Komíny a kouřovody (II)

Požadavky na komíny, konstrukce komínů
Datum: 28.6.2006  |  Firemní článek

Technické požadavky na komíny jsou stanoveny v harmonizované normě ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky a v České technické normě ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, Provádění a připojování spotřebičů paliv. První norma řeší komíny jako výrobek, jeho základní technické vlastnosti a označování, druhá řeší i konkrétní aplikace komínové techniky.

některé názvosloví, zásady a doporučení pro případy nejčastěji používaných komínů a svislých kouřovodů s přirozeným tahem.
Obr. 1 - Některé názvosloví, zásady a doporučení pro případy nejčastěji používaných komínů a svislých kouřovodů s přirozeným tahem.
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Ten musí být větší než jsou všechny tlakové ztráty v celé spalinové cestě i v přívodu vzduchu potřebného ke spalování. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost otvorů pro přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná izolace kouřovodu a komína (např. počet kolen na kouřovodu a úhel zaústění kouřovodu do komína). Jelikož tah komína závisí nejvíce na účinné výšce komína, vycházejí minimální účinné výšky komína 5 m pro většinu spotřebičů na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva.

Časté problémy s malým tahem komína jsou v místnostech s těsnými plastovými okny, pokud nejsou vytvořeny další přívody vzduchu. Tah odebírá více vzduchu z místnosti než je přiváděno, tím vznikne v místnosti podtlak, spaliny se v průduchu zpomalí a část spalin může začít unikat ze spotřebiče přímo do místnosti.

Obdobná situace je v koupelnách s nedostatečným přívodem vzduchu, kde plynový ohřívač může nepozorovaně vyčerpat kyslík v místnosti a způsobit újmu na zdraví nebo úmrtí. Problémy s přirozeným tahem jsou i v podkrovních místnostech, kde bývá problém s dosažením potřebné účinné výšky. Pro tyto případy je vhodné používat uzavřené spotřebiče tzv. "turbo", které si potrubím přivádějí vzduch z vnějšího prostředí a spaliny odvádějí za pomocí ventilátoru.

Přirozený tah komína je možno zvýšit či úplně nahradit umělým tahem například pomocí spalinového ventilátoru EXHAUSTO umístěného nad střechou na komínovém ústí.

V každém případě se vyplatí u zamýšleného spotřebiče a spalinové cesty předem provést výpočet komínového tahu.

Aby bylo možné zjistit jaký spotřebič lze do komína připojit, má být komín, případně kouřovod označen štítkem s označením od výrobce nebo zhotovitele komína. Například komín EKO UNIVERSAL má označení dle normy EN 1443:

EN 1443 - T400 N1 D 3 G50

Toto označení udává:

T400 max. teplota spalin je 400°C (existují i teplotní třídy 80°C - 600°C). Teplotní třída je důležitá jak z hlediska materiálu komína, tak i teploty povrchu z důvodu požáru nebo popálení.
N1 komín s přirozeným tahem (existují i třídy P - přetlakové, H - vysokopřetlakové). Keramické vložky zde nemohou být provozovány v přetlaku.
D odolává kondenzátu při plánovitě provozovaném suchém provozu (existuje i třída W pro plánovitě provozovaný mokrý provoz). Třída D znamená, že ke kondenzaci občas docházet může, ale nikoli trvale.
3 pro plynná, kapalná i tuhá paliva (existují i nižší třídy odolnosti proti korozi, 1 převážně pro plyn a 2 převážně pro plyn a kapalná paliva)
G má odolnost při vyhoření sazí (existuje třída O komínů bez odolnosti při vyhoření sazí). Při vyhoření sazí je v komíně teplota až 1000°C. Keramická vložka, izolační vrstva i plášť musí zajistit, aby teplota hořlavých materiálů v blízkosti komína nepřestoupila 100°C.
50 vzdálenost hořlavých materiálů v tomto případě musí být min. 50 mm od komíma. Nejkritičtější jsou hořlavé materiály v uzavřených prostorách v blízkosti komína, např. dřevěné trámy ve stropech. V těchto neprovětrávaných prostorách v případě vysoké teploty v komíně může znatelně vzrůst teplota a dojít ke vznícení.

Před uvedením komína a spotřebiče do provozu má být dle vyhlášky 111/1981 Sb. provedena kontrola a zkouška (někdy nesprávně nazývaná revize) komína a kouřovodu držitelem živnostenského oprávnění kominík. Vyhláška 111/1981 udává i lhůty pro pravidelné čištění a kontroly (několikrát do roka v závislosti na používaném palivu a výkonu). Další zákonnou normou týkající se kontroly spalinových cest pro určité malé zdroje znečištění používaných pro podnikatelskou činnost je zákon 86/2002. Tu provádí spolu s měřením emisí oprávněná osoba (držitel živnostenského oprávnění kominík s dalším oprávněněním k měření, připadně i oprávněním na určité spotřebiče).

Vzhledem k tomu, že přirozený tah komína je ovlivňován i venkovní teplotou, větrem apod., je množství spotřebičů (komínové verze plynových kotlů) z bezpečnostních důvodů vybaveno pojistkami proti zpětnému tahu. Ty v případě většího úniku spalin kotel vypnou. V případě spotřebičů bez těchto pojistek (kamna, krby, starší plynové kotle a ohříváky), které jsou umístěny v obytných prostorách, je rozumné použít CO čidla nebo CO alarmy, signalizující únik spalin do místnosti.

 

Datum: 28.6.2006Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Mohlo by vás také zajímat

Kam dál


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco