Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Den otevřených dveří Almeva East Europe s.r.o./Tech Trading Group a.s.

Nový areál známého výrobce komínových systémů se nebrání za každou cenu své předešlé funkci, ale nyní je čistý, jednoduchý, vkusný a s komunikačními návaznostmi. Markantní a velmi sympatická změna vytvořila účelný a prostorný areál pro dodávky komponentů a spalinových systémů do celé střední a východní Evropy.

Želešice jsou malá obec s přibližně 1400 obyvatel, v okrese Brno-venkov, rozkládají se nedaleko Modřic, na okraji Dyjsko–svrateckého úvalu. V současnosti patří mezi vinařské obce a tato dnes obnovená „tradice“ se odráží i v obecním znaku. Červenobílá pavéza s vinařským nožem zvaným kosíř a hrozen s dvěma lístky je dostatečně výmluvná. Osada měla výhodnou polohu při stezce vedoucí od Moravského Krumlova přes Ivančice, Kounice a Ořechov a napojující se na jednu z nejstarších obchodních cest „Jantarovou“. První zmínky o této obci nalezneme v listinných dokladech z doby krále Přemysla Otakara I. Z roku 1228. Do roku 1946 byly Želešice převážně německé a tak poválečným odsunem byla zdejší historická kontinuita obce přetnuta. Znovuosídlené Želešice zažívaly v dalším období stejný život jako tisíce podobných obcí po válce. No a stejně jako ve spoustě těchto obcí, tak i zde bylo JZD či státní statek, které po roce 1989 postupně zacházelo na úbytě. A právě tady nalezneme našeho hostitele – firmu ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. a TECH TRADING GROUP a.s.

„Změna těší.“

Marcus Tullius Cicero

Chov koní, skotu, slepičárnu a sklady zde nakonec vystřídala firma ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. a TECH TRADING GROUP a.s. Už se asi nedozvíme, co zdejšímu prostředí říkali koně, krávy a slepice, ale já jsem byl mile překvapen touto velmi zdařilou rekonverzí.

Vjedete do brány, která pořád ještě reflektuje časy, kdy dotyčný kůň, kravka či slepice byly nás všech a podle toho taky vypadali. Tady naštěstí veškerá podobnost s předešlými časy končí. Ta „ZMĚNA“ je v tomto konrétním případě opravdu markantní a velmi sympatická. Nehledejme ale, prosím, žádný architektonický gejzír fantazie a technických špeků skloubený do něčeho „nadčasového“, kde často váháte nad duševním zdravím autora, v horším případě svým. Stojím uprostřed areálu, který je čistý, jednoduchý, vkusný, účelný, prostorný, s komunikačními návaznostmi. Dvoupatrová budova se nebrání za každou cenu své předešlé funkci, ale s podkrovními místnostmi a jiným řazením oken je jasné, že za novou fasádou nalezneme zcela odlišný obsah. Po tomto zběžném pohledu jsem se seznámil s jednatelem Pavlem Marečkem a společně s dalšími zájemci jsem se vydal na obhlídku komentovanou obchodním ředitelem Ing. Jaroslavem Malůškem.

Radost pohledět i poslouchat a konverzovat. Firma na ploše cca 0,9 ha nákladem 47 milionů Kč (Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání, Inovace, Nemovitosti II) od r. 2009 do r. 2013 vytvořila kompletní firemní zázemí, skladové zázemí a administrativu, přístřešky, skladové haly a zpevněné plochy. K tomuto počinu se ještě vrátíme na konci.

Kdo je ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.?

Je to společnost, zabývající se velmi žádaným artiklem – plastovým systémem odvodu spalin. Je členem silné skupiny Almeva AG se sídlem ve Švýcarsku, která se v oboru plastových spalinových systémů pohybuje již od roku 1993. Z tohoto místa může spolehlivě zajistit flexibilně dodávky plastových komponentů do celé střední a východní Evropy. Plastový systém slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. K dalšímu sortimentu patří hliníkové systémy pro turbokotle, nerezové systémy pro plynové kotle, černá kouřovina (ocel) na odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva a příslušenství ke komínovým systémům. Původně spalinové systémy Almeva zastřešovala firma TECH TRADING GROUP a.s., ale po obrovském nárůstu prodejů, byla v roce 2009 založena AEE.

Kdo je TECH TRADING GROUP a.s.?

Firma se zabývá výrobou a prodejem komínového systému EUROKOMIN, ostatních komínových systémů (nerez, plast, spalinové ventilátory), distribucí a prodejem Liaporu (keramzit), prodejem zimních posypových materiálů (ekogrit, posypová sůl) a prodejem programu pro výpočet spalinových cest KESA – ALADIN ad.

V hlavní budově v 2. NP jsme prohlídku odstartovali ve vzorkovně nebo spíše v předváděcí místnosti. Na panelech nalezneme ukázky některých fragmentů a dílčích řešení sortimentu firmy, potažmo obou firem:

  • Plastové systémy odkouření
  • Pevné i flexibilní systémy odkouření
  • Vnitřní i vnější (fasádní) vzduchospalinové systémy
  • Největší sortiment systémů odkouření
  • Doplňkové systémy.

