Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměna starého atmosférického plynového kotle za nový kondenzační kotel

Aneb nečekejte na sirénu čidla oxidu uhelnatého či záchranky

Zde je popsána typická výměna starého závěsného kombinovaného plynového kotle v bytě. Důvodem výměny byla nejen snaha ušetřit za plyn, ale hlavně ochránit zdraví a život, tj. odstranit rizika, která jsou spojena se staršími kotli s přívodem spalovacího vzduchu z místnosti.

V článku je v zásadě popsána většina úkonů, které při typické výměně závěsného kombinovaného plynového kotle atmosférického provedení, tedy typu B, za závěsný kondenzační kotel, typu C, budou provedeny. Postupný přechod na plynové kondenzační kotle při vytápění bytů a domů se opírá o energetickou legislativu. Z této strany jsou provozovatelé tlačeni volit jen kotle s nejvyší účinností, neboť méně účinné kotle z trhu mizí. Toto legislativní „násilí“ je však více než dostatečně vykompenzováno úsporami ve spotřebě zemního plynu a zvýšenou bezpečností provozu těchto kotlů.

V České republice jsou tisíce bytů v bytových domech, přičemž každý byt je vytápěn samostatně plynovým kotlem. Mnohdy jde o byty ve starší zástavbě, ve kterých byly původně vytápěny jednotlivé místnosti individuálně, topidly na tuhá paliva. S rostoucí životní úrovní a nabídkou technických možností si uživatelé bytů z počátku nechávali alespoň pro přípravu teplé vody instalovat plynové průtokové ohřívače, tzv. Karmy, podle jména tradiční české firmy. Postupně rostoucí nabídka kombinovaných plynových kotlů, zvláště po roce 1989, vedla k tomu, že mnozí z uživatelů bytů přeskočili etapu zvlášť vytápět a zvlášť připravovat teplou vodu a přešli k etážovému vytápění bytu zahrnujícím i průtokovou přípravu teplé vody se zdrojem tepla v kombinovaném plynovém kotli. A to v kotli atmosférickém, jehož spalovací komora je volně otevřená do vnitřního prostředí bytu a odvod spalin probíhá jen na základě přirozených sil, tedy rozdílu mezi teplotou vzduchu a teplotou spalin.

K masovému prosazení tohoto, tehdy velmi komfortního a moderního řešení, napomohly velkoplošné plynofikace sledující jak ekologické cíle, snížení produkce emisí, tak mohutně se rozvíjející odvětví distribuce plynu.
Byt v České Lípě, ve kterém jsme sledovali výměnu plynového kombinovaného kotle pro vytápění a přípravu teplé vody, patří z pohledu velikosti k těm středním ve složení 3+1. Původně, v době jeho výstavby, v něm byla instalována klasická Karma pro průtokovou přípravu teplé vody a plynový kotel samostatně pro vytápění. Po privatizaci bytu a dožití stávající techniky si okolo roku 2005 nechali majitelé instalovat kombinovaný závěsný atmosférický kotel. Mimo jiném tím ušetřili v bytě místo. Žádné zařízení však nevydrží na věky. Přes pravidelný servis se více než deset let provozu na kotli projevilo a podle slov servisního technika se dalo v brzké době počítat s nutností některé díly vyměnit. Majitelé bytu se proto začali postupně informovat o aktuálních možnostech. Zjistili, že standardem dnešní doby je plynový kondenzační kotel.

Čidlo oxidu uhelnatého urychlilo rozhodnutí

Technickou osvětu, která upozorňuje na možné negativní stránky provozu atmosférických kotlů, tedy sice havarijní, ale přece jen možný únik jedovatého oxidu uhelnatého z kotle do bytu, si majitelé bytu vzali k srdci. Pořídili si čidlo úniku oxidu uhelnatého a umístili je na stěnu u kotle.


