Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nové odlučovače firmy Reflex

S programem „ex–odlučovače“ to prostě funguje lépe!

Firma Reflex nabízí pro soustavy topení a chlazení, po dalším doplnění svého výrobního programu, perfektní péči v oblasti odlučování vzduchu, mikrobublin, nečistot a kalu z oběhové vody.

Hladké fungování soustavy vytápění závisí na mnoha faktorech. Problémy může způsobovat vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal. S „ex-odlučovači“ firmy Reflex zajistíte, že tyto rušivé vlivy budou jednoduše a účinně eliminovány. S malými náklady a velkým efektem. Zlepšení kvality vody přinese rozhodující příspěvek k účinnosti zařízení a výrazně snižuje poruchovost a s tím spojené náklady a časově náročnou údržbu!

Automatické odvzdušňovače

Oblasti použití

S automatickými odvzdušňovači řady reflex „extop“ se dá vzduch a jiné plyny trvale a účinně z topných, chladicích a solárních soustav odstranit. A to jak v běžném provozu, tak také při plnění soustav po odstávkách nebo v případě nově realizované soustavy. Instalují se v nejvyšších místech soustavy nebo na speciálně k tomuto účelu určených sběrných místech.

Popis funkce

Pro zajištění trvale bezpečného automatického provozu nabízí „extop“ promyšlené technické řešení: plyny se shromažďují v prostorné komoře, hromadění plynu způsobí pokles hladiny vody a s ní klesá i plovák. Ten přes táhlo ovládá odvzdušňovací ventil, který se při poklesu pod určitou hranici otevře. Kombinace komory, kde má plovák dostatek místa k volnému pohybu, a pečlivě při výrobě zkoušeného odvzdušňovacího ventilu zaručuje bezproblémový provoz i při extrémních změnách tlaku a znečištění oběhového média.

Základní informace

Těleso z mosazi, svislá montáž, připojení na soustavu Rp ½ a připojovací závit na odvzdušňovacím ventilu G ½, použití do 110 °C nebo varianta do 180 °C, 10 bar.

 

Výhody

Spolehlivě zajistí automatické odvzdušnění, sníží hlučnost proudění, poruchy cirkulace, ztráty výkonu a předchází škodám způsobeným korozí, nejvyšší spolehlivost i ve složitých podmínkách.

Odlučovače mikrobublin

Oblasti použití

Odlučovače mikrobublin řady reflex „exair“ se ideálně hodí pro soustavy s malou statickou výškou. Umisťují se na výstupní větev v bezprostřední blízkosti zdroje tepla, v případech půdních kotelen nebo technologických center umístěných ve vyšších podlažích, v nejvyšších bodech, a ve všech místech, v nichž může dojít v důsledku poklesu tlaku a termického odplynění ke vzniku a hromadění volných plynových bublin.

Popis funkceMikrobubliny jsou unášené proudem, v tělese odlučovače dojde ke snížení rychlosti průtoku a současně se proud oběhové vody vede přes speciální drátěné pletivo. Výsledkem je vznik mírných turbulencí, bubliny narážejí na pletivo, spojují se, odpoutávají od proudu a přitom vnitřní vestavba podporuje jejich přirozený pohyb vzhůru. Přes odvzdušňovací díl v horní části tělesa odlučovače se ze soustavy odstraní.

Základní informace

Provedení v závislosti na dimenzi potrubí v mosazi a oceli, montážní poloha vodorovná nebo svislá, varianty připojení: zavit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo, dimenze připojení Rp ¾ až DN 300, s integrovaným automatickým odvzdušňovačem reflex „extop“, max. provozní tlak 10 bar, provozní teplota 110 °C / 180 °C.

Výhody

Odstraní cirkulující volné bubliny vzduchu a plynu, pracuje v plně automatickém nepřetržitém provozu, má jen minimální konstantní tlakovou ztrátu, umožní podstatně rychlejší hydraulické vyrovnání po procesech plnění, zabrání vzniku hluku, opotřebení kvůli korozi a snížení výkonu kvůli zavzdušňování.

Odlučovače nečistot a kalu

Oblasti použitíOdlučovače nečistot a kalu řady reflex „exdirt“ se instalují do zpáteční větve před zdroje tepla a rovněž před citlivé spotřebiče. Zajistí, aby se volně unášené nečistoty nemohly dlouhodobě usazovat v soustavě.

Popis funkce

Kal a nečistoty unášené proudem se dostanou do tělesa odlučovače, kde dojde ke snížení rychlosti průtoku a současně se proud oběhové vody vede přes speciální drátěné pletivo. Výsledkem je vznik mírných turbulencí, nečistoty narážejí na pletivo a dostávají impuls pro změnu směru pohybu. V závislosti na průtoku, hustotě a objemu se částečky a unášený kal odpoutávají od proudu, vestavba podporuje jejich přirozené klesání dolů a shromažďování ve spodní části odlučovače.

 

Základní informace

Provedení v závislosti na dimenzi potrubí v mosazi a oceli, montážní poloha vodorovná nebo svislá, varianty připojení: zavit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo, dimenze připojení Rp ¾ až DN 300, max. provozní tlak 10 bar, provozní teplota 110 °C.

Výhody

Odstraní cirkulující volné nečistoty a kal, pracuje v plně automatickém nepřetržitém provozu, má jen minimální konstantní tlakovou ztrátu, oběhová voda má neustálý volný průtok, nejsou třeba žádné uzavírací ventily ani bypassy. Odkalování je možné i při plném provozu soustavy a trvá pouhých 5 sekund, zajišťuje dlouhodobě bezproblémové fungování zdroje tepla, termostatických ventilů a dalších částí soustavy, dlouhodobě snižuje riziko poruch a výpadků zařízení.

Kombinované odlučovače mikrobublin, nečistot a kalu

Reflex „extwin“ chytře spojuje funkce „exair“ a „exdirt“, princip odpovídá popisům funkcí uvedeným u jednotlivých samostatných odlučovačů.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...