Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Praktické zkušenosti s napojením kotelen s plynovými kondenzačními kotli na komíny

Své patnáctileté zkušenosti s napojováním plynových kondenzačních kotlů na komíny stručně shrnul do přednášky Ing. Jan Soukup ze společnosti Brilon a.s.

  • Výhodou je, že spaliny jsou v poměrně velkém přetlaku, a tak je lze vést malou světlostí spalinové cesty na velkou vzdálenost.
  • Kondenzační kotel je schopen si sám nasávat spalovací vzduch
  • Spaliny jsou poměrně studené, za lze použít plasty, běžně s maximální provozní teplotou do 120 °C
  • Nevýhodou je nutnost zajistit odvod kondenzátu

Dále jsou v přednášce uváděny konkrétní a praktické příklady realizací s upozorněním, jak byly využity výše zmíněné výhody a řešena nevýhoda. Je nutné řešit emise hluku, zásadně v blízkosti obytných prostorů.

Pozornost je věnována i ukázkám nesprávného řešení komínové hlavice, kde nevznikají problémy jen použitím plastů, které nejsou odolné UV záření, ale kdy nesprávné provedení má negativní vliv na funkci kotle.

Pro realizaci nového odvodu spalin lze doporučit systémy, které primárně již svou konstrukci zabraňují vzniku montážních chyb.

K návrhu spalinové cesty lze při znalosti problematiky využít i bezplatně stažitelný software KESA Aladin. Bez ohledu na způsob výpočtu je nutné upozornit na skutečnost, že některé plynové kotle již mají na výstupu spalin integrovánu zpětnou klapku zabraňující zpětnému proudění spalin do kotle. Často se při návrhu spalinové cesty stává, že si projektant tuto skutečnost neověří, někdy o ní ani neví, a tak tam pro jistotu zpětnou klapku navrhne. Ventilátor kotle pak musí zbytečně přemáhat odpor dvou klapek, zvýší se spotřeba elektrické energie, zkrátí se životnost kotle.

 
 
Reklama