Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co s komínem pro kotlíkovou dotaci?

Výměna zdroje vytápění v rámci Kotlíkových dotací je v plném běhu a ve většině případů si vyžádá i zásah do komínového tělesa. Náklady na rekonstrukci komína nebo výstavbu nového přitom mohou být také zahrnuty do uznatelných nákladů v rámci dotace. Každopádně požadavky nového spotřebiče na funkčnost komínového tělesa nelze podceňovat.

CIKO realizace Komfort červený a stříška Napoleon
CIKO realizace Komfort červený a stříška Napoleon

Všechny kraje v ČR se již zapojily do dotačního programu Kotlíkových dotací, který je zaměřen na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů za ekologičtější spotřebič. Nový spotřebič přitom musí splňovat pravidla tzv. ekodesignu a dosahovat požadované emisní parametry. Celý projekt má přesně specifikovaná pravidla, které se mohou v jednotlivých krajích v detailech lišit, ale obecně je možno získat až 85% dotaci z maximální částky 150 tis. Kč uznatelných nákladů. Tedy nejen z nákladů na kotel a jeho instalaci, ale i souvisejících stavebních prací, například revize a sanace stávajícího komína nebo i stavby nového komínového tělesa.

Potřeba „udělat něco s komínem“ se může týkat všech typů spotřebičů, nicméně především u spotřebičů na tuhá paliva je třeba zohlednit právě vysokou účinnost spotřebiče, která sebou přináší požadavek na odvod poměrně studených spalin. Tedy spalin, které potřebují dostatečný tah komína a navíc velmi často v komíně kondenzují. Vzniklý kondenzát potom společně s částí sazí vytváří agresivní kyselinu, která může některé typy komínových vložek zničit během několika měsíců. Proto je při výměně spotřebiče třeba dát pozor na správné materiálové a konstrukční řešení komínu, jedině tak předejdeme poměrně velkým „komínovým“ nákladům v budoucím provozu.

Chování moderních spotřebičů se oproti kotlům klasické konstrukce podstatně liší. To vytváří při pohledu na spalinovou cestu tyto požadavky:

  • výrazně nižší teplota spalin a tah komínu
  • chemická odolnost komínových vložek proti agresivním kondenzátům
  • poměrně častý požadavek na přetlakovou spalinovou cestu
  • možnost přívodu vzduchu ke spotřebiči komínem
Skladba CIKO TEC
Skladba CIKO TEC

Při stavbě nového komína je situace poměrně jednoduchá, stačí zvolit správný průměr a typ komínového systému splňujícího všechny požadavky. Naprosto univerzálním a plnohodnotným řešením je v takovém případě například komínový systém CIKO® TEC. Tento systém využívá vlastností vysoce kvalitních izostatických šamotových vložek, které mají oproti klasickým šamotovým vložkám zvýšenou odolnost proti nárazovému teplotnímu zatížení a zároveň jsou nenasákavé a zcela odolné proti chemickému působení kondenzátu. Plášť komína je sestaven z broušených cihelných tvarovek a celý systém doplňuje unikátním způsobem řešená izolace komínových vložek, která díky svému provedení umožňuje přívodu vzduchu ke spotřebiči bez nutnosti přídavné šachty.

Izolovaná komínová vložka navíc přináší výhodu rychlého zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop za všech podmínek a také menší ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a prevenci tvorby kondenzátu nebo dehtu. Samozřejmostí u správně konstruovaných komínů je také možnost tepelné dilatace vložek proti plášti komína pro delší životnost celého systému a velmi nízké teploty na plášti komína pro bezpečnost ve stavbě. To vše jsou aspekty, které z komínu CIKO® TEC dělají skutečně univerzální komín, ke kterému je možno napojit v podstatě libovolný spotřebič.

Chemicky zničená nerezová vložka
Chemicky zničená nerezová vložka

Pokud není možné postavit nový komín, je třeba se pokusit rekonstruovat ten stávající. Při rekonstrukcích komínů se dnes nejčastěji používá vložkování nerezovými pevnými nebo ohebnými vložkami. A právě na odolnost nerezových vložek ve vztahu k použitému spotřebiči a palivu je třeba si dát pozor. Čím dál častěji kominíci řeší případy, kdy dochází ke zničení komínových vložek po několika málo sezónách provozu. Na vině je nejčastěji nevhodně zvolený materiál vložek ve vztahu k charakteru spotřebiče a použitého paliva. Saze z některých typů uhlí nebo peletek obsahují chemické látky, které společně se vzniklým kondenzátem vytváří žíravinu. Této situaci se dá předejít:

  • volbou vhodného paliva
  • volbou chemicky odolné komínové vložky
  • vhodným řešením komínu (zabránit vzniku kondenzátu)

V podobných případech je tedy třeba volit jiný materiál pro vložkování komína, nejlépe izostatické šamotové vložky, které nabízí potřebnou odolnost, nicméně jejich instalace je komplikovanější, než v případě nerezových vložek. Pro kominické firmy však již na trhu existuje novinka v podobě spouštěcího mechanismu, který je právě na vložkování izostatem určen a reálně umožňuje použití tohoto materiálu při sanaci.

Pravidla Kotlíkových dotací vyžadují 5letou udržitelnost dotovaného řešení. Agresivní spaliny však dokáží nevhodně zvolené komínové vložky „propálit“ mnohem rychleji. Lepší je proto zvolit správné řešení hned napoprvé.

Více informací o komínových systémech CIKO na www.ciko-kominy.cz


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...