Protože jejich syn je technicky vzdělaný, doplnil vybavení koupelny, kde je kotel umístěn, ještě dalším čidlem. Pro jistotu. Jde přece o rodiče. Možná kupodivu, ale během topné sezóny čidla v klidu odpočívala. Pak přišlo léto 2017. A najednou, během přípravy teplé vody, začaly sirény obou čidel vydávat ostrý, nepřeslechnutelný signál. Poučení majitelé bytu ihned otevřeli okna a začali intenzivně větrat. V dalších dnech se poplach opět ozval. Zdůvodnění je jednoduché. Během letních dnů dosahovaly venkovní teploty i přes 35 °C. Byt je umístěn pod střechou, takže účinná výška komína je tak akorát a z části byla dosažena trubkou vyčnívající asi 1 metr nad zděný podstavec, jak je vidět na jednom z dále připojených obrázků. Při vychladlém kotli byl komínový tah nulový, a to způsobilo počáteční průnik oxidu uhelnatého do koupelny přes všechna bezpečnostní opatření, kterými byl kotel typu B vybaven. Je velké štěstí, že únik oxidu uhelnatého netrval dlouho a nebyl natolik intenzivní, aby způsobil otravu. Když si majitelé bytu uvědomili, že s kotlem vlastně prožili již více než deset rizikových letních období, že letních teplotních extrémů přibývá, že i štěstí se jednou unaví, tak se jim pocit bezpečného domova náhle rozplynul.

Investice

Domácností, které jen tak, bez velkého váhání, ze svého rozpočtu vyčlení sto tisíc korun na instalaci nového kotle, není mnoho. Není daleko doba, kdy pořizovací ceny kondenzačních kotlů začínaly nad částkou 60 až 80 tisíc, ke kterým bylo nutné připočíst náklady na montáž, vyvložkování komínu a DPH. Během uplynulých dvou let se tato situace významně změnila ve prospěch zákazníků. Nařízení o ekodesignu, zpřísnění požadavků na účinnost kotlů, z trhu vyřadilo méně účinné atmosféricé i turbo kotle. Výrobci omezili sortiment, soustředili se na progresivní kondenzační techniku, optimalizovali výrobní náklady a uvedli na trh kotle s nižšími cenami. Příznivě se promítla i zostřená konkurence. Výsledek? Majitelé bytu zjistili, že aktuálně je možné si na trhu vybrat nový kombinovaný plynový závěsný kotel, jehož pořizovací cena se pohybuje okolo třiceti tisíc korun. Rozhodnutí rychle přejít na moderní kondenzační kotel bylo zcela logické.

Výběr typu kotle

S přechodem na kondenzační kotel je spojena úprava odvodu spalin, komína. Stávající trubka s hliníkovou vložkou, je pro přestavbu tím nejvhodnějším případem. V podstatě stačilo vyměnit jen hliníková vložka za plastovou. Takže technicky žádný velký problém.

Nově bylo nutné řešit odvod kondenzátu od kotle. Nabídlo se velmi jednoduché řešení, odvodu kondenzátu z kotle napojit na odpad od automatické pračky umístěné pod kotlem.

A jaký tedy zvolit kotel? Po technických konzultacích bylo majitelům bytu jasné, že kotel, jehož rozsah regulace výkonu pro vytápění by odpovídal tepelné ztrátě bytu, v očekávané pořizovací ceně na trhu neseženou. Volba kotle s regulovaným rozsahem výkonu, pro daný být nejlépe od 1 kW do 10 kW, by byla navíc spojena s nutností instalovat zásobník pro přípravu teplé vody. Kam? Kde vzít místo? Takže zůstala průtoková příprava teplé vody. A proč ne, když jim vyhovovala desítky let a nikdy s ní neměli problém. A pak přišly diskuse o konstrukci různých druhů kotlů, jejich výhodách, nevýhodách, technické složitosti a možnosti poruch, neboť co se hýbe, co je řízeno, to se může porouchat, a tedy i o nákladech na servis.

Vítězem výběru se stal kotel Intergas HRE 18/24. Kotel má výkon 24 kW, který je dlouhodobě ověřený jako dostačující pro průtokovou přípravu teplé vody pro běžný standard komfortu a použití teplé vody v kuchyni a koupelně s běžnou vanou.

Příznivá cena byl samozřejmě důležitý signál, ale skutečnost, že tento kotel neobsahuje pohyblivý trojcestný ventil přepínající výkon kotle buď do vytápění, nebo do přípravy teplé vody, že výměník kotle je velmi dobře čistitelný a nejde jen o lamelovou skořepinu vloženou do proudu hořících spalin, jakou měly kombinované kotle dříve, rozhodla.

