Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny energií a výměny kotlů na Infothermě 2020

Porovnání cen dodavatelů energií patří k tradiční agendě výstavy Infotherma 2020. S blížícím se termínem 1.9.2022 zároveň získává na naléhavosti téma výměny kotlů.


Výstava Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020
Kalkulátor cen energií TZB-info

Ceny energií a výměny kotlů na Infothermě 2020

Návštěvníci se zajímali o srovnání cen elektřiny a plynu. Na rozdíl od minulých ročníků Infothermy přichází na stánek poměrně dost lidí, kteří ceny energií sledují, rozhodují se podle sebe a přišli diskutovat o situaci na trhu a o vývoji cen elektřiny a plynu dnes a v blízké budoucnosti. Stále více zákazníků různých energetických společností se zajímá o výkupní ceny elektřiny ze svých střešních elektráren, mají dojem, že jejich dodavatel jim platí málo, chtějí dodavatele změnit a přišli se k nám poradit.

Ti, kdo ještě Kalkulátor cen energií TZB-info neznají, se zase zajímají o to, zda Kalkulátor není komerční, zda nebudou muset před srovnáním vyplňovat své kontaktní údaje. Doporučení, které zákazníci na stánku TZB-info dostanou pro ušetření často značných částek je, že je třeba alespoň jednou ročně si v době vyúčtování zkontrolovat, kolik platí a porovnat své náklady na elektřinu a plynu s konkurenčními nabídkami. V případě velkých rozdílů doporučujeme jednoduše dodavatele změnit.

Poradna k cenám energií TZB-info na výstavě Infotherma 2020
Poradna k cenám energií TZB-info na výstavě Infotherma 2020

Povinné kontroly kotlů

Součástí středečního doprovodného programu Výměny kotlů, povinnosti, alternativy zajištěného TZB-info byly informace vztahující se k povinným kontrolám kotlů na pevná paliva 10 až 300 kW. Zdeněk Lyčka předvedl postup vyhledání registrovaného kontrolora, OZO, v okolí provozovatele kotle, v databázi. Komunikace přes tento systém je důležitá i v případě, pokud ani výrobce není schopen provozovateli kontrolora zajistit. Pak může provozovatel využít služeb jiného, který je zaškolen na konstrukčně podobný kotel, ale jiného výrobce. Komunikace se musí archivovat!

Proškolení kontroloři se registrují v databázi. V diskuzi bylo konstatováno, že proces registrace, ale i následného on-line vyplňování formuláře z kontrol nemusí být pro topenáře systémově nepracující s internetem jednoduchý. To může zásadně snížit zájem topenářů kontroly provádět a tedy ztížit provozovatelům možnost plnit svou zákonnou povinnost.

Plynové kotle

Že nová plynová kotelna pod odpojení od CZT může být návratná i v řádu 4 let, dokumentovala na konkrétních příkladech společnost Brilon a.s.


Kondenzační provoz plynových kotlů vyžaduje specifické řešení odvodu spalin. Tento jev, jak upozornil Ing. Vrba, se dnes přenáší i do oblasti spalování pevných paliv. Velmi úsporné kotle a kamna mají nízkou teplotu spalin. Riziku kondenzace spalin v komíně je nutné proto věnovat zvýšenou pozornost, neboť souvisí s nárůstem rizika požárů.

Tepelná čerpadla - hluk a optimalizace provozu

Ing. Jiráska upozornil na důležitost preventivního řešení hluku u tepelných čerpadel, především vzduch-vzduch, vzduch-voda. Z pohledu technické praxe, tedy pro ověření splnění hygienických limitů hluku, jen málokterý výrobce poskytuje komplexní údaje. Vzniká tak stav, kdy jsou ponejvíce laičtí zájemci o TČ nepřímo klamáni velmi příznivými údaji v prospektech, dokonce i v energetickém štítku. Následně pak nemusí získat kladné vyjádření od hygieniků a souhlas s kolaudací. Ověření hlukových podmínek má zajistit projektant, a pokud k tomu nemá znalosti, tak ve spolupráci se specialistou na hluk. Protože specialista ve hlukovém spektru konkrétního TČ rozpozná nebezpečí špiček, které zásadním způsobem ovlivňují splnění přípustného hlukového limitu.

Poslední přednáška programu ukázala řešení společnosti Regulus pro vytápění kombinující výkonově menší tepelné čerpadlo se spalovacím zdrojem na biomasu přes akumulační nádrž. Toto řešení zajistí chod TČ v jeho energeticky nejpříznivějších podmínkách nižších teplot otopné vody, a mimo ně se využije zdroj tepla druhý, kterému naopak vyhovují vyšší teploty otopné vody. Maximalizace výhod závisí na použitém systému řízení.

 
 
Reklama