Za touto místností si firma vytvořila malou útulnou učebnu s audiovizuální technikou na proškolování partnerů a spolupracujících firem. Vzhledem k zájmu o výrobky firmy se pochopitelně školení neomezují jen na tuto místnost a na tento region. V nabitém programu se školení realizují podle dostupnosti všude, kde je třeba.

Na opačné straně patra nalezneme po obou stranách průběžné chodby kanceláře firemní administrativy. Každá kancelář má přístup přes chipovou kartu a přístup zaměstnanců do dalších místností je omezen dle potřeby. Za tímto administrativním blokem je výroba. Tento provoz je čistý, velmi účelný a slouží hlavně k finálním úpravám komponentů. Základní plasty jsou dovezeny ze Švýcarska, kovové části potrubí z Německa a zde se „pouze“ nakracují, kompletují, osazují těsněním, spojují apod. Je zde i výtah a další schodiště na propojení výroby se skladovým zázemím v přízemí. Všude panuje čistota, přehlednost a řád. Přiznané plné vazby dřevěných krovů, doplněné střešními okny a šachovnicovou dlažbou v páteřní chodbě, působí příjemně.

Totéž platí o skladech v přízemí. V přední části u expedičních vrat je automatická fóliová balička, na opačném konci skladů je prostor s pulty, kde jsou menší kusy baleny do krabic a opatřeny štítky s označením, včetně jazykových mutací. Sekce skladu jsou logisticky uspořádány po obou stranách páteřní komunikace a označeny tak, že i začínající skladník těžko zabloudí. Odráží se tady původní architektura, kdy stropy jsou tvořeny valenou cihelnou klenbou do opravdových kolejnic s ocelovými sloupy. Je to ukázka účelného zastropení tehdy dostupným materiálem. Tyto klenby se dříve používaly na sklepní prostory, stáje, sklady aj. Přiznaný dezén cihelné klenby je úžasnou připomínkou původního fortelu našich předků. Dohromady s ocelovými regály, natřenými sloupy a nosníky, to nemá chybu.

V přízemí se nachází pochopitelně ještě vstupní hala s recepcí, sociální zařízení a další místnosti nezbytné pro chod firmy. Pod částí budovy je v suterénu kotelna s výměníky, zásobníky teplého média, zásobníky chladu a TUV, elektrokotle a ostatního technického příslušenství. Jako zdroj energie pro vytápění (ale i chlazení v letních měsících) hlavního objektu bylo zvoleno tepelné čerpadlo země–voda, tvořeno sedmi vrty o hloubce 100 metrů. Při pohledu na zapuštěná okna vám dojde, že na izolaci fasád a podkroví se zde rozhodně nešetřilo a objekt se ocitne s určitostí v segmentu nízkoenergetických staveb.

Objekt skladové haly je jednopodlažní ocelová, původně nezateplená hala. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 18 m, výšce 11 m. Stavební úpravy zachovávají dispozici stávající haly, tedy vytváří jednoprostorový objekt skladu. Nově je provedeno opláštění sendvičovými panely s jádrem z minerální vaty. V obou štítech fasády jsou osazena sekční průmyslová vrata. Hala je prosvětlena střešním obloukovým pásovým světlíkem, zaskleným polykarbonátem. Hala slouží jako patrový sklad stavebních materiálů, je nevytápěná.

Za hlavním objektem je druhá skladová hala 10×24 m. Je postavena jako novostavba, ale jsou zde použity na opláštění původní profilované plechy z výše zmiňované druhé haly. Kolem této skladové haly byl uložen v obrovských plastových přepravních pytlech Liapor a další komponenty sortimentu TECH TRADING GROUP a.s.

Celá plocha areálu je položena zámkovou dlažbou, je pojízdná pro obsluhu skladů i pro klienty včetně dostatečně dimenzovaného parkování. Vše je doplněno plochami vysypanými oblázky a zelení.

„Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.“

Anatole France

No a teď ten slibovaný návrat k tématu smysluplnosti celé firemní politiky, tohoto krásného nového areálu. Nevím přesně, v jakém stavu byl bájný Fénix, když povstal z vlastního popela, ale tady se reinkarnace pozůstatků postkomunistického areálu podařila dokonale. Když jsem hovořil s jednatelem p. Marečkem, svítil jako žárovka, protože se těšil na večerní vyhodnocení soutěže při IBF 2014 titul Stavba roku 2013 Jihomoravského kraje. A svítil po právu, protože večer skutečně ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. získala titul Stavba roku 2013 Jihomoravského kraje – Cena časopisu Stavebnictví.

Přehled vítězných staveb soutěže Stavba JmK 2013

Cena časopisu Stavebnictví
REKONSTRUKCE AREÁLU FIRMY ALMEVA EAST EUROPE, s.r.o.
Přihlašovatel:ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., Želešice
Investor:ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., Želešice
Zhotovitel:Stavební firma ŠMAK s.r.o., Brno
Projektant:1. Černopolní s.r.o., Brno
RN:47 mil. Kč
Lhůty výstavby:2009–2013


Použité fotografie:
Ing. arch. Petr Brandejský a společnost ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

 
 
Reklama