Instalační firma

Pro úspěch je velmi důležitý výběr instalační topenářské firmy. Informace o chybách, kterých se některé firmy dopouštějí, někdy až arogance v přístupu k zákazníkům, se mezi lidmi ústním podání šíří velmi intenzivně. Majitelé bytu zvolili firmu TOPAZ CL s.r.o., neboť o ní měli jen kladné reference. Tu lze oprávněně řadit mezi firmy rodinného typu, ve které řemeslo přechází z otce na syna. Majitel, ředitel, ale v případě potřeby i řemeslník topenář, Petr Nováček, firmu z původní formy fyzické osoby na otce, před sedmnácti lety převedl na s.r.o. „Věnujeme se instalacím otopných soustav jak v rodinných domech, tak i větším projektům v řádu 1 MW. Nejvíce menších projektů máme pochopitelně v okolí České Lípy. Tady nás lidé znají i osobně. Tradici založil můj otec, jehož technickým znalostem a řemeslnické zručnosti vděčí za teplo doma mnoho našich spoluobčanů. Stále to chápu jako velký osobní závazek, který jsem převzal od svého otce i jako součást pověsti firmy, pro kterou se na nás obracejí zákazníci.“

Průběh instalace stručně, v obrazech


Nejprve bylo odpojeno staré odkouření a starý kotel. I staré kotle jsou pro napojení na elektrickou síť vybaveny běžnou zástrčkou, a ta bude beze změny sloužit i kotli novému.

Poté bylo nutné upravit spalinovou cestu. Rychlé vyvložkování umožnil systém Renoflex. Pracovníci firmy TOPAZ CL si přivezli jedno standardizované balení základních dílů a k němu nábal plastové ohebné trubky určené pro odvod spalin.

Vytažení hliníkové vložky bylo vzhledem k jejímu poměrně dobrému stavu jednoduché
Vytažení hliníkové vložky bylo vzhledem k jejímu poměrně dobrému stavu jednoduché
Na spalinovou trubku byly upevněny distanční prvky pro její vycentrování a volný přívod čerstvého vzduchu okolo ní do kotle
Na spalinovou trubku byly upevněny distanční prvky pro její vycentrování a volný přívod čerstvého vzduchu okolo ní do kotle

Spalinová trubka byla zastrčena do komína tak, aby ….
Spalinová trubka byla zastrčena do komína tak, aby ….
… u kotle mírně vyčnívala
… u kotle mírně vyčnívala

Práce pokračovaly u kotle. Zarovnán byl konec trubky, do třetí vlny natlačen upevňovací kroužek, opatrně nasazeno těsnění, nanesena kluzná hmota z tuby, která byla součástí balení, a mohlo být nasazeno patní koleno tak, až se zacvaklo za výstupky na upevňovacím kroužku.
Práce pokračovaly u kotle. Zarovnán byl konec trubky, do třetí vlny natlačen upevňovací kroužek, opatrně nasazeno těsnění, nanesena kluzná hmota z tuby, která byla součástí balení, a mohlo být nasazeno patní koleno tak, až se zacvaklo za výstupky na upevňovacím kroužku.
Patní koleno spojené s krycím štítem podle zkušeností běžně překryje i neupravené okolí vstupu do komína. Majitelé bytu měli tak trochu smůlu, neboť pod vstupem do komína byla revizní dvířka k patě a sifonu předchozí hliníkové vložky. Otvor po revizních dvířkách bylo nutné stavebně začistit.
Patní koleno spojené s krycím štítem podle zkušeností běžně překryje i neupravené okolí vstupu do komína. Majitelé bytu měli tak trochu smůlu, neboť pod vstupem do komína byla revizní dvířka k patě a sifonu předchozí hliníkové vložky. Otvor po revizních dvířkách bylo nutné stavebně začistit.

Základ komínové hlavice byl na trubku uchycen pomocí nerezové ocelové pásky
Základ komínové hlavice byl na trubku uchycen pomocí nerezové ocelové pásky
Následoval podobný proces vystrojení spalinové trubky na komíně upevňovacím kroužkem do třetí vlny od konce a nanesení kluzné hmoty, jako proběhl u kotle
Následoval podobný proces vystrojení spalinové trubky na komíně upevňovacím kroužkem do třetí vlny od konce a nanesení kluzné hmoty, jako proběhl u kotle

Po nasazení těsnění na upevňovací kroužky a potření kluznou hmotou byl nacvaknut přechodový spalinový mezikroužek, který je již vzhledem k jeho venkovní expozici z plastu odolného UV záření
Po nasazení těsnění na upevňovací kroužky a potření kluznou hmotou byl nacvaknut přechodový spalinový mezikroužek, který je již vzhledem k jeho venkovní expozici z plastu odolného UV záření
Montáž komínového poklopu byla dokončena nasazením hlavice a posléze i zakončující spalinové trubky. Vše, co je přístupné slunečnímu světlu, musí být z hmoty odolné UV záření.
Montáž komínového poklopu byla dokončena nasazením hlavice a posléze i zakončující spalinové trubky. Vše, co je přístupné slunečnímu světlu, musí být z hmoty odolné UV záření.

