Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak provést generační výměnu plynového závěsného nekondenzačního kombinovaného kotle za kondenzační?

V České republice jsou stovky tisíc bytů, které jsou individuálně vytápěny plynovými kotly. Zpravidla se jedná o závěsný kombinovaný kotel, tedy kotel s průtokovou přípravou teplé vody bez zásobníku. Většina těchto kotlů byla instalována v době masivních plynofikací a nyní je na hranici životnosti a je potřeba je vyměnit.

  • Jaké prvky obsahuje připojovací konzole a jaké má DN připojení?
  • Jaké DN připojení odvodu spalin kotle Intergas nabízí?
  • Jaké jsou max. povolené délky odvodů spalin?
  • Jakou nejvyšší teplotu TV kotel Intergas dokáže dodat?
  • Kdy kotel Intergas kondenzuje lépe? Při ohřevu TV, nebo při vytápění?
  • Jak dlouho se již kotle Intergas vyrábějí?

Odpovědi na tyto otázky naleznete ve videu níže nebo na webu www.kondenzacni-kotle.cz.

Impulsem k výměně každopádně bude i varovný signál ochranného čidla indikujícího přítomnost jedovatého oxidu uhelnatého. Protože se mezitím zpřísnily emisní limity kladené na nové kotle a rovněž se zvýšil požadovaný limit na účinnost, může být starý kotel až na některé výjimky nahrazen jen kotlem kondenzačním. S ohledem na jednoduchosti přestavby a minimálního, kotlem zabraného prostoru, lze opět použít kotel kombinovaný. Například značky Intergas. Na jeho příkladu jsou ukázány hlavní kroky výměny.

Začíná se demontáží kotle starého. Odpojí se kotel od elektřiny, rozvodu plynu, otopné soustavy, od komínu a pak nesmí se zapomenout na jeho ekologicky doporučenou likvidaci.

Poté se na stěnu může zavěsit nový kotel. Napojí se přívody všech potrubí, tedy plynu, přívodu a zpátečky z navazující otopné soustavy, přívodu studené pitné vody a napojení na rozvod vody teplé. Obvykle se do přívodu pitné vody vkládá odbočka, která slouží pro dopouštění vody přes kotel do otopné soustavy po jejím plném nebo částečném vypuštění. Při instalaci nového kotle do staré otopné soustavy se doporučuje vložení dostatečně dimenzovaného filtru a magnetického odlučovače kalu, aby se před zanesením nečistotami, které se ve staré soustavě vyskytují, chránilo oběhové čerpadlo a další prvky, jako ventily atp. A nesmí se zapomenout na odvod kondenzátu ze spalin z kotle přes sifon a trychtýř do vnitřní kanalizace. Obvykle to není problém udělat samospádem. Případně lze využít malé doplňkové kondenzátní čerpadlo.

Pro instalaci nového kondenzačního kotle je nutné upravit odvod spalin. Nejčastěji se to provádí vložením flexibilní komínové vložky ze speciálního plastu do stávajícího komína. Vývod spalin z kotle a přívod spalovacího vzduchu do kotle je nejčastěji řešen jako koncentrický. Vnitřním potrubím jdou spaliny z kotle ven a okolním prostorem mezi vnějším a vnitřním potrubím, případně stěnou komína, je přiváděn spalovací vzduch do kotle. Vhodně tvarovanými mezikusy se propojí kotel s patním kolenem spalinového potrubí. Pokud je hotovo, je třeba získat revizní správu na spalinovou cestu, která ověřuje budoucí bezpečnost provozu z pohledu přívodu spalovacího vzduchu, odvodu spalin, jejich správného vyústění do vnějšího prostředí.

Kotle pro domácnost jsou obvykle vybaveny kabelem se zástrčkou pro napojení do běžné elektrické zásuvky, takže tato činnost nevyžaduje specialistu.

Záležitostí specialisty, u výrobce kotle vyškoleného technika s kvalifikací pro plynová zařízení, je zprovoznění kotle. Přestože moderní kotle jsou vybaveny samočinně pracujícím řízením, je třeba provést topnou zkoušku, ověřit skutečné provozní parametry, zaznamenat je a zákazníkovi předat protokol.

A na co se nesmí zapomenout, je poučit zákazníka, jak se kotel obsluhuje. K tomu patří i předvedení funkcí aplikace pro ovládání kotle přes internet, pokud je instalováno.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...