Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Reflex a jeho komplexní program tlakových expanzních nádob

Membránové expanzní nádoby pro topné, chladicí a solární soustavy

Tlakové membránové expanzní nádoby reflex slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách. Jsou nejjednodušším řešením expanze kapalin, funkčně spolehlivé, uzavírající celou soustavu, zabraňují ztrátám vody, pro svoji funkci nepotřebují další energii, jsou levné, jejich montáž a údržba je jednoduchá.

Konstrukce

Membránové expanzní nádoby reflex jsou ocelové tlakové nádoby, které mají vnitřní prostor rozdělený pryžovou membránou na prostor pro jímání vody a prostor, ve kterém je stlačený plyn (obr. 1).

Vyráběny jsou v řadách 6 a 10 barů s označením reflex NGN s nevyměnitelnou membránou (obr. 2), reflex F v plochém provedení, reflex S pro chlazení a solární soustavy a reflex G v robustním provedení s vyměnitelným vakem a u větších nádob s přírubovým připojením. V nabídce jsou nádoby ve velikostech 8 až 5 000 litrů, které dokážou zabezpečit jak topnou soustavu v rodinném domě, tak i veliké soustavy se statickou výškou až 85 metrů (obr. 3).

Jsou to univerzálně použitelné tlakové expanzní nádoby pro topné soustavy a soustavy chladicí vody, konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivé. Pracují na principu udržování konstantního tlaku v soustavě pomocí plynového „polštáře“. Voda je nestlačitelná, při svém ohřevu zvětšuje objem a tento přebytečný objem se uskladní do expanzní nádoby. Tlak plynu se tím zvýší a při chladnutí vody ji vytlačuje zpět do soustavy. Prostor plynu a prostor vodní jsou od sebe navzájem odděleny membránou, která je odolná i glykolovým směsím. Tím se otevřel rozsah použití také pro solární a chladicí okruhy. Je možné si vybrat mezi nádobou s pevnou nevyměnitelnou membránou nebo nádobou s vyměnitelným vakem.

Obr. 1. Zalisovaná membrána
Obr. 1. Zalisovaná membrána
Obr. 2. Reflex NG
Obr. 2. Reflex NG

Obr. 3.

Definice důležitých hodnot tlaků v soustavě

Otevírací přetlak pojistného ventilu psv
je přetlak, při kterém se pojistný ventil otevře. Všechny komponenty soustavy musí být na tento maximální přetlak dimenzovány.

Statický tlak pst
je tlak vodního sloupce mezi tlakovou expanzní nádobou a nejvýše položeným spotřebičem (radiátorem).

Minimální provozní tlak p0
je minimální hodnota tlaku, který musí být zajištěn v celé soustavě kvůli zamezení možnosti vzniku podtlaku, odpařování a kavitace;

p0 = pstatický + podpařovací + 0,2 bar

a platí, že min. p0 > 1.0 bar

Počáteční tlak pa
je dolní hodnota udržování tlaku, její dodržení bezpečně zajistí minimální zásobu vody v expanzní nádobě a tím její správnou funkci.

pa = p0 + 0,3 bar

(doporučení firmy Reflex).

Plnicí tlak pf
na který je soustava v závislosti na teplotě vody plněna. Odpovídá-li při plnění teplota soustavy a teplota plnicí vody nejnižší teplotě soustavy, je plnicí tlak pf identický s počátečním tlakem pa.

Konečný tlak pe
je horní hodnota udržování tlaku. Je minimálně o otevírací diferenci pojistného ventilu nižší než jeho otevírací přetlak. Při otevíracím přetlaku psv < 5 barů je otevírací diference 0,5 bar. Přes 5 barů to je 10 % hodnoty otevíracího přetlaku.

Příslušenství k expanzním nádobám vám usnadní práci

Stěnové držáky

pro expanzní nádoby 8–25 litrů

Uzavírací armatury

se zajištěním v otevřené poloze. Nesprávně nastavený tlak plynu v expanzní nádobě vede k provozním problémům v topné nebo chladicí soustavě. Proto je nutné nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat tlak plynu v expanzní nádobě a upravit na potřebnou hodnotu. Při použití speciální armatury reflex MK je možné kontrolu provést bez odstavení soustavy a vypouštění celého objemu.

Nastavení tlaku plynu v nádobě před instalací

Tlak plynu před instalací nádoby do soustavy se upraví podle hydrostatické výšky soustavy.
Příklad: Pro statickou výšku 15 m se tlak plynu upraví na 1,5 bar. Expanzní nádoba se nainstaluje, soustava napustí a odvzdušní a na vodní straně „přitlačí“ 0,3 bar. Tím se za studeného stavu získá na nejvyšším tělese přetlak 0,2 bar a v expanzní nádobě minimální zásoba vody pro krytí drobných úniků.

