Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komíny a spalinovody - přehled trhu

Komín byl dříve otvor v konstrukci sloužící k odvádění spalin do volného prostoru. Dnes je tvořen převážně stavebnicovými systémy. Přehled českého trhu komínů a spalinovodů různých značek, materiálů a konstrukcí s odkazy a kontakty na výrobce a zastoupení firem nabízí následující článek.

Komín, spalinovod, lze ho chápat jako svislou konstrukci s průduchem, jehož část od sopouchu po ústí je určena pro odvod spalin. Část pod sopouchem je určena k jímání kondenzátu a nečistot.

Základní členění:

 • průběžné - průduchy začínají v nejnižším podlaží a sopouchy jsou zaústěny v jednotlivých patrech
 • podlažní - průduch začíná v příslušném podlaží
 • komíny se společným sběračem - na průběžný komín jsou napojeny jednotlivé komíny podlažní

Dle typu spalin od použitého paliva:

 • tuhá paliva
 • kapalná pliva
 • plynná paliva

Dle provedení komínového tělesa:

 • vestavěné - zakomponované do zdi
 • přistavěné
 • samostatně stojící

Dle stavební technologie:

 • zděné - starší komíny, dnes již téměř nepoužívané
 • monolitické
 • sestavené stavebnicovými systémy - dnes pro jednoduchost nejpoužívanější
 • ostatní

Důležité vlastnosti, které splňuje kvalitní komín či spalinovody nejen pro rodinnou výstavbu:

 • dobrá tepelná izolace
 • odolnost vůči vlhkosti a vyřešení odvodu kondenzované vlhkosti
 • odolnost proti vyhoření
 • dobrý tah, energetická úspornost a životnost komínů
 • dobrá statika a splnění požadavků příslušných norem
 • jednoduchá montáž, malé rozměry, možnost změny topného media

Rozdělení můžeme samozřejmě uvést různá, nejlogičtější nám ovšem přišlo následující. (víceméně jde o stavebnicové systémy)

 • kombinace beton + keramika
 • kombinace tvárnice + keramika
 • kovové - většinou jíž výhradně nerezové
 • specifické komíny a spalinovody určené pro průmysl

V prvním sloupci tabulky je uvedena značka výrobku. Ve druhém sloupci naleznete společnost vyrábějící nebo obchodující s touto značkou. Kontakt na tuto společnost a informace o ní jsou pak uvedeny v Katalogu firem při TZB-info. Všechny údaje jsou ověřeny a potvrzeny přímo výrobcem nebo dovozcem.
Značka Firma Kontakt beton s keramikou keramika
+
tvárnice
kov - většinou nerez plast
Almeva Almeva East Europe s.r.o.      
ASV mTec Int., a. s.        
Böhm Böhm        
BRILON BRILON CZ s.r.o. kontakt
produkty
     
CAMINOX,
ALUCAM
CAMINUS, spol. s r.o.        
CIKO CIKO s.r.o. kontakt
produkty
 
CJ Blok Zeman - OTS    
EKO EKO KOMÍNY s. r.o.      
EFFE DUE Kominictví - MESSY s.r.o. kontakt      
EURO KOMÍNY TECH TRADING GROUP, a.s.      
EWE Bertrams Pečky, spol. s r.o.        
Florian Florian - továrna na komíny      
vč. tvárnic
 
FREVLOKO FREVLOKO, s.r.o.        
HAKR HAKR Company, s.r.o.        
HELUZ komínové systémy Heluz cihlářský průmysl v.o.s. kontakt
produkty
     
