Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Historický vývoj tepelné techniky

Odborná knihovna značky Buderus a Muzeum ústředního vytápění v Lollaru umožňují nahlédnutí do vývoje tepelné techniky. Buderus založil pravděpodobně nejrozsáhlejší specializovanou knihovnu tepelné techniky a také cenné muzeum ústředního vytápění s mnoha zajímavými exponáty. Poskytují přehled o vývoji výroby tepla od druhé poloviny posledního tisíciletí. Knihovna a muzeum jsou umístěny ve vile, kterou ve městě Lollar v roce 1862 postavil tehdejší ředitel firmy Georg Buderus III.

Odborná knihovna

Knihovna ústředního vytápění disponuje okolo 5000 odbornými knihami, což odpovídá přibližně 80 metrům výtisků na regálech. Nejstarší exemplář je z roku 1618 s titulem "Holzsparkunst" (Umění úspory dřeva) od autora Franze Kesslera. Markus Hohmann, odborný referent a zástupce muzea Buderus, je obzvláště hrdý na knihu s původními plány vytápění Berlínského Říšského sněmu z roku 1895. Knihovna obsahuje kromě odborné literatury na téma tepelná technika i další dokumenty týkající se témat termodynamiky, materiálové vědy, stavebního inženýrství a strojírenství.

Obr.1 Nejstarší exemplář v odborné knihovně tepelné techniky Buderusu má název „Umění úspory dřeva“ a pochází z roku 1618
Obr.1 Nejstarší exemplář v odborné knihovně tepelné techniky Buderusu má název „Umění úspory dřeva“ a pochází z roku 1618

Momentálně se knihovna soustředí na katalogizaci všech děl podle témat, autora, data vydání, názvu, obsahu a dalších kritérií.

Za účelem dalšího zpracování shromážděných exponátů bude Buderus podpořen prostřednictvím studentů Institutu pro evropskou etnologii / kulturní vědu z Philippsovy univerzity působící v Marburgu pod vedením prof. Manfreda Seiferta. "Naším cílem je zdokumentovat vývoj tepelné techniky od doby Říma až do současnosti," říká Markus Hohmann. Souběžně by měly být prokázány souvislosti mezi sociologickým a technickým vývojem.

Některé z historických knih jsou nyní také k dispozici v digitální podobě - například "Umění, jak zvýšit účinnost ohně a zároveň snížit náklady" od Anthona Heinricha Horsta (1717) nebo "Všeobecná příručka pro vytápění" od Dr. Heigelina (1872) a také plány budovy Říšského sněmu.

Muzeum tepelné techniky

Muzeum ústředního vytápění zve návštěvníky na vzrušující cestu časem - mohou zde vidět historickou a moderní tepelnou techniku od roku 1750 až do současnosti. Na 300 m2 výstavní plochy je k dispozici 100 exponátů včetně litinových kamen, krbových vložek, historických zařízení na koupání, kotlů pro teplovzdušné, parní a teplovodní ústřední vytápění, a rovněž i ukázky solárních kolektorů a regulačních systémů.

Buderus využívá tohoto muzea také pro zdokumentování své kontinuálně rostoucí kompetence v tepelné technice, která trvá to již více než 286 let.

Pro zájemce o návštěvu muzea nabízí značka Buderus prohlídky s průvodcem. Bližší informace lze získat u českého zastoupení značky Buderus nebo si dohodnout prohlídku přímo v Lollaru prostřednictvím e-mailu: info@buderus.de.

Obr.2 Odborná knihovna na téma tepelná technika a Muzeum ústředního vytápění sídlí ve vile postavené ředitelem Georgem Buderusem III. v roce 1862 ve městě Lollar
Obr.2 Odborná knihovna na téma tepelná technika a Muzeum ústředního vytápění sídlí ve vile postavené ředitelem Georgem Buderusem III. v roce 1862 ve městě Lollar
Obr.3 Muzeum Buderus mimo jiné vystavuje i první generaci kotlů pro ústřední vytápění. Vlevo na obrázku je kotel pro teplovzdušné vytápění
Obr.3 Muzeum Buderus mimo jiné vystavuje i první generaci kotlů pro ústřední vytápění. Vlevo na obrázku je kotel pro teplovzdušné vytápění