Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výsledky ankety k problematice odtahů spalin od plynových spotřebičů

Anketa navazuje na sérii článků a souvisejících diskuzí publikovaných v poslední době na TZB-info. V nich byly předloženy technické argumenty, které dokládaly, že pravidelné kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů, (nikoliv u spotřebičů na tuhá paliva), nejsou účinnou prevencí ani proti požáru, ani proti otravám oxidem uhelnatým. Výsledky ankety přesto ukazují na velký rozptyl názorů na tuto problematiku.

Anketa k problematice odtahů spalin od plynových spotřebičů byla přístupná k hlasování od 3. do 17. dubna 2014. Celkem bylo odevzdáno 630  hlasů. 7 hlasů z mailové adresy LucieLubinova@seznam.cz ale muselo být z výsledků vyřazeno, protože se hlasující pokusil(a) hlasovat opakovaně neúspěšným pokusem o prolomení softwarové ochrany opakovaného hlasování.

Výsledky hlasování
Č.OtázkaAnoNe
1Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „B“ (tzv. komínových), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci otrav oxidem uhelnatým?404219
2Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „B“ (tzv. komínových), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci proti požáru?288335
3Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „C“ (tzv. turbo), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci otrav oxidem uhelnatým?240383
4Je každoroční kontrola odtahů spalin plynových spotřebičů v provedení „C“ (tzv. turbo), tak jak ji předepisuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. přínosem pro prevenci proti požáru?196427
5Je nezbytné provádět při každé výměně plynového spotřebiče v provedení „B“ kompletní revizi spalinové cesty podle ČSN 3 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv?457166
6Je nezbytné provádět při nové instalaci spotřebiče v provedení „C“ kompletní revizi spalinové cesty podle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv?296327

Komentář k výsledkům hlasování


Z výsledků ankety, které se zúčastnilo více než 600 čtenářů TZB-info, jistě nelze dělat dalekosáhlé závěry. Anketa byla dotazem na názor účastníků a neklade si žádné jiné cíle, jako např. „…jako nadržování cíleným útokům tzv. plynařů proti svobodnému podnikání kominických podniků…“, jak mně psal v e-mailu jeden čtenář, který se podepsal doktor v.r. Z výsledků vyjádřených graficky se potvrzuje, že chápání legislativního předpisu NV 91/2010 u čtenářů TZB-info zdaleka není jednotné. Co je pro mne ale nejvíce překvapivé, je skóre odpovědí na otázku č. 1. Podle něj si výrazná většina abonentů ankety myslí, že pravidelná kontrola odtahů spalin u plynových spotřebičů je prevencí proti otravám oxidem uhelnatým. Přitom výsledky znaleckých posudků a expertních šetření případů otrav prokazují, že jednoznačnou příčinou je vysoká tvorba oxidu uhelnatého ve spalinách v důsledku zanedbané údržby plynového spotřebiče a spaliny v naprosté většině případů neunikají z vadných kouřovodů a komínů, ale ještě před hrdlem kouřovodu v místě usměrňovače tahu v důsledku např. zdroje podtlaku v místě instalace, kterým je zpravidla digestoř nad sporákem, ventilátory, krby apod.

Vylosovaní výherci

Náhodným vygenerováním mailových adres bylo vylosováno 5 výherců, kterým redakce TZB-info zašle drobné dárky.

.

 
 
Reklama