Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

DOCK IN TWO: objekt, který stojí za to si prohlédnout i z pohledu TZB – část 1.

Festival Open House Praha 2019 nabídne o víkendu 18. – 19. května možnost si prohlédnout budovy jinak veřejnosti nepřístupné. Pozornosti fanoušků moderního TZB by neměla uniknout administrativní budova DOCK IN TWO v Praze – Holešovicích.


V rámci festivalu Open House Praha, během kterého se o víkendu 18. až 19. května otevřou dveře do jinak veřejnosti běžně nepřístupných budov, by neměla uniknout pozornosti moderní administrativní budova DOCK IN TWO. Investorem je skupina CRESTYL, která za dvacet let působení již za sebou na českém stavebním trhu zanechala velmi významnou stopu. Její vztah k ekologii, ochraně životního prostředí, je projeven i členstvím v Radě pro šetrné budovy. Projekt pochází od SCHINDLER SEKO ARCHITECTS, zhotovitelem je firma GEMO Olomouc. DOCK IN TWO je součástí nové pražské obytně komerční lokality DOCK, kterou CRESTYL staví v prostoru bývalých pražských loděnic na pomezí Holešovic a Libně v blízkosti Libeňského mostu.

A na co se v DOCK IN TWO můžete těšit? Díky laskavosti organizátorů festivalu a firmy Saint-Gobain, která má v DOCK IN TWO své nové ústředí, jsem měl možnost si značnou část objektu prohlédnout. Takže mohu zprostředkovat pár postřehů.

Vytápění

Jako redaktor oboru Vytápění tedy začnu s ním. V souladu s dlouhodobým požadavkem omezovat i místní produkci emisí v hustě obydlených oblastech je objekt napojen na soustavu zásobování tepelnou energií Pražské teplárenské. Za předávací stanicí, která patří dodavateli tepla a zajišťuje tlakové oddělení od rozvodné sítě, je instalována objektová stanice, která rozvádí teplo po objektu, viz základní schéma.Rozvody tepla mají dvě teplotně odlišné větve. Větev pro dveřní vzduchové clony a vzduchotechniku a větev pro otopná tělesa, což jsou buď desková tělesa pod vybranými okny nebo nízké a podlahové konvektory tam, kde je stěna více prosklená, případně až k podlaze.

Vysoké technické úrovni objektu odpovídá vybavení automatickou expanzní stanicí Reflex Variomat, v tomto případě i s automatickým odplyňováním.

Pro dlouhodobě spolehlivý provoz byl instalován automaticky pracující změkčovač vody pro její eventuální doplňování. Množství vody je monitorováno vodoměrem napojeným na centrální monitorující systém. Vzhledem k napojení na rozvod pitné vody je změkčovači předřazen potrubní oddělovač průtoku, dále pak i filtr. Mezi oddělovačem a filtrem je vidět (obrázek vpravo) část by-passu pro případ nutnosti eventuálního odstavení změkčovače bez přerušení provozu. Upravená voda je využita jak pro vytápění, ale i okruhy chlazení.

Příprava teplé vody

Zde je plně uplatněn princip decentralizace, který nevyžaduje řešit dlouhé rozvody teplé vody včetně cirkulačních okruhů. Navíc zásadně zjednodušuje vyúčtování za spotřebu vody a energie na její ohřev. Každý prostor má své řešení. V kuchyňkách jsou malé elektrické zásobníky, v případě větších potřeb jde o elektrické zásobníky 30 litrů integrované do stropních podhledů.

Své elektrické bojlery má i koupelnové zázemí se sprchami pro cyklisty, tedy zaměstnance dojíždějící do práce na kole a údržbu. Je umístěno v suterénu v sousedství garáží, poblíž stojanů na kola. Spodní část bojlerů, pochopitelně většího objemu vzhledem ke sprchám, je vidět na obrázku u změkčovače vody.
 
 
Reklama