Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společné komíny v bytových domech, 7. díl – Vložkování – samostatné vložky

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 6. díl – Vložkování komínu – společná vložka Přečíst článek

Kapitola 6. Samostatné vložky

Varianta samostatných vložek vložených do stávajícího komínu může být použita buď jako poslední varianta v případě, kdy se v předchozích krocích ukázalo, že varianta společného odvodu spalin není možná, nebo v případě, kdy základním požadavkem je oddělení spalinových cest pro jednotlivé bytové jednotky. Je to rovněž jediná varianta dovolující v některých bytových jednotkách zachovat stávající plynové nízkoteplotní TURBO spotřebiče. V tom případě ovšem musí být pro odvod spalin použity pouze nerezové systémy.

Obr. Příklad umístění jednotlivých samostatných vložek do původního společného komínu. V rámci výpočtu musí být použit DN max.
Obr. Příklad umístění jednotlivých samostatných vložek do původního společného komínu. V rámci výpočtu musí být použit DN max.

Za první hledisko lze v tomto případě použít stanovení disponibilního množství nových samostatných vložek, které je možno do stávajícího komínu fyzicky vložit. Přestože se nejedná o funkční výpočet, ale čistě o matematický model, je třeba si uvědomit, že každá samostatná vložka je rozměrové definována třemi hodnotami:

  • průměr vnitřní
  • průměr jmenovitý
  • průměr vnější

Pro srovnání může sloužit následující tabulka.

Obr. Příklad srovnání charakteristických rozměrů trubek odvodu spalin. Při výpočtu spalinové cesty musí být použit průměr vnitřní, při osazení do stavby průměr vnější, nebo rozměr spoje (flexi/pevná).
Obr. Příklad srovnání charakteristických rozměrů trubek odvodu spalin. Při výpočtu spalinové cesty musí být použit průměr vnitřní, při osazení do stavby průměr vnější, nebo rozměr spoje (flexi/pevná).
Tab. ALMEVA. Na vodorovné ose jsou vnitřní průměry stávajícího komínu, na svislé ose maximální počet vložek v členění dle průměrů a zpracování. Není zohledněn přívod vzduchu!
Tab. SCHIEDEL. Na vodorovné ose jsou vnitřní průměry stávajícího komínu, na svislé ose maximální počet vložek v členění dle průměrů a zpracování. Není zohledněn přívod vzduchu!
Tab. Na vodorovné ose jsou vnitřní průměry stávajícího komínu, na svislé ose maximální počet vložek v členění dle průměrů a zpracování. Není zohledněn přívod vzduchu!

Označení v zelených polích (plast nebo nerez dle tabulky):
P = pevná vložka + jmenovitý průměr
F = flexibilní vložka + jmenovitý průměr
K = koaxiální vložka + jmenovité průměry

Do tabulky plastových vložek byla zahrnuta i teoretická možnost použití odvodu spalin DN 60, ať již v provedení pevném nebo flexibilním, a to z důvodu, že se jedná skutečně jen o matematický model. Prakticky je možnost použití odvodu spalin v DN 60 u bytových domů poměrně omezená. Jmenovitá dimenze 60 mm při výpočtu nesplňuje často tlakovou podmínku při maximálním výkonu spotřebiče a její použití lze tedy teoreticky předpokládat jen okrajově pro kotle menších výkonů, případně s vyšším přetlakem ventilátoru. Současné lze upozornit, že zejména nerezové systémy odvodu spalin nejsou v dimenzi 60 mm standardně vyráběny.

Po zapracování splnění výpočtových provozních podmínek do předešlého matematického modelu dojde ke značné úpravě. Viz následující tabulky.

Tab. ALMEVA. Na vodorovné ose jsou vnitřní průměry stávajícího komínu, na svislé ose maximální počet vložek v členění dle průměru a zpracování. Není zohledněn přívod vzduchu!
Tab. SCHIEDEL. Na vodorovné ose jsou vnitřní průměry stávajícího komínu, na svislé ose maximální počet vložek v členění dle průměru a zpracování. Není zohledněn přívod vzduchu!
Tab. Na vodorovné ose jsou vnitřní průměry stávajícího komínu, na svislé ose maximální počet vložek v členění dle průměru a zpracování. Není zohledněn přívod vzduchu!

Z tabulek je patrné, že použití vložek DN 60 je funkčně standardně nevyhovující, což oblast přijatelných kombinací značně redukuje. Současně je zřejmé, že zejména pro menší počet spotřebičů může být varianta osazení samostatných vložek smysluplnou kombinací, která neklade výrazné nároky na výměnu spotřebičů v jednotlivých bytových jednotkách.

Jedná se o jediné řešení, kdy je možná kombinace TURBO a kondenzačních spotřebičů (při použití nerezových vložek). Jedná se obvykle o řešení technicky i nákladově neoptimální a mělo by být zvoleno především v případě, kdy je požadavek na oddělení odvodů spalin z jednotlivých bytových jednotek považován za klíčový.

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 8. díl – Komplexní přestavba komínu Přečíst článek

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

Pokračování příště: Komplexní přestavba komína.


 
 
Reklama