Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Infotherma 2020 odstartovala!

Jaké vystavované výrobky vybrali čtenáři TZB-info jako nejlepší, o čem se diskutovalo na zahájení a co přináší novela zákona o hospodaření energií?


Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020

V pondělí 20. ledna 2020 byl zahájen 27 ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Reportáž z prvního dne veletrhu přinesla i Česká televize v ranním vysílání Studia 6, kde k veletrhu hovoří i ředitelka portálu TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph. D.

Slavnostní zahájení, národní investiční plán a ovzduší v Moravskoslezském kraji

Infotherma 2020 byla zahájena debatou významných představitelů institucí, jejichž činnost s výstavou souvisí. Infothermu 2020 tak zahajovali prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka VŠB TU Ostrava, Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí, Mgr. Ing. Hana Vaculová z odboru Stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, Ing. Vladislav Král, ministerský rada odboru plynárenství a kapalných paliv MPO ČR, místopředseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš a Alena Bujáková, ředitelka výstavy Infotherma.

Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020

Pavel Bartoš seznámil návštěvníky Infothermy s národním investičním plánem. Naprostá většina investic má směřovat do dopravy a do 51 zimních stadionů. Z energetiky jsou v plánu dva nové bloky jaderných elektráren a jinak téměř nic. Plán se nezabývá teplárenstvím ani třeba nakládáním z odpady. „Úvod plánu je dobře propracovaný, ale dál je to již snůška náhodných projektů, které nejsou řešeny ani koncepčně ani vzhledem k cílům, kterých ČR chce dosáhnout. U projektů nejsou ani stanoveny priority,“ řekl Pavel Bartoš.

Řešila se i otázka znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jarmila Uvírová informovala o společném jednání o smogových situacích s Polskou stranou regionu, která mívá na svědomí často i nadpoloviční podíl na znečištění v Moravskoslezském kraji. Poláci již zavedli kotlíkové dotace a byli informování o nutnosti jejich zaměření právě na pohraniční regiony s ČR. Na konkrétní kroky v tomto směru z polské strany se však teprve čeká.

Blahopřejeme vítězům soutěže Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020!

Agetura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma, ve spolupráci s TZB-info.cz pořádá internetovou hlasovací soutěž Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020, která proběhla v závěru loňského roku s hlasováním do 15. 1. 2020 a zná tedy v této chvíli své vítěze. Jsou to:

  1. Místo: Družstevní závody Dražice - strojírna, s. r. o. za výrobek LUCIE 200 SPLIT vnitřní systémová jednotka pro tepelná čerpadla NIBE SPLIT
  2. Místo: Bosch Termotechnika s.r.o. za Inteligentní regulaci vytápění Bosch CT200 s mobilní aplikací EasyControl
  3. Místo: Ariston Thermo CZ s.r.o. za plochý elektrický ohřívač vody Velis Evo Dry
Výstava Infotherma 2020
Výstava Infotherma 2020

Novela Zákona o hospodaření energií

Ing. Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu, představil novinky, které přinesla novela Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Novela zákona vyšla ve Sbírce zákonů, částka 2, která byla rozeslána 10. ledna.

Přijetí novely je velmi podstatné, protože je na ní navázána implementace revidované směrnice o energetické účinnosti z roku 2018. Jinak řečeno, aby se mohla začít implementovat směrnice, musel se napřed novelizovat zákon č. 406/2000 Sb. Schvalovací proces novely byl velmi dlouhý, což transpozici EU směrnice do českého prostředí to významně zdrželo.

Novela přináší tyto hlavní změny. Jednou je zavedení povinnosti uveřejňování energetických štítků v budovách, které jsou hodně navštěvované veřejností. Patří sem nejen státní budovy typu nemocnice, kulturní objekty, sportovní haly a další. Lidé pak budou mít lepší přehled, jak jsou veřejné budovy, do kterých vstupují, energeticky náročné, což přináší zvyšování povědomí o energetické náročnosti budov.

Druhou je upřesnění povinnosti zpracovávat energetický audit. Nově legislativa upřesňuje, od kdy se musí audit dělat. Jsou tak pokryté i případy, kdy například velká nadnárodní firma má v ČR malou kancelář o pár lidech.

Součástí vydání Sbírky zákonů byla i novela Vyhlášky o energetických specialistech. Jimi mohou nově být, a tedy i zpracovávat PENB, i právnické osoby. Zároveň se změní vzdělávání energetických specialistů, kdy se opouští sytém průběžného přezkušování a nově se jde cestou účasti na vzdělávacích akcích a získávání kreditů.

 
 
Reklama