Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Konzultační den MMR k bytové problematice bude dne 5. prosince 2017


V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 5. prosince 2017 od 10.00 hodin pravidelný Konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hodin.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Program konzultačního dne

  • Podpory Státního fondu rozvoje bydlení. Výhled do roku 2018 – Mgr. Marie Lukáčová, zástupce SFRB.
  • Odpovědi na právní a jiné dotazy týkající se bytové problematiky (např. k problematice bytových družstev, společenství vlastníků, k bytovému spoluvlastnictví, k nájmu bytů a dalších prostor; k právní úpravě plnění služeb spojených s užíváním bytu; k opravám a údržbě bytu, k vyúčtování tepla a teplé vody atd.) – JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Hana Klímová a Ing. Miroslav Moravec, zástupci právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.

Dopravní spojení: nejlépe tramvají č. 2, 17 a 18 – zastávka Staroměstská, případně metro trasa A (stanice Staroměstská) nebo trasa B (stanice Můstek). Také je vhodné dopravní spojení autobusem č. 194 – zastávka Staroměstské náměstí. Pro veřejnost je do Akademie veřejného investování (AVI) zřízen také bezbariérový přístup Pařížskou ulicí č. 6. Pro případ takového přístupu je nutné předem upozornit kontaktní osobu konzultačních dnů paní Olgu Oharkovou, e-mail: olga.oharkova@mmr.cz, tel.: 224 86 4717.

Účast na konzultačních dnech je zcela dobrovolná, závisí na potřebě informací týkajících se výše uvedených okruhů a je bezplatná, není třeba se předem registrovat či objednávat. Podněty týkající se programu konzultačních dnů zasílejte, prosím, na paní Olgu Oharkovou, e-mailová adresa: olga.oharkova@mmr.cz.


Doporučení redaktora, proč jít na konzultační den

Podpory Státního fondu rozvoje bydlení se pochopitelně týkají i TZB jako nezbytné součásti bydlení., takže větší informační rozhled může být ku prospěchu.

Z pohledu oboru TZB je jistě velmi zajímavá i problematika týkající se právní úpravy plnění služeb spojených s užíváním bytu, to znamená i rozúčtování nákladů za teplo a vodu. Podle informací z MMR by k 1. prosinci mohl být vydán nový metodický pokyn Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, který byl zveřejněn 31.1.2017.

Vzhledem k tomu, že metodické pokyny nejsou oficiálně evidovány, vyhlašovány ve Sbírce zákonů atp., ve většině případů je jen otázkou náhody, nebo návodu od pozornějšího kolegy, kdy se k pokynu lidé dostanou. Ti majitelé domů, kteří ještě neodsouhlasili pravidla rozdělování nákladů na další rok, by se tak na konzultačním dnu mohli dozvědět více a eventuálně upřesnit své návrhy. Lze předpokládat, že 5. prosince již nový metodický bude vydán, případně si to lze u MMR před návštěvou konzultačního dne ověřit dotazem.

 
 
Reklama