Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Komíny a kouřovody (I)

Úvod do komínové techniky

V posledních letech se v souvislosti s vývojem moderních kotlů a ostatních spotřebičů spalin objevily nové typy komínů a kouřovodů, a to jak z hlediska nových materiálů, tak i konstrukce. Jsou dva zásadní důvody, proč musejí komíny následovat vývoj spotřebičů.

Prvním je neustálé zvyšování účinnosti spotřebičů (snižování spotřeby paliva), což vede ke snižování teploty spalin odcházejících do komína. Spotřebičem nevyužitá energie odcházející v horkých spalinách je zdrojem komínového tahu. Chladné spaliny tedy znamenají malý tah komína. Komíny se tedy dnes většinou provádějí s tepelnou izolací, aby spaliny v komínovém průduchu dále nechladly, nebo se odvod spalin dokonce realizuje umělým tahem pomocí ventilátorů.

obr.1 třísložkový komínový systém s keramickou vložkou a zadním odvětráním eko universal pro všechny druhy paliv.
Obr.1 Třísložkový komínový systém s keramickou vložkou a
zadním odvětráním EKO UNIVERSAL pro všechny druhy paliv.

(Po kliknutí se obrázek zvětší)

Druhý důvod vývoje komínů je zvyšování vlhkosti spalin. Produktem spalování je i voda ve formě páry a to nejen ve spalinách od plynových a olejových kotlů, ale i spalinách tuhých paliv (především dřeva). Pro nebezpečí provlhání komínů je podstatná tzv. relativní vlhkost, která kromě množství vody ve spalinách závisí i na teplotě spalin. Chladnější spaliny tedy znamenají i vlhčí spaliny a při určité teplotě (teplota rosného bodu) se začne pára měnit v kapalnou vodu. Vlhkost spalin je také zvyšována tím, že moderní spotřebiče mají méně vzduchu ve spalinách (spalují s menším přebytkem spalovacího vzduchu), takže koncentrace vody ve spalinách je ještě vyšší. Kondenzát v komíně je již běžný jev a např. u plynových kondenzačních kotlů z komína během provozu kotle neustále vytéká kondenzát, který musí být odváděn do kanalizace. Přítomnost kondenzátu, který díky své kyselosti způsobuje i korozi komínových vložek vedla k používání ušlechtilejších materiálů komínových vložek a kouřovodů (kvalitní keramika, nerezové oceli, v určitých případech i plasty). 

 

   

Obr.2 Tvárnice s tepelnou izolací a keramickou vložkou systému EKO UNIVERSAL

Dříve používané jednovrstvé zděné komíny mají již velmi omezené použití a stavba takového komínu v současnosti, ačkoli to norma ještě připouští, již není perspektivní ani pro malé, zřídka používané spotřebiče tuhých paliv. V současnosti jsou stavěny prakticky jen vícevrstvé komíny a to buď tzv. "individuální komíny" nebo "systémové komíny".

Individuální komín je vytvořený v souladu s normami z kompatibilních prvků, které mohou pocházet od různých výrobců a odpovědnost za kompletní výrobek přebírá dodavatel stavby nebo montáže. Systémový komín je vytvořený z prvků od jednoho výrobce, který přejímá odpovědnost za celý výrobek. Výhodou systémových komínů je, že byly jako celek podrobeny důkladným zkouškám (mají certifikát), a že jsou vyráběny ve velkých sériích a zhotovovány podle stejných montážních návodů, což minimalizuje pravděpodobnost poruch. Systémové komíny jsou zpravidla méně náročné na prostor, tloušťka systémových tvárnic bývá menší než zděný plášť individuálního komína a je také dodáváno bohaté, vyzkoušené příslušenství pro konstrukčně obtížné části komína (např. zakončení nad střechou).


Obr. 3
  Obr.4 Třísložkový nerezový komínový systém EKO-300 pro všechny druhy paliv - základní prvky.
Obr. 4

Obr.3 - Třísložkový nerezový komínový systém EKO-300 pro všechny druhy paliv.
Obr.4 - Třísložkový nerezový komínový systém EKO-300 pro všechny druhy paliv - základní prvky.

Navíc na trhu systémových komínů existují i tzv. "univerzální komíny" pro všechny druhy paliv jako např. keramický systém EKO UNIVERSAL či nerezový EKO-300, nebo komíny speciálně určené jen pro vybraná paliva nebo spotřebiče např. EKO TURBO, EKO-AQUAPRESS, EKO-VENT. Univerzálnost systému ale neznamená vždy i univerzálnost pro všechny typy spotřebičů, např. krb obvykle potřebuje větší průměr komínového průduchu než plynový kotel. Také obvykle není možné zapojit dva různé spotřebiče do jednoho průduchu, takže ideálním řešením je použití dvou komínů, nebo dvouprůduchového komínu. Příkladem takového dvouprůduchového komínu je EKO UNIVERSAL UNV2-1420, který má jeden průduch průměru 14 cm např. pro plynový kotel, druhý 20 cm třeba pro krbovou vložku a mezi nimi je navíc větrací průduch pro různé využití.

V příštím článku se budeme zabývat požadavky na komíny a konstrukcemi komínů.

 
 
Reklama