Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kominíci po zimě: Nová legislativa vede lidi k zodpovědnějšímu chování

Frekvenci kontroly a čištění spalinové cesty u kondenzačních plynových spotřebičů lze nově prodloužit až na 2 roky a kominík může dostat pokutu za neodbornou či nedbalou práci. I to jsou novinky ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. a v novelizovaném požárním zákoně, které platí od nového roku.

Letošní topnou sezónu považují kominíci za zatěžkávací zkoušku nové kominické legislativy. Od nového roku už neplatí nařízení vlády z roku 2011 a péči o spalinové cesty upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb., která vychází z novely požárního zákona. Krátce po skončení zimy to vypadá, že nová právní úprava již nese ovoce. Přestože „pravidla hry“ se rozhodně nezpřísnila, lidé začínají věnovat více pozornosti vytápění a spalinovým cestám.

„Přestože nová právní úprava je v platnosti teprve krátce, zvyšující se počet telefonických dotazů a návštěv našeho webu www.skcr.cz poukazuje na to, že se lidé o toto téma živě zajímají. Na hodnocení dopadů změny zákonné úpravy je samozřejmě ještě brzo. Nicméně tak jako každý rok moc prosím: zavolejte kominíka už po skončení topné sezóny či v průběhu léta a ne až na poslední chvíli na podzim jako vždycky,“ říká prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou i nadále povinni objednat jednou za rok kominíka na kontrolu a čištění spalinové cesty. Pouze u kondenzačních plynových spotřebičů lze tuto frekvenci nově prodloužit až na 2 roky. „To je dokonce zmírnění právní úpravy, protože ta dosavadní vyžadovala i u těchto spotřebičů jednoroční čištění a kontrolu spalinové cesty. Změna vychází z důkladné analýzy poznatků a zkušeností z předchozích let,“ upřesňuje Jaroslav Schön.

Nejvýraznějším přínosem nových právních předpisů jsou postihy za neodbornou či nedbalou práci kominíka. Pokud kontrola či revize neodpovídá stanoveným požadavkům, hrozí kominíkovi pokuta až ve výši 50 000 Kč. „Také tuto novinku vítáme, byť jde vlastně o bič na kominíky. My to tak ale nevnímáme, protože by to mohl být účinný prostředek v boji proti nepoctivým a pochybným kominíkům, kteří nám stále kazí pověst,“ říká Pavel Dědič, soudní znalec v oboru kominictví. Nově je zde uvedena i pokuta pro provozovatele spalinových cest z řad právnických a podnikajících fyzických osob (max. 100 000 Kč) a z řad fyzických osob (max. 10 000 Kč).

Letošní zima se vyznačovala mírnými teplotami s minimálním počtem ledových dnů. To však paradoxně vedlo k výraznějšímu zanášení a opotřebení spalinových cest. Spotřebiče paliv totiž neběžely na optimální výkon, a to se mohlo projevit i na technickém stavu kouřovodu a komína. O to důležitější je svěřit po sezóně zařízení do péče odborníků.

Najít kominíka je dnes snadné, protože tomuto řemeslu se věnuje nevídané množství lidí. Najít poctivého kominíka, navíc s potřebnými odbornými znalostmi, s tím může být potíž. Po celé republice se totiž i nadále pohybují pochybné firmy nabízející podomním způsobem podezřele levné a většinou nekvalitní kominické práce včetně frézování a vložkování komínů.

„Pokud si nevíte rady vy ani vaši sousedé, obraťte se na Společenstvo kominíků, které sdružuje kvalifikované a pravidelně školené kominíky. Na webových stránkách www.skcr.cz si můžete pomocí mapky vyhledat kominíka podle regionu. U každého z nich je navíc nově uveden počet bodů za absolvovaná školení v rámci programu celoživotního vzdělávání. I to můžete vzít v úvahu při rozhodování, u koho nakonec službu objednáte. Taky nezapomeňte, že po každé stavební úpravě komína nebo při výměně, či nové instalaci spotřebiče paliv musí být provedena revize spalinové cesty a tu může provádět pouze Revizní technik spalinových cest,“ doplňuje Jaroslav Schön.