Toto není situace z tohoto příběhu, ale je to ukázka, jak neprofesionální mohou některé firmy být. Neměli vhodný UV odolný díl komínového poklopu, tak bez varování a slov omluvy „utekli“.
Toto není situace z tohoto příběhu, ale je to ukázka, jak neprofesionální mohou některé firmy být. Neměli vhodný UV odolný díl komínového poklopu, tak bez varování a slov omluvy „utekli“.

Pokud jde práce rychle od ruky a nevzniknou nečekané problémy, tak lze mít spalinovou cestu připravenou přibližně během 2 hodin.
A nyní zpět ke kotli. První fází instalace tělesa kotle bylo upevnění rámu s expanzní nádobou. Spodní část rámu je připravena na uchycení montážní lišty se všemi potřebnými armaturami. Zde může čekat řemeslníky milé překvapení, když pořadí i rozteče přípojů kotle Intergas budou shodné s uspořádáním starého kotle. V daném případě se toto milé překvapení nekonalo, ale během 2 hodin byly přípoje předělány včetně nového napojení odvodu kondenzátu na sifon pračky.

 

Rám s expanzní nádobou a instalační lištou. Stávající přípoje bylo nutné v tomto případě předělat.
Rám s expanzní nádobou a instalační lištou. Stávající přípoje bylo nutné v tomto případě předělat.
Nasazení kotle na rám s expanzí bylo jen otázkou, jak rychle se řemeslníci trefí háčky do otvorů v rámu
Nasazení kotle na rám s expanzí bylo jen otázkou, jak rychle se řemeslníci trefí háčky do otvorů v rámu

Pro provozní jistotu byl do přívodu ke kotli vložen nový filtr s magnetickým zachytávačem feromagnetických korozních produktů
Pro provozní jistotu byl do přívodu ke kotli vložen nový filtr s magnetickým zachytávačem feromagnetických korozních produktů

Při instalaci nového kotle, zejména do starší otopné soustavy, je vždy doporučeno soustavu propláchnout a zaměnit starý filtr nečistot obsahující jen hrubé sítko, tedy pokud vůbec byl nainstalován, za nový, mnohem kvalitnější filtr vybavený i magnetickým zachycovačem korozních produktů. Zásadním kritériem je snadná čistitelnost, případně vyměnitelnost filtru. K tomu musí být přizpůsobena potrubí.

Když byl kotel nainstalován, prověřena těsnost spojů vedoucích vodu a těsnost plynové přípojky, pak byl zapojen do elektrické zásuvky a provedeno nastavení provozních parametrů. Tlaková zkouška nebyla nutná.

Teplota teplé vody by podle hygienické normy měla být okolo 55 °C. Pro rodinné domy postačí i nižší, neboť rozvody teplé vody jsou krátké a ve spojení s průtokovým ohřevem nehrozí hygienické nebezpečí nežádoucího množení bakterií legionel. Snížení teploty je příznivě kompenzováno zvýšenou kondenzací a nižší spotřebou plynu. Nesmí však ohrozit požadovaný komfort, například nadměrně prodloužit napouštění vany. Doporučená teplota vody na výtoku je 40 °C.

Nastavení požadované výstupní teploty teplé vody
Nastavení požadované výstupní teploty teplé vody
Finální vzhled kotle a vedle umístěné skřínky dokumentuje skutečnost, že vedle kotle není nutné nechávat velkou mezeru
Finální vzhled kotle a vedle umístěné skřínky dokumentuje skutečnost, že vedle kotle není nutné nechávat velkou mezeru

V praxi lze komfort přípravy teplé vody, pokud byla snížena její teplota na kotli, ověřit jednoduchou zkouškou. Je třeba si změřit čas napuštění vany při plném otevření výtoku jen teplé vody. Je-li čas nekomfortně dlouhý, pak se musí zvýšit teplota teplé vody jejím přestavením v regulaci na kotli. Zvýšená teplota umožní směšování se studenou pitnou vodou. Pak bude nátok vody do vany probíhat nejen potrubím teplé vody, ale z části i studené pitné vody, a tedy rychleji. Podle potřeby lze pokus opakovat, až bude výsledek odpovídat požadavkům majitele bytu.

