Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Německo: Elektrická tepelná čerpadla v novostavbách vedou i bez zákazu zdrojů fosilních paliv

Tepelná čerpadla v Německu vedou v novostavbách. V celkových prodejích jsou na druhém místě za plynovými kotli. Vývoj ovlivňuje válka na Ukrajině, novela energetického zákona, pokles stavebnictví, růst cen, dotace, nejistoty.

Plynová krize v důsledku rusko-ukrajinské války urychlila trend přechodu na tepelná čerpadla v německých novostavbách. Ještě před tím, než začaly spory ohledně technologické otevřenosti kotelen, tedy povolených zdrojů tepla pro vytápění, v Německu v souvislosti s projednávaným návrhem novely GEG (energetického zákona pro budovy, Gebäudeenergiegesetz) na konci února 2023, německý trh se zdroji tepla velmi silně zareagoval poklesem zájmu o zdroje s plynnými palivy (zemní plyn, biometan aj.). Nejde jen o důsledky krize. Velký podíl na tomto vývoji má i význam hodnocení „primárního zdroje energie/primárního topného systému“ pro nově zkolaudované byty. Vývoj podílů jednotlivých zdrojů tepla v novostavbách je zachycen na obr. 1.

Obr. 1 Vývoj (plánované) stavby vytápění v nových bytových domech na základě výstavby zkolaudovaných bytů v letech 2013 až březen 2023, Německo
Obr. 1 Vývoj (plánované) stavby vytápění v nových bytových domech na základě výstavby zkolaudovaných bytů v letech 2013 až březen 2023, Německo

Jako jednoznačný vítěz letošního roku se v novostavbách jeví elektrické tepelné čerpadlo s podílem 55,1 %. Vývoj však mohl být částečně ovlivněn i poklesem stavebních povolení. Došlo k poklesu (srpen 2023) o −31,6 %. Od ledna do srpna 2023 bylo vydáno celkem 175 500 stavebních povolení na byty, což bylo o −28,3 % neboli o 69 100 bytů méně než ve stejném období loňského roku. Počet stavebních povolení pro rodinné domy klesl o více než třetinu (−37,8 %, resp. −20 900 bytů) na 34 400. V případě dvougeneračních rodinných domů se počet bytů snížil o více než polovinu, o −52,5 %.

Na německém trhu panuje nejistota, jak to bude dál, i v případě tepelných čerpadel. Z mnoha názorů lze citovat například tento za Spolkový svaz energetiky a vodárenství (BDEW): „Návrh trhu s elektřinou musí být přizpůsoben tak, aby bylo možné dosáhnout cílů expanze v oblasti obnovitelných energií a dodávky elektřiny zůstaly cenově dostupné a bezpečné. Dnešní uspořádání trhu se vyhýbá narušení, ale nezaručuje, že triáda obnovitelných energií, cenové dostupnosti a bezpečnosti dodávek bude úspěšná.

V situaci, kdy si nikdo nemůže být jist, kam zamíří ceny energií, se nyní nacházíme i v Česku. Energetický regulační úřad představil návrhy nových cenových rozhodnutí v regulované složce ceny elektřiny. ERÚ je nezávislý úřad, takže dnes nelze jednoznačně říci, jak to nakonec dopadne. Poměrně radikální návrh na zdražení pevné složky ceny elektřiny byl před několika lety zrušen již po jednom měsíci od vyhlášení.

Ale zpět k Německu. Podle navržené novely energetického zákona pro budovy GEG by v nových rozvojových oblastech měl od 1. ledna 2024 každý nově instalovaný topný systém využívat minimálně 65 % obnovitelné energie (jak se to stanoví, to definuje zákon). Pro stávající budovy a novostavby, které jsou postaveny na prolukách, platí tento požadavek v závislosti na velikosti obce po 30. červnu 2026 nebo 30. červnu 2028. Tyto lhůty vycházejí z termínů, do kterých mají být v obcích vypracovány plány řešící jejich dlouhodobé energetické hospodářství. Aby majitelé budov mohli najít pro ně nejvhodnější řešení, lze v přechodné době až pěti let instalovat topný systém, který nesplňuje požadavek 65 % obnovitelné energie. Pro provozovatele platí, že stávající otopné systémy nejsou dotčeny předpisy a mohou být nadále používány. I když dojde k opravě, vytápění se nemusí vyměňovat.

