Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lehký komínový systém CIKO COMPACT

CIKO představuje lehký komínový systém CIKO COMPACT. Je vyrobený ze silikátových požárně odolných desek a mezi jeho výhody patří: jednoduchá a rychlá montáž, vysoká požární odolnost, univerzální využití u různých spotřebičů a možnost provedení svisle, vodorovně i šikmo.
Výrazných novinek na trhu komínových systémů je v poslední době poměrně málo. Světlou výjimkou je z tohoto pohledu lehký komínový systém CIKO COMPACT. Jedná se o ucelený vícevrstvý komínový systém, jehož základ tvoří šachetní prvky vyrobené ze silikátových požárně odolných desek, které se používají společně s izolovanými nerezovými vložkami. Tento systém s požární odolností 90 minut (EI90) je určen především pro výstavbu interiérové části komína, pro nadstřešní část se používá třívrstvý nerezový nástavec.

Základní prvky systému jsou vyrobeny ze silikátových požárně odolných desek se sílou stěny 40 mm. Spojování jednotlivých dílů usnadňují a zrychlují aretační prvky, přičemž všechny spoje se i z důvodu požární bezpečnosti při montáži slepují dodaným lepidlem. Možné je svislé, vodorovné a s použitím kolen i šikmé vedení. Komínové šachty nacházejí použití jak v nových stavbách, tak při sanacích spalinovodů.Z pohledu dosažené certifikace je možno použít systém CIKO COMPACT k napojení spotřebičů na tuhá paliva, topný olej nebo plyn, a to i ve variantě s nerezovou komínovou vložkou bez izolace (dvouplášťový systém). Z důvodu zajištění bezproblémové funkčnosti a bezpečnosti komína však doporučujeme použití izolovaných komínových vložek, které výrazně snižují míru ochlazování spalin a jejich kondenzace.

Komínové těleso ze šachetních prvků musí být chráněno proti povětrnostním vlivům, proto se pro nadstřešní část používá třívrstvý nerezový nástavec. V místě přechodu ze šachetního systému na nerezový nástavec je třeba dbát na dostatečné statické zpevnění šachty i nástavce. Výška nadstřešní části nerezového nástavce je pak omezena na 1,5 m od posledního kotvícího bodu.


 

Přednosti systému:

  • jednoduchá a rychlá montáž, hmotnost od 27 kg/m‘
  • požární odolnost 90 minut (EI90)
  • CE certifikace podle EN 1856-1 (T600 N1 W1/2 G50 R12 EI90)
  • vhodný pro připojení spotřebičů na tuhá paliva, olej a plyn
  • možné svislé, vodorovné a s použitím kolen i šikmé vedení

Pro určité typy interiérů může být silikátový plášť komína vhodnější než nerezový komín. Zároveň je z pohledu celkové hmotnosti použitelný téměř všude, bez nutnosti řešit základ pod komínem. Jedná se tak o bezpečnou a prostorově poměrně nenáročnou alternativu k nerezovým i klasicky zděným komínům.


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...