Elektronická třešnička

Bezdrátové řízení kotle přes internet je považováno někdy jako zbytečná nadstavba. Tak se na to původně díval i majitel. K instalaci jej nepřesvědčil ani technik dodavatele kotlů, prodejce, ani vedoucí topenářské firmy. Teprve technicky vzdělaný a orientovaný syn. Takže ke kotli ještě během jeho montáže dokoupili elektronickou bránu, napojili ji na domácí wifi router a doplnili bezdrátovým termostatem. A co se stalo za pár dnů? Majitel sám prozkoumal všechny možnosti řídicí aplikace stažené do chytrého telefonu a navrhl si několik scénářů řízení chodu kotle během dne, zvyšování nebo snižování teplot s tím, že si „na vlastní kůži ověří“, co jim v bytě bude nejvíc vyhovovat.

Ke komunikaci po internetu byla instalována tzv. internetová brána a propojena běžným LAN kabelem s domácím routerem
Ke komunikaci po internetu byla instalována tzv. internetová brána a propojena běžným LAN kabelem s domácím routerem
Technik dodavatele provedl úvodní zaškolení majitele k použití aplikace na ovládání chodu kotle
Technik dodavatele provedl úvodní zaškolení majitele k použití aplikace na ovládání chodu kotle

Vedle mobilní aplikace lze kotel také ovládat klasickým bezdrátovým termostatem, který se umísťuje na stěnu nebo volně v interiéru.
Vedle mobilní aplikace lze kotel také ovládat klasickým bezdrátovým termostatem, který se umísťuje na stěnu nebo volně v interiéru.
 
Topenářská firma zajistila i revizi spalinové cesty oprávněnou osobou, se kterou spolupracuje
Topenářská firma zajistila i revizi spalinové cesty oprávněnou osobou, se kterou spolupracuje

Revize spalinové cesty

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, se revize spalinové cesty provádí před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. V našem případě byla revize absolutně nutná, neboť nový kotel má zcela jiné parametry.

Extra bonus

Historický výtisk novin dokumentoval přibližný den instalace původní hliníkové spalinové trubky
Historický výtisk novin dokumentoval přibližný den instalace původní hliníkové spalinové trubky

Zajímavá překvapení číhají kolem nás. Při odstraňování betonové výplně na komíně mezi trubkou a hliníkovou vložkou byly pod výplní nalezeny noviny. Ze dne 3. října 1994 s titulkem „Mečiar s převahou vyhrál volby“. Hliníková vložka v komíně s atmosférickým kotlem tam tedy vydržela evidentně 23 let.

Na závěr pro puntičkáře

Málokdy vše proběhne úplně bez potřeby použít vlastní hlavu. V tomto případě byla pro komín při jeho výstavbě použita pro odvod spalin trubka neobvykle velkého rozměru. Kdo si pamatuje na dobu „socialistickou“ tak ví, že se muselo stavět z toho, co bylo, a i za to museli být stavebníci vděční. Malý problém proto vznikl při nasazování komínového poklopu. S flexibilitou systému Renoflex se to podařilo vyřešit.

Pozn. autora:

Tento článek vznikl ve spolupráci TZB-info, TOPAZ CL, BRILON a majitelů bytu.


Co se týká postupu prací, tak mají informace v článku v podstatě obecnou platnost. Stejně tak u nebezpečí otrav oxidem uhelnatým. Dimenzování komínů, spalinových cest, není výpočetně jednoduchá záležitost. Pro zjednodušení se v praxi používaly a i dnes používají dlouhodobě ověřené typizované údaje. Ty však již nemusí za všech podmínek vyhovovat. Zejména při venkovních teplotách nad 30 °C, při méně příznivém stavu těsnosti oken, dveří v bytě – tedy při jejich i jen částečném utěsnění, se problémy objevit mohou a toto riziko nelze nevnímat. Zvláště, když doba bezpečných, kondenzačních kotlů typu C nastala a dokonce existují i dotační tituly na jejich instalace.

English Synopsis
Replacing the old atmospheric gas boiler with a new condensing boiler

This describes a typical replacement of the old suspended gas boiler in the apartment. The reason for the exchange was not only the effort to save gas but also to protect our health and life, ie to eliminate the risks associated with older boilers with the air supply from the room.