Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jedinečný výpočtový modul SpotrebaDomu.cz

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér elektrického vytápění Raychem a Brink nabízí modul porovnání celkových nákladů za energie spotřebované v domácnosti, který ukazuje porovnání ročních nákladů na energie pro vytápění Raychem, vytápění zemním plynem a tepelným čerpadlem.

 • Víte, pro jaké domy je vhodné elektrické podlahové vytápění Raychem a pro jaké domy například tepelné čerpadlo?
 • Víte, kolik Vám spotřebují ostatní elektrické spotřebiče v domácnosti?
 • Víte, co Vás stojí ohřev teplé vody?
 • Víte, jaké úspory Vám přinese instalace rekuperace?

Tyto a více odpovědí naleznete na našem interaktivním výpočtovém modulu SpotrebaDomu.cz

Jedinečný způsob porovnání celkových nákladů za energie spotřebované v domácnosti, který ukazuje vztahy mezi jednotlivými spotřebiči a celkovou spotřebou v domácnosti, včetně vytápění. Poskytuje investorovi komplexní a skutečný obraz o rozložení nákladů za energie v domácnosti.

 

Výpočtový modul je postaven na základě přesných fyzikálních výpočtů, u kterých byl z důvodu zpřístupnění laickým uživatelům zjednodušen a snížen počet zadávaných vstupních dat. Následně byl Výpočtový modul odzkoušen a „kalibrován“ na skutečných realizovaných domech, u kterých byly známé a odměřené údaje, jako je spotřeba na topení, ohřev vody a jednotlivé spotřebiče.

Výstupní hodnoty jsou poměrně přesné, ale závislé na zadaných vstupních hodnotách, a platí pro podmínky dané ve výpočtovém modulu. S výpočtovým modulem SpotrebaDomu.cz jsme schopni nasimulovat přibližné podmínky a dát investorovi obraz o rozložení jeho budoucích nákladů za energie.

 
Zadávané vstupní hodnoty
Vytápění domu
 • Projektová potřeba tepla [kWh/m2]
 • Velikost domu [m2]
 • Použití rekuperace (n = 0,4/h)
Příprava teplé vody
 • Zásobník ohřívaný energií na vytápění
 • Zásobník ohřívaný energií na vytápění se solárním předehřevem
 • Zásobník s ohřevem s tepelným čerpadlem
Typ provozu
 • Osoby pracující mimo domov (minimální nároky na vytápění a provoz domácnosti)
 • Rodina s dětmi (1/3 dne mimo domov)
 • Mateřská dovolená či lidé v důchodu (zvýšený provoz domácnosti)
Ostatní spotřebičeVybavení, příkon a doba provozu. Dále je možné zahrnout i tepelné zisky od ostatních spotřebičů do vytápění.
VytápěníJe možné vybírat ze čtyř typů vytápění, je možné měnit i dodavatele elektřiny a plynu:
 • Elektrické podlahové vytápění Raychem
 • Podlahové vytápění plynový kotel standard/kondenzační
 • Podlahové vytápění s tepelným čerpadlem, zdroj vzduch/země
Výsledek
Pořizovací náklady-odpisyČlenění spotřeby energie v domácnosti zobrazené v kruhovém grafu [kWh]
Přepočet a členění spotřeby v korunách, včetně servisních a pořizovacích nákladů v čase (odpisů).
Hodnoty spotřeby energií a náklady za energie se dynamicky mění v závislosti na úpravě výše uvedených hodnot a jsou vypovídající v celé šíři velikosti domu. Pevná a orientační zůstává hodnota odpisů, která je spočítána pro průměrný 150 m2 velký dům.

Skutečné náklady na vytápění domu

Výpočtový modul SpotrebaDomu.cz pomáhá investorům lépe zhodnotit náklady na vytápění domu v čase.

Jedná se o ukázku ekonomické úvahy, ve které jsou zhodnoceny všechny náklady, jako jsou:

 • Pořizovací náklady
 • Provozní náklady
 • Náklady na údržbu a servis
 • Životnost jednotlivých komponentů topného systému

Po takovéto ekonomické úvaze se v některých případech mění pohled na topný systém, který může na první pohled v grafu vycházet jako výhodnější.

Jak je z výpočtového modulu patrné, nejvýhodnější investice do vytápění je maximální snížení potřeby tepla v podobě kvalitního provedení, zateplení domu s použitím rekuperace a současně s rozumnou velikostí domu. Takovéto domy mají minimální potřebu tepla a minimální nároky na topný systém, který pak může být jednodušší a tedy i levnější a méně náročný na údržbu a servis.

Závěr

Praktické zkušenosti s používání výpočtového modulu jsou velmi pozitivní, uživatelé oceňují ucelený pohled na celkovou spotřebu domu. Uvědomují si vztahy, které platí mezi kvalitou zateplení, velikostí domu, použití rekuperace, vytápění a současně jak ostatní elektrospotřebiče v domácnosti ovlivňují vytápění v podobě tepelných zisků.

I když výpočet byl realizován s největší péčí, využívá přesné a platné fyzikální výpočty, pořád se jedná o orientační propočet, jehož výsledek je závislý na zadaných údajích. Jak přesné údaje do výpočtu zadáme, takový je výsledek.

Pořizovací náklady v čase je nutné brát jako orientační a každý stavebník by si měl realizovat vlastní aktuální výpočet, který by však měl respektovat realitu v podobě celkových pořizovacích a servisních nákladů a reálné životnosti jednotlivých dílů topného systému.


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, technologické ohřevy.