Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Infotherma 2020 - pokračování kotlíkových dotací a ceny dřevních paliv

Do programu kotlíkové dotace přibydou další tři miliardy korun. O dotace je ale velký zájem, domácnosti by neměly váhat s podáním žádostí.


Mezinárodní výstava Infotherma 2020

Kotlíkové dotace budou prodlouženy, ale s podáním žádosti neváhejte

Opakující se dotazy na Infothermě 2020 směřují k pokračovaní kotlíkových dotací. Zatímco v některých krajích ještě dobíhá přerozdělování posledních třech miliard, jiné kraje se připravují na dodatečnou finanční injekci ve výši dalších třech miliard Kč, která byla přesměrována z nevyužitých prostředků z programu Nová zelená úsporám. Dodatečné finanční zdroje zajistí pokračování kotlíkových dotací v letošním roce, ale domácnosti by neměly váhat s podáním vlastních žádostí. „I když na výměnu kotlů přibydou další miliardy, peněz bude určitě méně než žádostí,“ říká Vladimír Stupavský, redaktor TZB-info. Zda je otevřený příjem žádostí si zájemce zjistí na příslušném krajském úřadě.

Čím bude topit česká vesnice po roce 2020?

Kůrovcová kalamita nám zajistí ještě na 5-6 let přebytek dřevní hmoty, vedle toho je známý fakt, že od prvního září 2022 dojde k ukončení používání kotlů 1 a 2. třídy a zhruba milion lidí nemá přístup k plynu. Řešením je přechod na dřevní paliva. Na trhu je nyní dostupných asi 300 modelů kotlů na dřevo a automatů na dřevní pelety. Domácnosti mají na výběr, zda zvolí levnější palivo s vyšší pracností ve formě dřevozplyňovacích kotlů nebo automatické vytápění peletami, které je bezobslužné a komfortem se řadí k vytápění plynem nebo olejem.

Mezinárodní výstava Infotherma 2020
Mezinárodní výstava Infotherma 2020

Dřevních pelet česká republika produkuje čtyřnásobně více, než činí naše lokální spotřeba. Takže zde nejsou obavy, že by zdroje došly, nebo že by pelety zdražily. Cena pelet je a bude do budoucna stabilní, protože se určuje na evropských trzích a její hlavní složkou je cena piliny. Oproti fosilním palivům se neuvažuje o jejím zdražení.

Na výstavě mohou zákazníci spatřit domácí produkci kotlů a kamen na tuhá paliva. Novinkami jsou vyšší stupeň vzdáleného ovládání přes mobilní telefon a možnost použití více paliv v jednom zdroji. Zaujaly nás kotle s duálním provedením pro dřevěná polena i pelety, které mají širší možnosti volby paliva.

Výměny kotlů na Infothermě 2020

Dotazy návštěvníků směřují i na výměnu kotlů po termínu 1. září v roce 2022, kdy by se měly přestat používat kotle první a druhé třídy. Od 1. 1. 2020 zároveň není možné prodávat kotle nižších tříd, které zároveň nesplňují Ecodesign. Výrobci jsou na tyto změny připraveny a veškerý sortiment kotlů na Infothermě 2020 tak buď splňuje Ecodesign, nebo je poháněn plynem. Tyto kotle zároveň bude možné provozovat i po roce 2022.

Na výměnu kotlů se zaměřuje i středeční doprovodný program v režii TZB-info, kterého se mohou návštěvníci výstavy Infotherma 2020 zúčastnit zdarma. Program začíná do 10 h v konferenčním sále výstaviště Černá louka v Ostravě.