Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak vybírat komín?

Při výběru čehokoliv, co nám má sloužit nějakou delší dobu, si každý z nás vyhodnocuje určitá hlediska dle daného předmětu. Většinou je to poměr cena/kvalita, design, dostupnost zboží, záruka, prodejní servis, případně dostupnost servisu následného.

A při výběru komína je to stejně, pouze se často zapomíná, že komín je funkční věc, která má sloužit pokud možno více generacím, a má být funkčním a bezpečným prvkem domova. V praxi jde často nejen o to, aby komín dobře fungoval, ale aby byl také bezpečně zabudován do stavby a nevytvářel překážku pro kolaudaci stavby.

Jak se tedy zorientovat v široké nabídce, která na trhu je? V první řadě lze doporučit pouze výrobce, který dodává výhradně systémové komíny. K těm je povinen dodávat veškerou dokumentaci potřebnou k revizi komínu a kolaudaci stavby. Na trhu jsou nabízeny také individuální komíny, které neprošly certifikací jako celek, a potřebnou dokumentaci k nim musí shánět stavitel, což je díky vývoji legislativy opravdu nesnadný úkol.

Výběr systému a technický servis


Nevhodná volba komínového systému může znamenat zásadní problém jak z hlediska funkčnosti, tak i životnosti komína. Životnost nevhodně zvolené komínové vložky může být opravdu velmi krátká, nemluvě o nebezpečnosti provozu poškozeného komína. Správný výrobce proto nabízí víc variant komínových systémů, aby bylo možno vybrat tu nejlepší pro daný objekt a spotřebič. Nedílnou součástí prodeje, by proto měl být také technický servis jako je bezplatné technické poradenství. Při volbě vhodného komínového systému je třeba zvažovat vhodný průměr spalinové cesty, vhodný materiál vzhledem k agresivitě spalin, a další dodatečné vlastnosti komínu jako je přívod vzduchu ke spotřebiči, nebo pravidla pro bezpečné zabudování daného systému do stavby. Opravdový technický servis se pak může opřít o výpočet spalinové cesty a v případě potřeby i vlastní zaměření na stavbě.

Nevěřte poradenství, které říká, že pro vás bude nejlepší komín „XY“, aniž by se vás zeptali, v jakém domě a pro jaký přesně spotřebič má komín sloužit.

Tady lze především varovat před internetovými prodejci, kteří nemají kamenné prodejny ani kompletní kontaktní údaje. Na nekompletní dodávku nebo jakýkoliv jiný problém je pak opravdu složité si stěžovat, protože není moc komu.


Potřebná dokumentace

Výrobce musí mít ke komínu veřejně k dispozici veškeré předepsané dokumenty – prohlášení o vlastnostech, záruční list a montážní návody, včetně návodu na bezpečné zabudování komínu do stavby podle EN 1443. Zároveň stojí za to si ověřit, zda zpráva o dozoru certifikačního orgánu není starší než 1 rok! Platná dokumentace je nezbytná pro posouzení komínu revizním technikem, jehož kladná revizní zpráva je nutným podkladem pro kolaudaci stavby.


Funkčnost komína

Z hlediska funkčnosti komína nejde jen o odpovídající komínový tah, rychlost proudění spalin a vhodnou volbu materiálu komínové vložky. Vedle těchto základních vlastností se nabízí i možnost použít přívod spalovacího vzduchu komínem. Tato funkcionalita je v dnešních novostavbách velkým přínosem, nicméně hodně stavebníků o této možnosti neví, nebo se ji bojí použít. A přitom se jedná o velmi dobře fungující a finančně velmi výhodné řešení, které hojně využívají odborníci z řad Cechu kamnářů.

Komplexnost dodávky a potřebné příslušenství

Kvalitní komínové systémy jsou dodávány jako ucelená „stavebnice“ se všemi potřebnými materiály a komponenty. Kromě vlastního komína je však důležitá i dodávka veškerého příslušenství k dokončení komínu, napojení spotřebiče a zabudování komínu do stavby. Jedná se především originální komínové redukce pro správné napojení kouřovodu, napojení přívodu vzduchu, řešení prostupů komína stavebními konstrukcemi včetně napojení parozábran. Nesystémové řešení nejenže komplikuje vlastní realizaci, ale většinou také automaticky znamená neplatnost záruky na komín ze strany výrobce. Takže pokud nějaký výrobce nebo dodavatel toto příslušenství nenabízí, tak nelze komín provozovat a mít přitom platnou záruku. To je pravděpodobně také záměr těchto dodavatelů.


Pokud tedy chcete s klidným svědomím vybrat nebo doporučit komín, vybírejte především solidního dodavatele se zázemím technického poradenství, který k návrhu vašeho komínu přistoupí s odpovídající pečlivostí. Vývoj spotřebičů a měnící se nároky na budovy společně vytváří nové nároky na komínové těleso, které musí tyto nároky respektovat a musí jim vyhovovat.


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...