Přechod na obnovitelné zdroje energie je stanoven jako technologicky neutrální. Při instalaci nebo výměně otopného systému si majitelé domů mohou libovolně vybrat z různých řešení: připojení k tepelné síti, elektrické tepelné čerpadlo, přímý ohřev elektřinou, vytápění biomasou, hybridní vytápění (kombinace vytápění z obnovitelných zdrojů a plynového nebo olejového vytápění), vytápění na bázi solární tepelné energie. Použít lze i plynové kotle a ohřívače „H2-Ready“, které lze levně přeměnit na provoz se 100% vodíkem, pokud bude v daném místě existovat právně závazný investiční a transformační plán pro výstavbu vodíkové infrastruktury.

Důkaz, že bude splněno 65% kritérium, musí být proveden výpočtem podle zákona.

I po 1. lednu 2024 lze, mimo výše zmíněné rozvojové lokality, instalovat nové olejové a plynové otopné systémy. Podmínkou je, aby od roku 2029 začaly používat postupně se zvyšující podíly zelených plynů nebo olejů. Od 1. ledna 2029 podíl 15 %, od 1. ledna 2035 podíl 30 % a 60 % od 1. ledna 2040.

Obecně nutno k německému zákonu GEG konstatovat, že jeho rozsah, znění, podmínky, výjimky, přechodná období, povinnosti následných kontrol a auditů aj. jsou poměrně složité, a s jeho detaily mají problém i odborné svazy a spolky působící v dotčených oborech. Předpokládá se, že GEG bude v roce 2024 dále změněn. K tomu je nutné přičíst dotace na některé zdroje tepla, bez nichž by byly ekonomicky nesmyslné, změny ve struktuře ceny elektřiny, pokles kupní síly aj. Z původně poměrně jednoduchého rozhodnutí, který zdroj tepla zvolit, se tak nyní stala úloha pro experty, a dokonce je v některých případech nutné volbu zdroje podložit důkazem tohoto poradenství.

Obr. 2 Vývoj poptávky po různých zdrojích tepla (Zdroj: DAA GmbH.)
Obr. 2 Vývoj poptávky po různých zdrojích tepla (Zdroj: DAA GmbH.)

Ve výše uvedených souvislostech je zajímavé se podívat, jak ovlivňují poptávku. Na grafu zpracovaném společností DAA GmbH (obr. 2) zachycujícím index poptávky v období do 3. Q 2023 (počáteční hodnota 100 % byla stanovena k 1. Q 2021), je zřetelně vidět růst poptávky po tepelných čerpadlech (Wärmepumpe), přičemž DAA tento růst dává do souvislosti s projednáváním zákona GEG. S potvrzením zákona však došlo ve 3. kvartále k poklesu poptávky, přitom je zřetelně vidět vzrůst poptávky po olejovém vytápění (Ölheizung).

Obr. 3 Vývoj trhu se zdroji tepla v 1. pololetí 2023 (Zdroj: BDH). Pokles u zdrojů na pelety je vysvětlitelný srovnáním s mimořádným růstem v předchozím období a nynějším návratem ke stabilitě.
Obr. 3 Vývoj trhu se zdroji tepla v 1. pololetí 2023 (Zdroj: BDH). Pokles u zdrojů na pelety je vysvětlitelný srovnáním s mimořádným růstem v předchozím období a nynějším návratem ke stabilitě.

Vedoucímu postavení tepelných čerpadel v novostavbách zatím neodpovídá vedoucí postavení mezi prodávanými zdroji tepla. Jak ukazuje statistika německého spolku BDH Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (obr. 3), tak největšími kusovými prodeji se v prvním pololetí 2023 mohly stále chlubit plynové kotle (GAS) s počtem 385 tisíc kusů. Prodeje tepelných čerpadel silně vzrostly v důsledku války na Ukrajině, ale nyní podle poznatků BDH oslabují. S ohledem na omezování fosilních paliv je pozoruhodné, že i olejové kotle (Öl) si drží pozici, a navíc u nich došlo i k mírnému nárůstu. Podle názoru BDH je nutné zvýšit způsobilé investiční náklady související s modernizací zdrojů tepla v domácnostech na 45 000 eur (cca 1,1 mil. Kč), jinak investoři od určité výše investice obdrží méně finančních prostředků, než je tomu u současného financování.

 
 
Reklama