Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměna kotlů - zásadní téma Infothermy 2019

Od 1. září 2022 by již neměly být v provozu kotle 1. a 2. třídy. Jak si vybrat nový zdroj vytápění?

V rámci odborného doprovodného programu zajistilo TZB-info na druhý den výstavy Infotherma i přednášky s tématikou výměn kotlů. Termín 1. září 2022, kdy mají být postaveny mimo provoz kotle na pevná paliva třídy 1. a 2., se blíží. S tím, jak se krátí lhůta, se zvětšuje zájem o informace, jaký zdroj energie zvolit pro vytápění domu zvolit, jaké budou provozní náklady, kdo a jak bude kontrolovat provedení atp. Frekvence takto orientovaných dotazů roste. Proto ve své přednášce Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění na TZB-info, ve stručnosti představil možnosti, které nabízí Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info.

Tato výpočetní pomůcka umožňuje orientační výpočet nákladů, pokud jsou v ní zadaná data přizpůsobena konkrétnímu domu. Pro přednášku byl výpočet omezen jen na porovnání vytápění hnědým uhlím, které je nejčastějším palivem spalovaným v kotlích třídy 1 a 2 s ručním přikládáním paliva a zplyňovacího kotle na kusové dřevo rovněž s ručním přikládáním. Na takový kotel je možné přejít a přitom získat finanční podporu z kotlíkových dotací. Cílem bylo při porovnání zachovat přibližně stejnou náročnost obsluhy kotle. Objem palivového dřeva, které je nutné do kotle přiložit, je zhruba dvojnásobně větší, než u uhlí. Na druhou stranu s dřívím vzniká mnohem méně popela. Porovnání ukazuje na podobné provozní náklady při komerčním nákupu dřeva. Na rozdíl od uhlí je možné náklady za dřevo snížit vlastní prací při přípravě paliva.

Provozovatelé kotlů se často ptají, kdo je na nutnost změny upozorní, kdo to bude kontrolovat. Většinou ke kotli nemají žádnou dokumentaci, na kotli chybí štítek. Na toto odpověděl Zdeněk Lyčka odkazem na novelu zákona o ochraně ovzduší. V první řadě má každý obvyklý provozovatel kotle na pevná paliva v rodinném domě povinnost nechat provést kontrolu kotle jednou za 3 roky. To znamená, že k rozhodnému datu 1. září 2022 musí mít každý takový kotel za sebou již minimálně jednu kontrolu a na protokole z kontroly bude poznámka, že daný kotel musí být nejpozději k uvedenému datu vyřazen z provozu. O tom musí rozhodnout kontrolor. Podle novely zákona má již dnes každá obec možnost si nechat předložit protokol o kontrolovaném kotli, například v případě obtěžování sousedů kouřem. Zanedbání povinnosti výměny kotle může být pokutováno až do výše 20000 Kč, respektive 50000 Kč u podnikatelů.

Kde lépe pochopit přínosy kondenzace, než na řezu kondenzačním kotlem ve Smokemanově laboratoři
Kde lépe pochopit přínosy kondenzace, než na řezu kondenzačním kotlem ve Smokemanově laboratoři

Je otázka, jak přísně budou zastupitelé obcí postupovat, nicméně je i v jejich zájmu, aby v předstihu své občany informovali a cíleně vedli k výměně kotle. Tím se rozumí například i informování o možnostech 3. vlny kotlíkových dotací. Příjem žádostí může v některých krajích začít již koncem dubna. V Moravskoslezském kraji se předběžně počítá s květnem tohoto roku. Moc času tedy nezbývá.

Jak upozornil Zdeněk Lyčka, v České republice by mělo být vyměněno okolo 350 tisíc kotlů. Je pravděpodobné, že zájem o výměny bude tak velký, že instalační firmy nebudou stíhat. Takže kdo s přípravou začne dřív a zařadí se do „pořadníku“ zakázek, bude mít větší šanci na rychlou výměnu kotle.Smokeman na Infothermě 2019 opět zasahuje!

Fyzikálně naučná show
Fyzikálně naučná show "Smokeman zasahuje"

Na Infothermě nemůže chybět názorná fyzikální show "Smokeman zasahuje". V ní pracovníci VŠB-TU Ostrava velmi názorně přibližují široké veřejnosti základní fyzikální procesy, jejichž pochopení návštěvníkům show usnadní když ne přímo život, tak minimálně vytápění domácnosti.

Návštěvníci smokemanova stanu si tak mohou na vlastní kůži vyzkoušet, kolik energie je potřeba na to, aby uvařili skleničku vody, jak vzniká smog nebo proč je dobré kondenzační kotel provozovat na nízké teploty. Cílem toho všeho je, aby lidí správně topili, neplýtvali energií a aby bylo nejen na Ostravsku během topné sezóny lepší ovzduší. Viz Smokemanovo desatero správného topiče.

 
 
Reklama