Údržba

Je doporučeno expanzní nádoby minimálně jedenkrát ročně kontrolovat. Při kontrole je třeba zajistit, aby na membránu nepůsobil tlak oběhové vody soustavy. Změřit tlak plynu, případně upravit.

Doporučujeme před nádobu instalovat naše kulové kohouty reflex se zajištěním v otevřené poloze a integrovaným vypouštěním, kohout uzavřít a vypustit vodu z nádoby.

Membránové expanzní nádoby v provedení pro vodu

Tlakové membránové expanzní nádoby refix jsou určeny speciálně pro použití v soustavách ohřevu vody a pro tlumení rázů od čerpadel v zásobovacích systémech. Prostory plynu a vody jsou od sebe odděleny membránou. Všechny části nádoby, přicházející do styku s vodou, jsou s protikorozní ochranou, vnitřek nádoby je opatřen plastovým povlakem.

Refix DD

Obr. 4. Refix DD
Obr. 4. Refix DD

s průtočnou armaturou flowjet
Základní dodávka je nádoba s T-kusem. Plastová růžice v připojení nádoby zajišťuje splnění požadavku německé doporučující normy DIN 4807 T5 na průtočnost nádoby. Pro řešení s ohledem na jednoduchou údržbu je možné vsadit mezi T-kus a nádobu průtočnou armaturu flowjet, která zabezpečí i další funkce – uzavření a vypuštění vody z nádoby. Teprve za těchto podmínek je možné správné nastavení tlaku plynu v nádobě. Průtočná expanzní nádoba zamezí tvorbě choroboplodných zárodků. Tlak 10 barů (8 litrů i pro 25 barů), velikost 8 až 33 litrů (obr. 4).

Obr. 5. Refix DT5
Obr. 5. Refix DT5

Zásobníkový ohřívač bude po nahřátí na maximální teplotu bez expanzní nádoby refix nadměrně namáhán zvýšeným tlakem a bude u něho kapat pojišťovací ventil. Na vnitřním smaltu mohou začít vznikat mikrotrhlinky, které povedou ke zkrácení životnosti.

Refix DT5

pro rozvody, čerpací stanice a ohřev pitné vody
Průtočné expanzní nádoby s vyměnitelným butylovým vakem, průtok vody nádobou zabezpečuje flowjet Rp 5/4 nebo dvojité připojení. Vyrábějí se podle typu ve velikostech 60 až 3000 litrů pro tlak 10 a 16 barů (obr. 5).

 
Obr. 7. Refix DE
Obr. 7. Refix DE
Obr. 6. Refix DE
Obr. 6. Refix DE

Refix DE

pro domácí vodárny, čerpací stanice a průmyslové soustavy
Neprůtočná expanzní nádoba od 50 litrů s vyměnitelným vakem, díly přicházející do styku s vodou mají protikorozní ochranu. Vyrábějí se ve velikostech 8 až 5000 litrů pro tlak 10 a 16 bar, 8 až 3000 litrů pro tlak 25 bar (obr. 6, 7).

 
Obr. 9. Refix ZLS
Obr. 9. Refix ZLS
Obr. 8. Refix HW
Obr. 8. Refix HWRefix HW

jako akumulační nádoba pro domácí vodárny
Vyrábí se ve velikostech 25 až 100 litrů pro tlak 10 bar, od 50 litrů s vyměnitelným vakem, díly přicházející do styku s vodou mají protikorozní ochranu (obr. 8).

Refix ZLS

jako zásobník čerpané vody pro domácí vodárny a přečerpávací stanice
Pozinkovaná ocelová nádoba vyráběná standardně ve velikostech 80 až 200 litrů, větší objemy na základě poptávky (obr. 9).

 

Nastavení tlaku plynu v nádobě před instalací

Refix DD a DT5 u zásobníkového ohřívače vody
Tlak plynu před instalací nádoby do soustavy se upraví podle tlaku na přívodu studené vody.
Příklad: Redukční ventil nastavený na hodnotu 4 bar, tlak plynu se upraví na 3,8 bar. Malý objem vody se natlačí do expanzní nádoby a zamezí nadměrnému deformování vaku.

Refix DE a HW jako nádoba domácí vodárny
Tlak plynu před instalací nádoby do soustavy se upraví podle tlaku spínacího tlaku čerpadla.
Příklad: Čerpadlo zapíná při poklesu tlaku ve větvi spotřeby na hodnotu 2 bar, tlak plynu se upraví na 1,8 bar. V nádobě ve chvíli zapnutí čerpadla zůstane ještě malý objem vody a zamezí nadměrnému deformování membrány nebo vaku.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...