Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přívod vzduchu komínem má svá specifika, ale funguje

Externí přívod vzduchu ke spotřebiči komínovým tělesem je v poslední době nejen mezi odbornou veřejností často diskutované téma. Tuto problematiku navíc nejde zjednodušit na odpověď ano/ne, ale je potřeba ji řešit v kontextu všech okolností – charakter budovy, typ spotřebiče, vlastnosti komínového tělesa, okolní VZT zařízení, požadavky a chování uživatele.

Každý jednotlivý případ tak může mít odlišné řešení. Nicméně obecně můžeme konstatovat, že při správném způsobu provedení je přívod vzduchu komínem dobře použitelný.

Když si celou problematiku shrneme, tak zastánci i odpůrci řeší v podstatě tři okruhy otázek:

 • funkčnost z pohledu teploty spalovacího vzduchu a ovlivnění hoření, ovlivnění tahu komína
 • výhodnost z pohledu odvodu teplého vzduchu z místnosti při hoření, odvod naakumulovaného tepla po vyhasnutí spotřebiče
 • bezpečnost z pohledu převrácení tahu a možnosti vniknutí spalin, kouře, potažmo jedovatého CO&sub2; do místnosti.

Každopádně trendem ve stavebnictví je úsporné bydlení a čím dál víc spotřebičů na tuhá paliva má uzavřenou konstrukci s hrdlem pro přívod vzduchu. V praxi se tedy budeme s požadavkem na externí přívod vzduchu potkávat čím dál častěji a pro jeho řešení se nabízí v podstatě tři základní varianty řešení:

 • přívod vzduchu samostatným kanálem (podlahou, stěnou, …)
 • přívod vzduchu samostatnou šachtou v rámci komínového tělesa
 • přívod vzduchu komínovým tělesem (kolem izolace vložky komínového průduchu)

Všechny základní varianty přívodu vzduchu nám řeší otázku bezpečnosti z pohledu možného vniknutí spalin do místnosti. Ale jak je to s porovnáním jejich funkčnosti a výhodnosti? Důležitými parametry, které při porovnání těchto variant řešení vstupují do hry, jsou teplota a vlhkost přiváděného vzduchu. Hodnoty těchto parametrů jsou významné pro efektivní proces hoření. Zatímco u vzduchu přiváděného samostatným kanálem je možnost ohřátí a vysušení vzduchu malá a značně závislá na konkrétním provedení, u přívodu vzduchu odvětrávacími kanály komínového tělesa je možno počítat s ohřátím a vysušením vzduchu.

Zajímavý je potom průběh teplot přiváděného vzduchu po výšce komína. K rychlému ohřátí přiváděného vzduchu dochází hned v místě vstupu odvětrávacích kanálů do konstrukce komína (pod krycí deskou), nejteplejší je vzduch v úrovni sopouchu a směrem k půdici se opět ochlazuje. Díky tomu vstupuje vzduch do spotřebiče relativně vysušený.

U nízkoenergetických a pasivních domů je navíc požadována těsnost komínového tělesa a to včetně takových detailů, jako jsou těsná komínová dvířka a nemožnost instalovat větrací mřížku. V takovém případě se komín s vyřešeným přívodem vzduchu stává velmi důležitou součástí projektu, kdy přívod vzduchu nahrazuje zadní odvětrání a výrazným způsobem zvyšuje míru bezpečnosti komína ve stavbě.


Uvedenou funkčnost, navíc s využitím předností izostatických komínových vložek přináší například komínový systém CIKO TEC. Tento systém umožňuje přívodu vzduchu i odvodu spalin od libovolného spotřebiče, zároveň obsahuje dostatečnou izolaci komínové vložky. Při nadstandardní úrovni kvality tak dokáže nabídnout maximální funkčnost, vysokou míru bezpečnosti komína ve stavbě a vedle toho i zajímavou cenu.


Komínový systém CIKO TEC:

 • rychlejší zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop za všech podmínek
 • menší ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a prevenci tvorby kondenzátu nebo dehtu
 • spolehlivý přívod vzduchu díky menším teplotním rozdílům po výšce komína
 • velmi nízké teploty na plášti komína pro bezpečnost ve stavbě
 • možnost tepelné dilatace vložek proti plášti komína pro delší životnost
 • důmyslná konstrukce přináší absolutní svobodu při výběru spotřebiče

Nebojte se použít přívod vzduchu komínem, je to vyzkoušené!


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...