Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Komín v těsném domě

Prvořadým úkolem komínu byl vždy především odvod spalin a to se nemění. Co se ale v průběhu času mění, je vše ostatní okolo problematiky komínů.


Prvořadým úkolem komínu byl vždy především odvod spalin a to se nemění. Co se ale v průběhu času mění, je vše ostatní okolo problematiky komínů.

Když se vrátíme do minulosti, tak komín zajišťoval přirozený pohyb vzduch v domě, a někdy jeho funkčnost zajišťovala vysoušení objektu. Principem bylo spalování vzduch z místnosti a přirozený přívod nového vzduchu netěsnostmi domu. Tento princip byl možný, a v některých případech dokonce žádoucí, díky netěsnostem stavby a neexistujícímu systému větrání. V dnešní době je ale vše jinak – dům je velmi těsný, a je často vybaven systémem řízeného větrání, což nás automaticky vede k nefunkčnosti původních komínových řešení a musíme se na komín dívat nově, v souvislostech.

Celý segment rodinné výstavby směřuje legislativně i prakticky k výstavbě velmi těsných domů – celá stavba často prochází zkouškou těsnosti, tzv. Blower-door testem. My se nyní nebudeme zabývat otázkou proč tomu tak je, ale dvěma otázkami spojenými s návrhem a provedením komínového tělesa:

 1. Jak řešit přívod vzduchu pro hoření a odvod komínem (co má komínem odejít, musí někudy dovnitř)
 2. Jak udělat těsné komínové těleso, abychom splnili požadavky na těsnost stavby

1) Přívod vzduchu

Přívod vzduchu pro hoření je základní otázkou fungování spotřebiče a komínu. Obecně se udává, že na každou kW výkonu kamen potřebuji cca 3m3 vzduch za hodinu – u 8kW kamen to bude zhruba 24 m3 za hodinu. A jaké tedy máme možnosti pro přívod vzduchu?

 • Vzduch z místnosti

  Vzduch z místnosti je nejstarší a nejjednodušší řešení, které nepotřebuje žádnou přípravu, což vypadá ideálně. Bohužel má toto řešení v moderní stavbě své velké nevýhody. Především musím zajistit přívod spalovacího vzduchu obecně do místnosti, přívod vzduchu tedy není navázán na provoz spotřebiče a mohu ochlazovat místnost v době, kdy kamna nehoří. Druhým nepříjemným efektem spalování vzduchu z místnosti je zhoršování kvality vzduchu v místnosti v době hoření, protože je pro hoření spotřebováván kyslík a v místnosti vzniká větší koncentrace CO2. Při nedostatečném přívodu vzduchu mohou kamna vytvářet na místo příjemné atmosféry „vydýchaný vzduch“.
 • Vzduch z přívodního kanálu

  Pro zajištění externího přívodu vzduchu se běžně používá potrubí zabetonované pod základovou desku. Tím je často dostatek vzduchu pro spalování vyřešen, ale jsou tři věci, na které si musíme dát pozor – tlaková ztráta při dlouhém potrubí může omezovat proces hoření, další komplikací bývá kondenzace vzdušné vlhkosti v potrubí a také je třeba řešit nepřetržité proudění vzduchu a ochlazování spotřebiče v době, kdy není v provozu. Řešením v takovém případě je automatické regulace hoření, kdy po dohoření dojde k těsnému uzavření vzduchového potrubí. Automatické regulace hoření jsou velmi dobrým nástrojem, jak optimalizovat účinnost spotřebiče, případně ovládat další prvky domácnosti, ale v tomto případě nám skutečně pomohou odstranit negativní vlastnosti přívodního potrubí.
 • Přívod vzduchu komínem

  Dříve byly k tomuto účelu používány výhradně samostatné šachty, která byla součástí komínového tělesa. V současné době na trhu existují komínové systémy (např. CIKO TEC), které zajistí přívod vzduchu už v rámci vlastní konstrukce. Tento princip je výhodný především ve vysoušení a předehřívání spalovacího vzduchu, což má pozitivní vliv na kvalitu a efektivitu hoření. Druhým a velmi podstatným pozitivním efektem je změna principu provětrávání komínového tělesa. Běžný princip provětrávání komínového tělesa vzduchem z budovy směrem odspoda nahoru jsme nahradili principem přívodu vzduchu pro spalování odshora dolů. Tím je zajištěna životnost a bezpečnost komínu ve stavbě, pro kterou je provětrávání komínu velmi důležité, a navíc nám přívod vzduchu z komína umožňuje udělat komínové těleso těsné, bez větracích mřížek.

2) Těsné komínové těleso


Schopnost udělat komínové těleso těsné je částečně věcí výrobce komínového systému a částečně věcí realizační firmy. Výrobce by měl být schopen dodat komponenty pro vytvoření těsného komínu a realizační firma musí umět jednotlivé detaily správně realizovat.

Když půjdeme po komínu odspoda, tak prvním problematickým místem bude mřížka pro provětrávání komínového tělesa. To je záležitost popsaná v předešlé kapitole a umíme mřížku odstranit volbou správného komínového systému a nahradit ji adaptérem pro přívod vzduchu.


Dalším problematickým komponentem budou komínová dvířka. Lepší výrobci komínových systémů mají ve svém sortimentu těsná komínová dvířka jako volitelný komponent. Je třeba si říct, že těsnost komínových dvířek nelze dodělat na stavbě nějakým provizorním dotěsněním, jejich netěsnost je dána například provedením pantů dveřního křídla a podobně.


Nejproblematičtějším místem bude vždy sopouch – napojení kouřovodu na komín. Problematičnost tohoto detailu tkví ve vysokých povrchových teplotách kouřovodu a požadavku na určitou míru dilatace mezi pláštěm komínu a kouřovodem nebo sopouchem komínu. Osvědčené provedení tohoto detailu je patrné z následujícího obrázku. Správnost tohoto detailu je víc na straně realizační firmy než na výrobci komínového systému.

Následně už zbývají běžné metry komínu, kde záleží těsnost na materiálu komínové tvárnice a na povrchové úpravě komínu. Nejběžnějším a nejspolehlivějším řešením je „natažení komínu do lepidla“, které obsahuje disperzní složky a které zajistí dostatečnou neprůvzdušnost komínu.

Závěrem lze říci, že s komínem je to stejné jako s jakoukoliv jinou částí domu. Kvalitně navržený komín může být skvělý a bezproblémový prvek těsného domu, špatně navržený nebo provedený komín může znamenat ve stejném domě problémy. Názor, že do těsného domu se komín správně realizovat nedá je absolutně nepravdivý a může takto mluvit pouze člověk, který nemá dostatečné znalosti a vědomosti. Pouze je třeba se držet pravidla, že do moderního domu nemohu stavět komín tak, jak jsem to dělal před 30 lety.


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...