Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotelna v Domě pro důchodce ve Smržovce, od které se očekávají úspory 15 %

Kotelna v podkroví se montuje stejně jako kotelna v suterénu, jediný rozdíl je doprava materiálu a technologie. Podle zkušeností z podobných kotelen se očekávají úspory 15 %.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Dům z roku 1993

Domov pro důchodce ve Smržovce zajišťuje bydlení v domech s byty zvláštního určení. Bydlení je přednostně určeno občanům Smržovky, kteří nezvládají současné podmínky bydlení a potřebují úkony pečovatelské služby. Cílem je přispívat k běžnému způsobu života osob se sníženou soběstačností, napomáhat k tomu, aby mohly žít ve svých domácnostech co nejdéle a zachovat si své životní návyky a osobní vazby.

Dům je určen pro osoby s tělesným a zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, seniory se sníženými schopnostmi, z důvodu věku nebo zdravotního omezení, ale také pro rodiny s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. V domě je poskytována celá řada pečovatelských služeb, které jsou poskytovány na základě potřeby.

Dům jste stavěli v roce v roce 1993. Klienti zde bydlí ve svých bytech, mají nájemní smlouvy a čerpají služby podle potřeby,“ říká starosta Smržovky Mgr. Marek Hotovec a k rekonstrukci s úsměvem spokojeného investora dodává: „Od doby výstavby zde byly staré kotle a už potřebovaly výměnu. Jsem rád, že jsme oslovili firmu TEP Jablonec, protože rekonstrukce proběhla rychle, hladce a přesně podle smlouvy. O kotlích nevím nic a doufám, že dalších 20 let o nich neuslyším.

Vlastní rekonstrukce kotelny probíhala měsíc a potěšilo nás, že vše proběhlo hladce v souladu se smlouvou o dílo a v nejvyšší kvalitě,“ hodnotil s uspokojením průběh rekonstrukce Petr Löfler, referent MÚ Smržovka, který za investora dohlížel na celý průběh rekonstrukce, při které byly vyměněny kotle i všechny rozvody a armatury v kotelně.

Pro kotelnu ve Smržovce jsme dodávali velkoobjemové plynové kondenzační kotle Ygnis Condensinox 80 kW, které jsou schopny vytápět objekt tohoto typu naprosto bez problémů,“ říká Ing. Dana Nečásková, obchodní ředitelka Brilon a.s.

Kotelna s dálkovou správou je benefit pro provoz

Kotelna v podkroví se montuje stejně jako kotelna v suterénu, jediný rozdíl je doprava materiálu a technologie. Zejména kotle a ohřívače jsou těžké a je otázkou, zda je v objektu výtah a zda investor dovolí výtah používat. Pokud to není možné, tak 6 chlapů a ručně,“ usmívá se Tomáš Vele, jednatel firmy TEP Jablonec, která byla dodavatelem kotelny. K vlastní kotelně pak dodává, že kotelna má regulaci Siemens a dálkovou správu. Přes web server je tak propojena jak s dodavatelem TEP Jablonec z důvodu případných servisních zásahů, tak s provozovatelem kotelny.

Předpokládáme i v této kotelně výsledky, na jaké jsme zvyklí z ostatních podobných kotelen, které jsme postavili a provozujeme. Zkušenosti tak máme za cca 8 let. V dnešních turbulentních cenách energií se bavme raději o úsporách m3 zemního plynu, ale očekáváme úsporu 15 %,“ říká Ing. Jana Jäschkeová, ekonomka TEP Jablonec.

Na celkovou tepelnou ztrátu objektu 150 kW zde byly nainstalovány 2 kotle Ygnis Condensinox 80 kW, tedy celkem 160 kW. 2 kotle jsme zvolili s ohledem na zastupitelnost a s ohledem na lepší regulaci,“ říká Tomáš Vele a s tímto principem souhlasí i Dana Nečásková z Brilonu.

Další možnost úspor se nabízí v dalších krocích

Bohužel tato kotelna nevyrábí teplou vodu, ta se ohřívá v každé bytové jednotce elektrickým ohřívačem. Tyto kotle jsou tzv. dvouzpátečkové, tj. bylo by ekonomicky výhodné vodu ohřívat v kotelně. Ale třeba při nějaké další rekonstrukci k tomu dospějeme,“ nabízí cestu dalších potenciálních úspor Tomáš Vele a zároveň si také posteskl, že i zde se stala běžná praxe, že v rámci rekonstrukce byly sice vyměněny regulační ventily, ale nebylo provedeno vyregulování rozdělení tepla do jednotlivých otopných těles. To se děje až postupně nyní.

 
 
Reklama