Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Komíny pro „mokrý provoz“ spalovacích zdrojů na pevná paliva? Nerez pouze pro biomasu

Diskuse odborníků – nízká teplota spalin kotlů na pevná paliva a komínové systémy, 5. část

Pro napojení kotle na pevná paliva s nízkou teplotou spalin vyžadující mokrý provoz na spalinovou cestu je možná buď úprava starého komína pro nové (často extrémní) provozní podmínky nebo stavba komína zcela nového. Výrobci k tomu nabízí vhodné komínové systémy.

Kondenzace spalin a dehtování komínů je spojeno se spalováním pevných paliv již od počátků vytápění. Ovšem ještě relativně nedávno to byl jev spojený pouze s přechodnými stavy (zatápění, vyhasínání, nevhodné klimatické podmínky), či v případě špatně provozovaných kamen či kotle (nedostatek spalovacího vzduchu, extrémně vlhké palivo). Za běžných provozních podmínek při vysokých teplotách spalin byla kondenzace jev nežádoucí a nepravděpodobný. Ovšem doba se mění a na trhu se spalovacími zdroji tepla na pevná paliva se stále více objevují zdroje, u kterých i za běžných provozních podmínek dochází na vnitřním povrchu stěny komínu či komínové vložky k tvorbě kondenzátu, neboť teplota povrchu klesla na (či pod) teplotu rosného bodu par obsažených ve spalinách. O tom, proč tomu tak je jsme diskutovali s odborníky zde. Tyto tzv. spotřebiče pevných paliv (řečeno „mluvou normativní“), je tak nutné napojit na komín, který je určený pro tzv. „mokrý provoz“.

V předešlých diskuzích s odborníky jsme se dozvěděli, že tyto kotle nelze napojit na starý jednovrstevný komín, ani na starší komín se šamotovou vložkou neznámého výrobce. Také jsme se dozvěděli, jak by měly být zatříděny a označeny komíny určené pro mokrý provoz. Přední výrobci komínových systémů zareagovali na poptávku trhu a začali nabízet vhodné systémy pro tyto extrémní podmínky. V zásadě jsou vhodnými materiály keramické nebo nerezové vložky. Ovšem praxe ukázala, že nerezové vložky mívají velice často problémy s agresivním „kyselým“ kondenzátem ze spalování uhlí. Oslovili jsme proto výrobce komínových systémů, kteří jsou partnery tzb-info.cz, aby nám sdělili, jaké nabízejí vhodné systémy pro mokrý provoz odvodu spalin z kotlů na pevná paliva.

Ing. Tomáš Drobník
marketingový specialista, CIKO s.r.o

Pro krátkodobý mokrý provoz při topení dřevem jsou použitelné všechny naše systémy se šamotovými nebo nerezovými vložkami. Z cihelných systémů tedy jmenovitě CIKO 3V UNIVERSAL, CIKO TEC a CIKO PRAKTIK. Dále různé varianty provedení nerezového komínového systému (CIKO NEREZ) nebo šachtového systému s nerezovou vložkou (CIKO COMPACT).

Pro mokrý provoz při topení uhlím doporučujeme zákazníkům výhradně komínové systémy s keramickou vložkou, tedy CIKO TEC nebo CIKO 3V UNIVERSAL. Oba tyto systémy lze použít, ale systém CIKO TEC s keramickou izostatickou vložkou je jasně preferovaný, protože izostatická keramická vložka vykazuje lepší odolnost proti vlhkosti, oproti klasické šamotové vložce. Použití komínových systémů s nerezovými vložkami pro tento případ nedoporučujeme, kondenzáty vznikající při tomto typu provozu mohou být vůči nerezovým vložkám značně agresivní a životnost komínové vložky tak velmi omezená.

Pokud je nutná úprava jednosložkového komína pro mokrý provoz na pevná paliva doporučujeme následující dvě varianty řešení:

 • vložkování nerezovými vložkami – různé varianty provedení, nicméně pouze pro topení dřevem. Pro mokrý provoz při topení uhlím tuto variantu nedoporučujeme, kondenzáty vznikající při tomto typu provozu mohou být vůči nerezovým vložkám značně agresivní a životnost komínové vložky tak velmi omezená.
 • vložkování izostatickými vložkami (systém CIKO SANATEC) – jedná se o unikátní technologii vložkování s použitím hrdlových izostatických vložek, které mají vysokou chemickou i teplotní odolnost a nízkou nasákavost. Hrdlové spoje vložek jsou navíc vhodné pro podtlakový i přetlakový provoz.

Zatřídění vyvložkovaného komína řeší na místě revizní technik spalinových systémů, zatřídění použitých vložek zde slouží jako podklad pro zatřídění celé vzniklé spalinové cesty. U nerezových vložek je v návaznosti na různé provedení i poměrně hodně variant zatřídění, vybírám dvě typické pro dané použití (podle EN 1856-1): T600-N1–W–V2-L50045–G30, T600-H1–W–V2-L50045–G30. U izostatických hrdlových vložek je zatřídění podle CE certifikace (EN 1457:2003-04) následující: A1 N1 (T600 N1 G D), B2 N1 (T400 N1 O W), D3 P1 (T200 P1 O W).

Podrobnosti o systémech CIKO naleznete zde: příloha CIKO

Ing. Jiří Elbl
Technický ředitel Schiedel, s.r.o.

