Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ANKETA k problematice odtahů spalin od plynových spotřebičů

Souboj různých výkladů současné legislativy mezi odborníky – plynaři a odborníky – kominíky vnáší zmatky a nejistoty jak u živnostníků a řemeslníků obou profesí, tak u jejich zákazníků, tedy majitelů a provozovatelů plynových spotřebičů. TZB-info se proto ptá všech zúčastněných na jejich názory.

Rozdílný pohled na problematiku odtahů spalin od plynových spotřebičů

Škála názorů na problematiku odtahů spalin od plynových spotřebičů je evidentně velmi široká. Je to vidět jak z výsledku dvou debat k této problematice, které byly uspořádány v redakci portálu TZB-info, tak i z obsahu přednáškového bloku v doprovodném programu Aquathermu Praha 2014. V mnoha případech je rozdílný pohled na určitou problematiku užitečný a motivující k dalšímu rozvoji problematiky nebo oboru.

V případě odtahů spalin od plynových spotřebičů tomu tak rozhodně není. Souboj různých výkladů současné legislativy mezi odborníky – plynaři a odborníky – kominíky vnáší pouze zmatky a nejistoty jak u živnostníků a řemeslníků obou profesí, tak u jejich zákazníků, tedy majitelů a provozovatelů plynových spotřebičů. Nebezpečné na této situaci je pak především v praxi velmi časté klamání provozovatelů plynových spotřebičů. Pokud si např. provozovatel plynového spotřebiče v provedení „B“ objedná od kominíka prohlídku spalinové cesty podle NV 91/2010 Sb., může být podle výkladu tohoto předpisu ze strany kominíků přesvědčen, že učinil vše potřebné jak pro požární prevenci, tak i pro prevenci otravy oxidem uhelnatým. Kominík, který zákazníka za provedenou prohlídku spalinové cesty zinkasuje, mu obvykle již neříká, že si má ještě objednat a znovu zaplatit prohlídku a servis plynového spotřebiče.

Protože je tento klamný pocit bezpečí ve skutečnosti velmi nebezpečný (viz např. dnešní článek), rozhodli jsme se v redakci TZB-info uspořádat anketu odpovědí na ty nejvíce sporné otázky platné legislativy odtahů spalin plynových spotřebičů. Výsledky ankety budou předány ministerstvu, do jehož kompetence problematika spadá. Anketa je anonymní, podmínkou plnohodnotné účasti je ale odpovědět na všechny otázky a vyplnit mailovou adresu. Anketu je možno z každé IP adresy vyplnit pouze jednou. Hlasování bude ukončeno 15. dubna 2014. Poté bude vylosováno 5 účastníků, kterým zašleme drobné dárky.

 1. Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „B“ (tzv. komínových), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci otrav oxidem uhelnatým?


  stav hlasování: x ANO   x NE

 2. Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „B“ (tzv. komínových), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci proti požáru?


  stav hlasování: x ANO   x NE

 3. Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „C“ (tzv. turbo), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci otrav oxidem uhelnatým?


  stav hlasování: x ANO   x NE

 4. Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „C“ (tzv. turbo), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci proti požáru?


  stav hlasování: x ANO   x NE

 5. Je nezbytné provádět při každé výměně plynového spotřebiče v provedení „B“ kompletní revizi spalinové cesty podle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv?


  stav hlasování: x ANO   x NE

 6. Je nezbytné provádět při nové instalaci spotřebiče v provedení „C“ kompletní revizi spalinové cesty podle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv?


  stav hlasování: x ANO   x NE


HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO

 
 
Reklama