Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Instalace spalinového systému BRILON renoFLEX v 15 krocích

Pro kondenzační plynové kotle s výkonem do 50 kW je určen spalinový systém BRILON renoFLEX. Instaluje se buď do starých komínů, kde se provádí generační výměna starého kotle za nový, nebo se instaluje i do novostaveb.

 • Jaké průměry se dají vzájemně kombinovat?
 • Z kolika prvků se skládá 1 sada?
 • Kolik ks krabic a trubek je potřeba aby bylo možné sestavit veškeré možné kombinace?
 • Do kolika °C je potrubí certifikováno a pro jaké kotle je RenoFlex určen?
 • Jaké veškeré nářadí je potřeba pro sestavení komínu RenoFlex?

Odpovědi na tyto otázky naleznete ve videu níže nebo na webu www.renoflex.cz.

Výhodou v případě novostavby je možnost vytvořit komínový průduch procházející domem z levnějších tvarovek, pouze nadstřešní část musí odolávat venkovním klimatickým poměrům. Rozměrově je spalinový systém BRILON renoFLEX využitelný pro kotle s vývodem spalin o průměru DN 60 nebo DN 80.

Pro rychlou a spolehlivou montáž na stavbě je základním předpokladem mít k dispozici veškeré potřebné komponenty. V případě spalinového systému BRILON renoFLEX jsou všechny jednotně obsaženy v jedné kartonové krabici. Flexibilní trubku lze kupovat po částech, ale výhodnější je zakoupit návin v krabici o délce 80 metrů.

Postup montáže:
 1. V domě se změří potřebná délka flexibilní trubky a s malou rezervou se odřízne z návinu.
 2. V místě komínového sopouchu připraveného pro konkrétní kotel se přiloží připojovací deska a připraví se díry pro její pozdější fixaci.
 3. Zatažení flexibilní trubky do komína nebo nově vytvořeného průduchu usnadňuje protahovací přípravek, který se dočasně uchytí na její konec. Obvykle jeden pracovník trubku zasunuje na střeše do průduchu a druhý trubku dole přitahuje lanem za protahovací přípravek.
  Před zatažením trubky do průduchu se v doporučených vzdálenostech na trubku upevňují distanční objímky, které ji budou udržovat ve středu průduchu.
 4. Do místnosti s kotlem zatažený konec trubky se začistí a navlékne se na něj převlečná matice tak, aby se zafixovala ve třetí prohlubni od konce trubky. Pozor na správnou orientaci matice!
 5. Pružné kruhové těsnění se navlékne do první prohlubně na trubce a potře se tenkou vrstvou mazacího prostředku.
 6. Na připravený konec trubky se nasune připojovací deska tak, aby fixační ozub na převlečné matici zacvakl do zámku hrdla desky.
 7. Koleno se upraví podle konkrétních rozměrů komínového průduchu a síly stěny.
 8. Připojovací deska se upevní do předem připravených děr okolo sopouchového otvoru zatloukacími hmoždinkami. Tím skončila montáž spalinového systému BRILON renoFlex v místnosti u kotle a přemístíme se na střechu.
 9. Na konec flexibilní trubky vyčnívající z ústí komína se navlékne komínový poklop, vhodně se umístí a označí se místa pro hmoždinky. Po vyvrtání děr se poklop zafixuje zatloukacími hmoždinkami.
 10. Flexibilní trubka se v komínovém poklopu vystředí vymezovacím prstencem, který se na trubku navlékne a zatlačí do hrdla v poklopu.
 11. Stejná převlečná matice jako dole u kotle se nasune na trubku vyčnívající nad poklopem a zatlačí se až k vymezovacímu prstenci.
 12. Nad okrajem matice se přebytek trubky se čistě oddělí ve třetí prohlubni.
 13. Do poslední prohlubně na trubce se nasadí mazacím prostředkem potřené pružné kruhové těsnění.
 14. Následuje nasazení komínového ústí tak, aby se do výřezů – zámků v něm zacvakly fixační ozuby na matici.
 15. Poslední fází je nasazení překrývacího klobouku. Spalinový systém BRILON renoFLEX je hotov a plně odpovídá přísným požadavkům na vystavení kladného revizního posudku.

V případě generačních výměn kotlů se lze setkat s potřebou řešit komíny s vyčnívají válcovou vložkou. V systému BRILON renoFlex se místo komínového poklopu použije komínová hlavice, která se na vyčnívající vložce upevní zajišťovací páskou. Ostatní prvky a postup montáže zůstávají obdobné.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...