Kondenzování spalin ve spalinové cestě je problém dnešní doby a musíme jako výrobci komínových systému na toto reagovat, abychom zabezpečili funkčnost našich systémů. Bohužel u nerezových systémů je problém v zatřídění vložky, obecně se dají zatřídit do skupin V1, V2, V3, toto zatřídění je závislé na materiálu a tloušťce stěny, viz. přiložená tabulka, ze které je patrné, že v tuhle chvíli nemáme k dispozici materiál, který by odolával mokrému provozu a třídě korozní odolnosti 3 (uhlí, pelety).

Třída dle EN 1856-1Třída odolnosti proti korozi a působení kondenzátu
123
DWDWDW
V1XX
V2XXXXX
V3XXX

Proto musíme „sáhnout“ do keramických systémů, které mají lepší korozní odolnost, máme dvě možnosti. V minulosti hodně používaná tlustostěnná keramika (šamot) a moderní, lisovaná, izostatická keramika. Zde musíme rozlišovat pro jakou třídu korozní odolnosti (2 – dřevo, 3 – uhlí, pelety) chceme mokrý provoz (označení W).

V sortimentu Schiedel najdeme systémy, které jsou certifikované jako:

Mokrý provoz (W)
PalivoTřída 2 – DřevoTřída 3 – Uhlí, pelety
Komínový systémStabilAbsolut
Uni AdvancedKeranova
AbsolutKerastar
Keranova
Kerastar

Protože nevíme, jakým směrem se posune vývoj spotřebičů, na které jsou kladeny díky EKODESIGNU velké nároky. V dnešní době našim zákazníkům doporučujeme izostatickou vložku jako případnou pojistku do budoucnosti, aby nemuseli za pár let měnit šamotovou vložku právě za izostatickou a předešli tak případným problémům v průběhu užívání objektu.

Podrobnosti o systémech Schiedel naleznete zde: příloha Schiedel

Ing. Martin Coufalík
Produktový specialista firmy HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

V současné době nabízíme pro mokrý provoz dva komínové systémy, a to HELUZ KLASIK, který obsahuje šamotovou vložku, a HELUZ IZOSTAT s izostatickou vložkou.

Protože ale jak se ukazuje v poslední době, vývoj nových spotřebičů se bude zřejmě ubírat směrem ke snižování výstupní teploty spalin. Proto zákazníkům, kteří chtějí mít jistotu a nemuseli někdy v budoucnu převložkovávat komín, doporučujeme použít již dnes izostatické vložky. Tyto jsou daleko víc odolnější, zejména vůči agresivnímu kondenzátu, který vzniká při spalování uhlí.

Komíny s izostatickou vložkou mohou být použity jak pro trvale mokré provozy, tak i pro přetlakové provozy, a oproti šamotové vložce mají i další výhody. Například hrdla vložek zajišťují přesné a kvalitní spojení, mají velice malou tepelnou roztažnost a mezi jejich hlavní výhody patří možnost zkracování, a tím i umístění sopouchů do přesně požadované výšky.

Podrobnosti o systémech HELUZ naleznete zde: příloha Heluz

Přílohy

Příloha CIKO

Cihelné komíny:

CIKO 3V UNIVERSAL

 • EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-2+A1 T400 N1 W 2 O50
 • EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-3 T400 N1 W 2 O50

CIKO TEC

 • EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-2+A1 T600 N1 W 2 O50
 • EN 13063-2+A1 T400 N1 W 2 G50
 • EN 13063-2+A1 T200 P1 W 2 O50
 • EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-3 T600 N1 W 2 O50
 • EN 13063-3 T400 N1 W 2 G50
 • EN 13063-3 T200 P1 W 2 O50

CIKO PRAKTIK

 • EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 G30
 • EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O30
 • EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50100 G30
 • EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50100 O30
 • EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50055 G30

Nerezové komíny (podle EN 1856-1, vybrané varianty):

 • T600 N1 W V2 L50045 G75
 • T400 N1 D V3 L50055 G75
 • T400 N1 W V2 L50045 O50
 • T200 H1 W V2 L50045 O10

Příloha Schiedel

Zatřídění ABSOLUT

Zatřídění ABSOLUT
 

Zatřídění KERASTAR

Zatřídění KERASTAR
 

Zatřídění KERANOVA

Zatřídění KERANOVA
 

Zatřídění dle ETA Certifikátu (evropské technické posouzení) pro systém Absolut, díky kterému je ve třídě T400 N1 W3G.

Zatřídění dle ETA Certifikátu (evropské technické posouzení) pro systém Absolut, díky kterému je ve třídě T400 N1 W3G.
 

Příloha Heluz

HELUZ IZOSTAT:

 • EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-2+A1 T600 P1 W 3 G50
 • EN 13063-2+A1 T200 P1 W 3 O50
 • EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-3 T600 P1 W 3 G50
 • EN 13063-3 T200 P1 W 3 O50

HELUZ KLASIK:

 • EN 13063-1+A1 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-2+A1 T600 N1 W 3 G50
 • EN 13063-2+A1 T200 P1 P1 W 3 O50
 • EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
 • EN 13063-3 T600 N1 W 3 G50
 • EN 13063-3 T200 P1 P1 W 3 O50
Osvědčení systémových komínů HELUZ Klasik
Osvědčení systémových komínů HELUZ Klasik
 
 
Reklama