IGCS I.G.C. STROJAL, spol. s r.o.        
IZOMAT IZOMAT s.r.o.      
vč. tvárnic
 
Jeremias BAPEC s.r.o.        
JEST JEST, s.r.o.        
KAMINOTHERM,
KAMINOPLAN
KAMINOFLEX, s.r.o.        
keramika
Letovice
KERAMIKA LETOVICE, s.r.o.        
Komíny CZ Novos Nová Paka s.r.o. kontakt      
KORS KOMINICTVÍ KORS, spol. s r.o.        
Kovos Sruby Kovos Sruby s.r.o.        
MASIV Luboš Czyž        
METALOTERM Metaloterm s.r.o.        
PLEWA BETONOVÉ STAVBY GROUP, s.r.o.    
s betonovou
tvárnicí
 
POUJOULAT Kominictví - MESSY s.r.o. kontakt      
RICOM gas RICOM gas s.r.o.      
produktová
řada RS
ROKA Ráža, spol. s r.o.      
vč. tvárnic
 
Schiedel Schiedel, a.s kontakt
produkty
   
ST S.T.O., s. r. o.        


Vlastnosti komínů - označování komínů a kouřovodů

S rozvojem komínové techniky i nových druhů spotřebičů paliv již spalinové cesty musí splňovat různé požadavky a různé spotřebiče vyžadují různé komíny a kouřovody. Proto evropská norma ČSN EN 1443 zavedla jednotné označování spalinových cest, podle kterého bude vždy možno určit její vhodnost pro zamýšlený spotřebič. Každý nově budovaný komín by měl být opatřen identifikačním štítkem s jednoznačným označením komína dle normy, např.:

EN 1443 - T200 P1 W 1 O50

T200 znamená teplotní třídu dle tabulky v normě, maximální provozní teplotu spalin. Příklad 200 °C znamená, že je možno použít většinu spotřebičů plynných a kapalných paliv. Pro tuhá paliva je požadována zpravidla třída T400.

P1 nebo P2 znamená tlakovou třídu dle tabulky v normě, odolává zkušebnímu tlaku 200 Pa. Běžné komíny s přirozeným tahem mají označení N1 nebo N2. Speciální vysokopřetlakové komíny mají označení H1 nebo H2.

W znamená odolnost proti kondenzátu při mokrém provozu (spaliny plánovitě kondenzují na povrchu komínové vložky). Může být tedy použit kondenzační kotel, jehož spaliny jsou ochlazovány i pod rosný bod. Pokud je třída D, jedná se o komín pro provoz v suchém provozu (spaliny za běžného ustáleného provozu nekondenzují), např. krby, kamna, kotle na tuhá paliva, klasický plynový kotel.

1 znamená třídu odolnosti proti korozi, odolávající spalinám plynných a kapalných paliv. 2 je navíc pro kapalná paliva s vyšším obsahem síry a dřevo v otevřených topeništích a 3 je pro plynná, kapalná i tuhá paliva.

O znamená, že komín není odolný proti vyhoření sazí. Když je označení G, tak komín odolá zkušební teplotě 1000°C po dobu 30 minut a teplota vnějšího pláště nepřesáhne 100°C.

50 znamená minimální požadovaná vzdálenost (v mm) hořlavých stavebních materiálů (např. dřevěného krovu) od vnějšího povrchu komína.

Označení komína určuje u systémových komínů jejich výrobce, u tzv. individuálních komínů (postavených z dílů od různých výrobců) zhotovitel. Označení neříká nic o komínovém tahu, ten musí být vypočten případ od případu, protože závisí nejen na komínu, ale i na jeho rozměrech a na připojeném spotřebiči.


Specifické komíny a spalinovody určené pro průmysl
Firma Kontakt
F.P.S. ARCO, spol. s r.o.  
Jiří Marek - Kovovýroba Marek Jiří a syn  
KERAVIT,s.r.o.  
MBNS Kovárna, s.r.o.  
OMEGA TEPLOTECHNA Praha, a.s.  
PKI Teplotechna Brno spol. s r.o.  
TEPLOTECHNA & IZOLACE Praha a.s.  
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.  
TEPLOTECHNA PRIMA, spol. s r.o.  
TERMOSTAV-MRÁZ CZ,s.r.o.  


 
 
Reklama