Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Prodeje tepelné techniky leden až září na vybraných národních trzích v EU


© Fotolia.com

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) na základě svého členství v Association of the European Heating Industry (EHI) se podílí na zpracování dat o vývoji trhu s tepelnou technikou a současně tak má k dispozici údaje o vývoji na národních trzích. Část z těchto údajů APTT uvolnila ke zveřejnění. Uvolněné údaje se týkají společného trhu v EU a národních trhů ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii.

V Association of the European Heating Industry (EHI) má v současnosti zastoupení 13 národních asociací včetně české. Z připojeného obrázku zachycujícího členskou mapu je zřejmé celoevropské postavení EHI a reprezentativnost jejích údajů.

Obr. 1 Mapa zachycující členskou základnu EHI
Obr. 1 Mapa zachycující členskou základnu EHI

Průmyslovou sílu EHI dokumentují údaje o vývoji obchodního obratu, počtu zaměstnanců a výdajích na výzkum a vývoj v součtech za členské podniky v letech 2011-2016, viz obr. 2, 3 a 4.

Obr. 2 Vývoj obchodního obratu členských podniků EHI v miliardách euro
Obr. 2 Vývoj obchodního obratu členských podniků EHI v miliardách euro
Obr. 3 Vývoj počtu zaměstnanců členských podniků EHI
Obr. 3 Vývoj počtu zaměstnanců členských podniků EHI
Obr. 4 Vývoj výdajů na výzkum a vývoj členských podniků EHI
Obr. 4 Vývoj výdajů na výzkum a vývoj členských podniků EHI

Z obchodního hlediska je zajímavým údajem trend růstu prodejů hybridních tepelných čerpadel. Za hybridní tepelné čerpadlo je považováno zařízení kombinující elektricky poháněné tepelné čerpadlo s nejméně jedním dalším zdrojem tepla pracujícím s odlišným zdrojem energie (plyn, olej, dřevo / tuhá paliva) a které je prodáváno jako jeden výrobek od výrobce. Činnost hybridního TČ je optimálně řízena jak pro vytápění, případně i pro chlazení, tak i pro přípravu teplé vody.

2015 skutečnost2016 skutečnost2017 předpověďOdchylka
Francie240027002900+7,4 %
Německonezjištěno600650+8,8 %
Itálie330045005700+26,7 %

Tabulka 1 Vývoj prodejů hybridních tepelných čerpadel v kusech letech 2015 a 2016 a předpověď na rok 2017

Údaje o prodejích za leden až září 2017 u plynových kondenzačních kotlů do 400 kW, olejových kondenzačních kotlů do 400 kW, nekondenzačních a nízkoteplotních plynových kotlů (s vyspělou plynulou regulací výkonu) do 400 kW, nekondenzačních a nízkoteplotních olejových kotlů (s vyspělou plynulou regulací výkonu) do 400 kW, kotlů na biomasu do 400 kW, tepelných čerpadel bez funkce chlazení s výstupem tepla ve vodě do 400 kW a tepelných plochých i trubicových solárních kolektorů je zachycen v tabulce 2.

FrancieNěmeckoItálieŠpanělskoVelká Británie
kusů, m2%kusů, m2%kusů, m2%kusů, m2%kusů, m2%
Trh celkem4949003,65100002,35430009,61993006,11137800-4,9
Plynové kondenzační kotle do 400 kW3119005,63340001,54591008,41804009,11136900-4,9
olejové kondenzační kotle do 400 kW,21200-2,345500-8,120000,0230015NN
nekondenzační nízkoteplotní plynové kotle (s vyspělou plynulou regulací výkonu) do 400 kW79300-4,9525006,15770020,0300-93,0900-18,2
Nekondenzační nízkoteplotní olejové kotle (s vyspělou plynulou regulací výkonu) do 400 kW165005,12500-16,751002,0156001,3NN
kotle na biomasu do 400 kW690013,119000-5,0NezjištěnoN700-12,5NN
tepelná čerpadla bez funkce chlazení s výstupem tepla ve vodě do 400 kW591006,95650018,91910013,0nNN
tepelné ploché i trubicové solární kolektory37300-28,3491500-16,1110200-6,56180016,28200-12,8

Tabulka 2 Prodeje tepelné techniky za období leden až září 2017 v kusech, u kolektorů v m2

 
 
Reklama