Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nové trendy v zajištění vzduchu na hoření v krbech a kamnech

Krby a kamna spalující vzduch z místnosti nahrazuje dnes většina výrobců moderními spotřebiči se sacím hrdlem. Přívod spalovacího vzduchu zvenčí má své neoddiskutovatelné výhody, kdy není vysáván teplý vzduch z místnosti, a navíc je možno daleko lépe regulovat vlastní proces hoření. Vlastní přívod vzduchu je možno řešit několika způsoby, kdy je třeba zohlednit možnosti stavby a dispoziční řešení.


© Fotolia.com

Obecně je možno vzduch na hoření přivádět přes zeď, podlahou nebo komínovým tělesem:

  • přívod přes zeď znamená nejen tepelný most do budovy, ale také kondenzaci v přívodním potrubí i ve spotřebiči. V důsledku toho také špatný průběh spalování. Pokud spotřebič nehoří, dochází k ochlazování spotřebiče a tím i místnosti stále proudícím studeným vzduchem z exteriéru a případné uzavření kanálu klapkou přináší další komplikace (platí i pro přívod podlahou)
  • přívodní kanál v podlaze způsobuje také ochlazování interiéru a kondenzaci v přívodním potrubí i ve spotřebiči. Navíc znamená větší či menší konstrukční komplikace stavby (viz. přiložené foto)
  • přívod vzduchu zajištěný mezi komínovým pláštěm a izolací přináší úsporu místa na stavbě a také efektivnější hoření předehřátého vzduchu. Navíc není potřeba žádná speciální příprava v rámci stavby a žádné přívodní kanály s tepelnými mosty nebo přídavné šachty, které jen zabírají místo a komplikují stavbu. Tlakové ztráty tohoto řešení jsou minimální, podmínkou je pouze vhodné dispoziční řešení.
Přívod vzduchu vs. podlahové topení
Přívod vzduchu vs. podlahové topení
Přívod vzduchu vs. instalační rozvody
Přívod vzduchu vs. instalační rozvody

Přívod vzduchu komínem

Praktické výhody soustředného řešení v rámci komínového tělesa jsou evidentní, což potvrzuje i výrazný nárůst poptávky po tomto řešení u výrobce komínových systémů CIKO. I zde je samozřejmě nutné fyzické propojení kamen a komínu pro přívod vzduchu, což je nově možné řešit v návaznosti na konstrukci kamen a stavební dispozici dvěma způsoby – bokem nebo spodem.

Propojení komínu a spotřebiče z boku

Z estetického i praktického hlediska je u této varianty důležité správné umístění vývodu z komína ve vztahu k umístění hrdla na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči a pokud možno ve výšce sacího hrdla. Pro vlastní napojení na komínové těleso je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti.


Propojení komínu a spotřebiče spodem

Tato nová varianta řešení reaguje na rozrůstající se sortiment kamen se spodním vývodem, kdy je propojení komína a spotřebiče zakomponováno do skladby podlahy. Vlastní propojení je většinou krátké a nevznikají zde tak komplikace vlivem křížení s jinými technologie a zároveň je celé řešení velmi elegantní a nákladově nenáročné.

Obecně je u všech variant řešení potřeba použít vhodný materiál propojovacích rour, především s ohledem na možný zpětný tah při otevření dvířek spotřebiče při přikládání doporučujeme provedení z nehořlavého materiálu. To koneckonců platí pro všechny varianty provedení přívodu spalovacího vzduchu.

Typy komínových systémů

Řešení přívodu vzduchu komínem pro spotřebiče na pevná paliva umožňují 2 komínové systémy firmy CIKO, které přivádí vzduch kanály mezi komínovým pláštěm a tepelnou izolací komínové vložky. Tyto systémy se navzájem liší především materiálem použité komínové vložky:

CIKO TEC

CIKO TEC

Komínový systém s izolovanými izostatickými vložkami pro přirozený i nucený odvod spalin v suchém i mokrém provozu, s teplotní odolností 600°C. Možnost připravit systém pro Blower-door test.

CIKO PRAKTIK

CIKO PRAKTIK

Komín vybavený izolovanými nerezovými vložkami je určen pro všechny druhy paliv v suchém i mokrém provozu. Výhodou je rychlé zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop a vysoká odolností proti teplotním šokům. Spolehlivý přívod vzduchu u průměrů 130 – 180mm.


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...