhláška uvádí jen jeden poměr 60:40, tedy 60 % základní složky. V Německu někde používají i 70 % základní složky. Je to přirozené a vyvolané stále lepší tepelnou izolací plášťů budov. Při snižování tepelných ztrát hrají větší roli prostupy tepla mezi byty. Tyto prostupy mohou být dokonce větší, než toky tepla ven z budovy obvodovým pláštěm.

 
 
Reklama