Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost Thermona je českým výrobcem plynových a elektrických kotlů. Proč to zdůrazňujeme?

V současné době již není na trhu s plynovými kotli a elektrokotli jiná firma s ryze českou kapitálovou účastí. Takřka všechny ostatní z tohoto segmentu trhu změnily majitele a patří zahraničním firmám. Jaký to má praktický důsledek? Především ten, že výroba plynových a elektrických kotlů téměř zmizela z ČR.

Výrobní program

Vyrábíme více než 90 typů kotlů, z toho kolem 60 prodáváme v České republice. Více než 70 % produkce firmy tvoří export. Sortiment tvoří plynové kotle včetně kotlů kondenzačních a elektrokotle. Samozřejmostí je i velké množství tržně nabízeného příslušenství. Jde především o příslušenství ke kotlům, například regulátory a termostaty, komponenty odtahů spalin, dále solární systémy pro ohřev vody atd. Vlajkovou lodí společnosti jsou tzv. kaskádové kotelny. Tento systém byl vyvinut již v 90. letech a byl ve své době unikátním řešením pro vytápění bytových domů a jiných větších objektů.

Úspory ve vytápění

Cílem společnosti Thermona je nabídnout zákazníkům nejen kvalitní výrobek, ale především takové zařízení, které jim přinese rychlou návratnost prostředků. Životnost kotle se pohybuje od 12 do 15 let. Po této době klesá účinnost a kotel se stává neúsporným. Jeho údržba se prodražuje a je problém na něj zakoupit náhradní díly. A když se to podaří, jsou náhradní díly na takovéto zařízení příliš drahé. Proto doporučujeme generační výměnu plynových kotlů. Výměna staršího kotle za nový moderní zdroj tepla se sofistikovanou regulací se uživateli vyplatí. Ušetří obvykle až 20–25 % provozních nákladů. Podmínkou však je, aby montáž provedla odborná a zkušená montážní firma.

Následné služby

Další neméně důležitou stránkou je zajištění následného servisu a náhradních dílů pro bezpečný a dlouhodobý provoz. Společnost Thermona disponuje širokou sítí autorizovaných servisních techniků, kteří poskytují servisní služby po celé ČR. Ceny náhradních dílů jsou nastaveny na nejnižší možnou cenovou hladinu, a v porovnání s konkurencí jsou levnější o desítky procent. Novinkou letošního roku je prodloužení záruky o jeden rok oproti zákonné záruční době. Toto opatření je důkazem toho, že věříme kvalitě našich výrobků a nebojíme se ani zahraniční konkurence.

25 let s vámi

logo Thermona 25 let

Společnost Thermona slaví v roce 2015 čtvrtstoletí své existence na trhu. Vznikla v roce 1990 a od té doby dodala na trh v České republice i zahraničí statisíce kotlů. To je důkazem poctivého přístupu k zákazníkům i partnerům. Společnost Thermona má sídlo v ČR, kde zisk řádně daní. Má více než 100 zaměstnanců, za které také pravidelně odvádí nemalé prostředky státu.
A budoucnost? Chceme se ještě více zaměřit na komunikaci se zákazníky a zajištění bezproblémového provozu kotle či kotelny. Kotel je zařízení, které musí fungovat v domě za všech podmínek. Proto chceme zákazníkům poskytnout komplexní péči, která nekončí prodejem a instalací zařízení, ale probíhá po celou dobu provozu zařízení.

K blízké budoucnosti

V současnosti dochází k významnému legislativnímu zásahu do podmínek, za jakých mohou výrobci a dovozci uvádět na trh plynové kotle. Ve vztahu k aktuálnímu výrobnímu sortimentu společnosti Thermona o tom dále hovoří Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti.

Účinnost čerpadel

První změna vychází z nařízení EK č. 641 z roku 2009 ekodesign oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (nízkoenergetická čerpadla ve výrobcích), které stanovilo zvýšené požadavky na účinnost oběhových čerpadel dodávaných samostatně a zabudovaných v kotlích. Pro samostatně prodávaná oběhová čerpadla je požadavek na zvýšenou účinnost realitou již několik let. Pro čerpadla v kotlích byl uvedeným nařízením určen termín od 1. srpna letošního roku. V Thermoně jsme zareagovali s předstihem a kotle s úspornými čerpadly, až na jednu dále zmíněnou výjimku, již vyrábíme.

Rád bych zdůraznil, že směrnice nepožaduje výlučně čerpadla s plynule měnitelnými otáčkami, jak je občas z konkrétní neznalosti detailů nařízení uváděno. Požadavky nařízení plní i konstrukčně jednodušší, tzv. EC čerpadla, která umožňují nastavení do tří výkonových stupňů. Uspokojí potřeby většiny otopných soustav a vzhledem k jednodušší řídicí elektronice jsou levnější.

