Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejvýhodnější komín pro pasivní dům

Komín představuje z pohledu celé stavby pasivního domu relativně malou, nicméně důležitou součást. V optimálním případě navazuje odborný návrh komínového tělesa na správnou volbu spotřebiče, kterému je rovněž třeba věnovat dostatečnou pozornost.

Narůst množství úsporných a pasivních domů je nevyhnutelný trend, kterému je nutno přizpůsobit celou technologii stavby. To se týká i komína, jehož výběr a odborný návrh je zde ještě důležitější, než u běžného domu. V optimálním případě navazuje odborný návrh komínového tělesa na správnou volbu spotřebiče, kterému je rovněž třeba věnovat dostatečnou pozornost.

V souladu s vybraným spotřebičem a charakterem stavby je třeba provést výpočet průměru komína a vyjasnit typ a konstrukci komínového tělesa. Zároveň se musí řešit i jeho začlenění do stavby, na které jsou s ohledem na konstrukci stavby kladeny specifické požadavky. Jedná se především o vliv konstrukce stavby z hořlavých materiálů kombinovaných s masivní tepelnou izolací a s tím spojenými zvýšenými požadavky na požární bezpečnost komína ve stavbě a také o požadavek na vzduchotěsnost a parotěsnost celé stavební konstrukce. Specifickým požadavkem pro komín v pasivním domě je těsnost pláště, které lze dosáhnout vhodným technickým řešením jednotlivých detailů (těsná redukce, těsná dvířka, adaptér přívodu vzduchu).

Výběr systému a technický servis

Na trhu je dnes široká nabídka komínů různého provedení v různých cenových relacích, ne všechny však splňují to, co se od nich očekává. V praxi pak jde nejen o to, aby komín bezpečně fungoval, ale také aby nebyl překážkou pro kolaudaci a pojištění stavby. Kromě vlastního komína vhodného pro daný objekt a spotřebič je však důležitá i dodávka veškerého příslušenství k dokončení a napojení komína a také jeho zabudování do stavby (viz nová EN 1443). Jedná se především originální komínové redukce pro správné napojení kouřovodu, napojení přívodu vzduchu, řešení prostupů komínu stavebními konstrukcemi včetně napojení parozábran. Nesystémové řešení nejenže komplikuje vlastní realizaci, ale většinou také automaticky znamená neplatnost záruky na komín ze strany výrobce. Kvalitní výrobce proto poskytuje obchodní a technický servis jako je bezplatné technické poradenství a výpočet spalinové cesty.


Zabudování komína do stavby

Výrazným aspektem z pohledu bezpečnosti je neprovětrávané, parotěsné provedení prostupů, které jsou v pasivní budově místem, kde vzniká nejvyšší teplotní zatížení okolní konstrukce. Potřebná požárně-bezpečnostní opatření, která zajistí dostatečný teplotní útlum mezi povrchem komína a nejbližší hořlavou konstrukcí plní ze všech v současnosti známých řešení této problematiky nejlépe prvky z pěnového skla. Unikátní vlastnosti pěnového skla jsou využity u uceleného sortimentu sériově vyráběných parotěsných prostupů CIKO STOPER, jejichž předností jsou deklarované a garantované vlastnosti tepelného útlumu, vzduchotěsnosti, parotěsnosti a požární bezpečnosti. Při použití takového správného stavebního prvku a po jeho správné montáži tak dosáhneme požadovaných vlastností detailu stavby.

Přívod vzduchu komínem

Díky těsnosti domu nepřichází v úvahu možnost spalování vzduchu z místnosti, proto se s výhodou používá přívod vzduchu komínem, který má oproti často používanému kanálu v základové desce řadu výhod:


  • Vzduch proudí pouze při používání spotřebiče
  • Vyhneme se chybné přípravě, kdy v době přípravy podlahového kanálu nebývá přesné umístění spotřebiče projekčně dořešeno nebo nastanou v průběhu stavby změny
  • Z komínu je možné napojení z boku nebo spodem
  • Předehřátý vzduchu znamená lepší podmínky pro fungování spotřebiče a kvalitnější spalování

Dříve byly k tomuto účelu používány výhradně samostatné šachty, která byla součástí komínového tělesa. V současné době na trhu existují komínové systémy (např. CIKO TEC), které zajistí přívod vzduchu už v rámci vlastní konstrukce. Tento princip je výhodný především ve vysoušení a předehřívání spalovacího vzduchu, což má pozitivní vliv na kvalitu a efektivitu hoření. Druhým a velmi podstatným pozitivním efektem je provětrávání komínového tělesa, důležité pro životnost a bezpečnost komínu ve stavbě, a to při zachování jeho těsnosti ve stavbě. Tato funkcionalita je v dnešních novostavbách velkým přínosem, nicméně hodně stavebníků o této možnosti neví, nebo se ji bojí použít. A přitom se jedná o funkčně i finančně velmi výhodné řešení.

Těsnost komínového tělesa

Schopnost udělat komínové těleso těsné je částečně věcí výrobce komínového systému a částečně věcí realizační firmy. Výrobce by měl být schopen dodat komponenty pro vytvoření těsného komínu a realizační firma musí umět jednotlivé detaily správně realizovat.


Jedná se především o:

  • napojení přívodu vzduchu na komín pomocí těsného adaptéru
  • instalaci těsných komínových dvířek
  • napojení kouřovodu na komín těsnou redukcí

Těsná komínová dvířka už dnes mají někteří výrobci komínových systémů ve svém sortimentu jako volitelný komponent. Je třeba si říct, že těsnost komínových dvířek nelze dodělat na stavbě nějakým provizorním dotěsněním, jejich netěsnost je dána například provedením pantů dveřního křídla a další detailů.

U napojení kouřovodu na komín spočívá problematičnost tohoto detailu ve vysokých povrchových teplotách kouřovodu a požadavku na určitou míru dilatace mezi pláštěm komínu a kouřovodem nebo sopouchem komínu. Osvědčené provedení tohoto detailu představuje např. vícedílná těsná redukce CIKO.

Následně už zbývají běžné metry komínu, kde záleží těsnost na materiálu komínové tvárnice a na povrchové úpravě komínu. Nejběžnějším a nejspolehlivějším řešením je „natažení komínu do lepidla“, které obsahuje disperzní složky a které zajistí dostatečnou neprůvzdušnost komínu.

V podstatě lze říci, že s komínem je to stejné jako s jakoukoliv jinou částí domu. Kvalitně navržený komín může být skvělý a bezproblémový prvek těsného domu, špatně navržený nebo provedený komín může znamenat ve stejném domě problémy. Názor, že do těsného domu se komín správně realizovat nedá je absolutně nepravdivý a může takto mluvit pouze člověk, který nemá dostatečné znalosti a vědomosti. Pouze je třeba se držet pravidla, že do moderního domu nemohu stavět komín tak, jak jsem to dělal před 30 lety.


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...