Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kominíci: Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán!

Sotva začala topná sezóna, objevily se první otravy oxidem uhelnatým. Pražští záchranáři zasahovali jen od začátku listopadu už u dvou hromadných intoxikací od koupelnových karem. Pro své bezpečí nechte zkontrolovat komíny, spotřebiče i detektory.

Společenstvo kominíků České republiky důrazně upozorňuje majitele plynových spotřebičů, aby nepodceňovali nebezpečí, a věnovali více pozornosti péči o spalinovou cestu, tedy o komín a kouřovod. V praxi to znamená jednou ročně zavolat kominíka.

Kontrola spalinové cesty a komína

Soudní znalec Pavel Dědič vypracovává mimo jiné posudky k otravám oxidem uhelnatým. Když se podívá na posledních 50 smrtelných případů, které řešil, narazí na různé příčiny tragédií. Všechny však mají jedno společné: selhání funkce spalinové cesty.
„Příčinou téměř poloviny nehod byl špatný technický stav spalinové cesty, například poddimenzovaný komín, chybějící vybírací dvířka, rozpojení vložky či nevyvložkovaný komín. Mnoho smrtelných otrav dále způsobil ucpaný komín nebo nedostatečný přívod vzduchu pro spalování. Menší množství nehod zapříčinil nízký komín nad střechou, nedodržený větrný úhel či malá náběhová výška kouřovodu,“ říká soudní znalec Pavel Dědič.

Výjimkou nebylo ani několik závad najednou. Majitel měl například nízký komín a malou náběhovou výšku kouřovodu. Když začal topit, spaliny se vracely a cestou nejmenšího odporu pronikaly přes přerušovač tahu do obytných prostor, kde způsobily katastrofu.
„Pokud je spalinová cesta provedena správně, odpovídá technickým požadavkům a má pravidelnou řádnou údržbu, měla by bezpečně odvádět spaliny kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Zárukou vašeho bezpečí je proto pravidelná kontrola spalinové cesty odborně způsobilou osobou,“ vysvětluje Pavel Dědič.

Servis spotřebiče

„Pravidelný servis pochopitelně vyžaduje i samotný spotřebič, to my kominíci vůbec nezpochybňujeme. Je trochu zarážející, že tuto problematiku u nás dosud neřeší žádný právní předpis,“ podivuje se další soudní znalec Zbigniew Adamus.

Kontrola detektoru

Jistou ochranu před nebezpečím slibuje i instalace detektoru, který dokáže upozornit na únik oxidu uhelnatého. Spolehnout se na něj však můžete pouze za předpokladu, že funguje přesně tak, jak má.
„Nedávno jsem testoval analyzátorem rok starý detektor. K mému úžasu reagoval na hodnotu CO 170 ppm pouze zeleným signálem. Potom by stála za diskuzi i nabídka takových čidel a jejich odborná kontrola,“ uzavírá Zbigniew Adamus.