Emise

Další legislativní opatření se objevilo v novele Zákona o ochraně ovzduší z května 2012, v jeho příloze uvádějící přípustné limity emisí pro kotle na plyn. S tímto požadavkem však nemáme žádný problém. Výrobky Thermony vždy plnily nadstandardní ekologické požadavky, například značky Ekologicky šetrný výrobek, aby mohly být použity i v hustě obydlených centrech měst.

Ekodesign a sezónní účinnost

Zásadní dopad budou mít Nařízení č. 813/2013 a 814/2013 – Ekodesign, a to zejména tím, že stanovují nejnižší přípustnou sezónní účinnost. Tento nový pojem zahrnuje účinnost při jmenovitém i minimálním výkonu, spotřebu pomocných energií a další vlivy.

Kombinované atmosférické kotle

V komínovém provedení typu B s průtokovou (20 kW nebo 28 kW) nebo zásobníkovou (14 kW, 20 kW nebo 28 kW) přípravou TV zaústěné do společných kouřovodů získávají dočasnou výjimku, pokud mají minimální energetickou účinnost 75 %. Nabídka těchto kotlů však bude díky tomuto nařízení velmi omezena.

Turbokotle

V našem sortimentu ve svém názvu obsahují písmeno T, nebudeme smět po 26. září letošního roku na český trh dodávat. Tento typ kotlů, ale ani od žádného jiného z nám známých výrobců, neplní stanovený požadavek minimální energetické účinnosti 86 %. Po 26. září se tedy budou doprodávat pouze zásoby těchto kotlů u obchodníků a náhradní díly.

Projektanti, kteří musí pracovat s předstihem, však mohou již dnes místo turbokotle navrhnout některý z našich kondenzačních kotlů.

Vyřazení turbokotlů z trhu přinese uživatelům významný problém. Jejich náhrada kondenzačním kotlem vyvolává nutnost změny konstrukce spalinové cesty.

Turbokotle vzhledem k vyšší teplotě spalin nevyžadují spalinovou cestu odolávající kyselému kondenzátu, zatímco kondenzační kotle ano. Pokud uživatel uvažuje o výměně stávajícího turbokotle za nový, a nepotřebuje nebo nechce investovat do nové spalinové cesty a do převložkování komína, měl by si pospíšit a včas si nový turbokotel zakoupit, dokud je vhodný typ na trhu.

Kondenzační kotle

Jedná se o jediný dlouhodobě perspektivní druh plynových kotlů. Náš sortiment zahrnuje kombinované kotle s přípravou TV o výkonech 14, 17 a 28 kW.

Jedinou výjimkou je kotel KD 45 pro kaskády, ve kterém je použit starší typ oběhového čerpadla s nižší účinností, než která bude pro uvedení na trh přípustná po 1. srpnu letošního roku. Odbornou veřejnost, která si tento typ kotle oblíbila, mohu uklidnit, neboť v současnosti probíhá úprava konstrukce s přechodem na nové úsporné čerpadlo tak, aby kotel mohl být nabízen i po 1. srpnu.

Pro větší kotelny navíc letos přineseme novinku, a to kondenzační kotel s výkonem 90 kW, rovněž vhodný do kaskád.

Štítkování kotlů

štítek

Označování kotlů štítkem symbolizujícím jeho souhrnné energetické chování za stanovených vzorových podmínek, do sortimentu nabídky nezasáhne. Předepisuje jej nařízení č. 811/2013 štítkování ohřívačů prostoru (kotlů) do 70 kW včetně (kogenerace do 50 kW) a výrobci či dovozci budou povinni štítky k výrobkům přikládat od 26. září letošního roku. V podstatě jde o spíše grafické vyjádření základních parametrů, které jsou podrobněji obsaženy v technické dokumentaci ke kotli. Štítek je tedy jednoduchý a přehledný obrázek, který graficky označuje nejdůležitější parametry výrobku a umožňuje zákazníkovi rychlou a snadnou orientaci při výběru.

Vzhledem k fyzikální provázanosti činnosti kotle a otopné soustavy, konkrétního chování uživatele, bude vazba mezi skutečnými náklady na teplo v konkrétním případě a údajem na štítku mnohem více volná, než jak jsou zákazníci zvyklí ji chápat například u ledniček, praček. Věříme, že si na to zákazníci zvyknou.

Podle nařízení o ekodesignu musí perspektivní kotle splnit minimální energetickou účinnost 86 %. Tuto podmínku splní pouze kondenzační kotle, které se mohou dostat do tříd A nebo B, jak potvrdily ověřovací výpočty, které jsme si v Thermoně provedli.

V důsledku legislativy budou z trhu plynových kotlů v EU vyřazeny levnější typy kotlů. Někteří z výrobců, kteří se nestačili přizpůsobit vývoji, trh opustí. Věříme, že v Thermoně jsme na změny dobře připraveni. Určitým plusem pro zájemce o naše kotle v EU po 26. září bude zjednodušení sortimentu, a to ze současných 60 typů na 20 typů kotlů.


THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.

Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...