Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Získávejte zpět 95 % energie z odpadního tepla ze spalin. Investice se vrátí do 3 let

Emise spalin odvádí z vašeho podniku velké množství energie, které doslova vyletí komínem. Na trhu ale existuje technologie umožňující tuto energii získávat zpět a vracet do oběhu. Tím snižuje náklady na provoz a navíc eliminuje množství vypouštěného CO2.

Vizualizace zapojení Heat Recovery Systému ve vnitřním prostředí
Vizualizace zapojení Heat Recovery Systému ve vnitřním prostředí

Zpětnému získávání tepla ze spalin a odpadního vzduchu se věnuje společnost ALMEVA EAST EUROPE a.s. ve spolupráci s dánskou firmou Exodraft.

Jak zpětné získávání energie funguje

Pokud v podniku probíhají výrobní procesy, při kterých vznikají emise spalin, nabízí se skvělá příležitost využití systému Heat Recovery System. Ten chytře využívá skutečnost, že emise odnáší velké množství energie s potenciálem k dalšímu využití.

Po instalaci systém zachycuje zbytkové teplo ze spalin, páry nebo procesního vzduchu a ohřívá jím kapalinu. Takto získanou energii (teplo) podnik snadno znovu využije:

 • zapojí ji do výrobních procesů,
 • využije na ohřev vody,
 • nebo s ní například vytápí budovy provozu.

Využívané patentované výměníky navrací do oběhu až 95 % odpadního tepla ze spalinového systému.

Díky těmto úsporám je návratnost investice do nákupu a instalace zařízení u středně velkého podniku přibližně 31 měsíců a u podniků s velkým množstvím odpadního tepla ještě rychlejší. Další citelné úspory jsou v množství vypouštěných emisí,“ přibližuje Josef Blažek, technik projektu Heat Recovery System.

Instalace Heat Recovery Systému ve vnějším prostředí – Slovensko
Instalace Heat Recovery Systému ve vnějším prostředí – Slovensko

Instalace Heat Recovery Systému ve vnějším prostředí – Slovensko

Firma Exodraft působí v oblasti zpětného získávání tepla a spalinových ventilátorů více než 60 let.

Výrobky firmy Exodraft splňují normy ISO 9001 a zaručují mimořádnou kvalitu, bezpečnost a jednoduchost provozu. Jejich instalace je jednoduchá a Almeva je dodá a připraví k užívání přibližně 3-4 měsíce od objednávky.

Správná instalace nenaruší komínový tah

Systém zpětného získávání tepla jednoduše nainstalují

 • na stávající komín,
 • nebo jej umístíme v paralelní spalinové cestě.
Schéma zapojení
Patentovaný tepelný výměník Exodraft
Patentovaný tepelný výměník Exodraft

Systém Exodraft je možné instalovat vertikálně i horizontálně a odolá teplotám až 600 °C.

Tepelný výměník ve spalinové cestě negativně ovlivňuje komínový tah, proto při instalaci umisťují technici z Almevy na komín ventilátor s příslušnou regulací. Tím zajišťují správnou funkci celého systému.

Systém po domluvě se zákazníkem umisťujeme uvnitř objektu nebo mimo něj do ochranného boxu. Častý strašák nových systémů – údržba zařízení – zde neplatí. Případné drobné opravy nebo revize provoz nijak neomezují, výměníky jsou snadno vyjímatelné, takže žádné odstávky nejsou třeba,“ dodává Blažek.


Systém během revizních odstávek využívá paralelní komín. Nabízí se ale i možnost umístění jednotky série Safe Plate, kde je bypass už součástí zařízení (7) a (8). V obou případech není provoz podniku narušen.

Návrh, odhad úspor i jejich reálnou výši obstarají aplikace

Pro návrhy využívají speciálně navržený program Exodraft OptiCalc. Tento software vypočítá

 • odhad zpětně získané energie ze spalin,
 • ušetřené částky (s ohledem na reálné současné ceny energií na trhu)
 • i množství nevypuštěných emisí CO2.

Aplikace Trendlog za vás ohlídá úspory energie a celkový výkon systému online v reálném čase. Data Trendlog využijete k analýze chyb a optimalizaci celého systému.

Která odvětví systém nejčastěji využívají

Zpětné získávání tepla využijete všude, kde se používají kotle, pece, turbíny, motory, kogenerační jednotky či sušičky.

 • Potravinářský průmysl – pekárny, pivovary, pražírny kávy, mlékárny, výroba nápojů
 • Výrobní procesy v lehkém a těžkém průmyslu
 • Odvod procesního vzduchu ze sušiček a pecí
 • Průmysl zabývající se povrchovou úpravou výrobků – lakovny, zinkovny atd.
 • Sklářský průmysl
 • Papírenský průmysl a další

Hlavní výhody řešení exodraft

 • Rychlá návratnost investice – obvykle 2–3 roky
 • Kompaktnější a efektivní rekuperační jednotka
 • Možnost instalace v horizontální i vertikální poloze
 • Vysoká teplotní odolnost systému – až 600 °C (Safe Plate)
 • Snadná údržba díky vyjímatelným výměníkům tepla – bez omezení provozu technologie
 • Bypass-systém pro obtok spalin zajišťuje stabilní a nepřetržité používání (žádné prostoje vaší výroby)
 • Řízení PLC umožňuje ovládání a monitorování v místě i vzdáleně
 • Jednoduchost instalace a krátká dodací lhůta obvykle 3–4 měsíce

www.almeva.cz


ALMEVA EAST EUROPE a.s.
logo ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Almeva vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy. Portfolio doplňují spalinové ventilátory a prodej licence výpočetního programu Kesa Aladin. Nabízí tak projektantům, topenářům ...