Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pakety hydraulických armatur pro automatické kotle BENEKOV

Firma BENEKOVterm, která je českým lídrem na trhu automatických kotlů na uhlí, dlouhodobě pracuje s pojmem Energeticky úsporná kotelna.

Aby bylo možno naplnit tento pojem, je nutno do kotelny instalovat moderní kotel na tuhá paliva s automatickým režimem, který sám o sobě přináší významné úspory nákladů na vytápění nemovitosti a při správném navržení způsobu regulace otopné soustavy se úspory ještě znásobí.

Vzhledem k tomu, že automatické kotle na uhlí a biomasu jsou vybaveny různými řídicími jednotkami, připravila společnost BENEKOVterm Příručku odborného prodejce kotlů BENEKOV. Tento dokument by měl pomoci jak prodejcům, tak i montážním firmám se lépe orientovat při výběru samotného kotle i doporučeného hydraulického zapojení v souvislosti s použitou řídící jednotkou na kotli.

Příručka obsahuje nejčastěji používaná schémata zapojení včetně doporučených hydraulických armatur od renomovaných výrobců Siemens, Grundfos a Regulus. Při využití těchto paketů armatur poskytují montážně–servisní centra Benekovu konečnému uživateli prodlouženou záruku.

Stručný popis jednotlivých paketů:

Paket č. 4

Paket č. 4 řeší hydraulické zapojení kotle s řídící jednotkou EM 250 formou nadřazené regulace, kdy rozhodujícím řídícím členem je PI regulátor a prostorový přístroj v jednom Siemens REV34DC, který umožňuje ovládat pohon třícestného směšovacího ventilu tak, že při dosažení požadované teploty v místnosti dojde k uzavření třícestného směšovacího ventilu a pomocný kontakt pohonu Siemens SSB31.1 vypne oběhové čerpadlo v sekundárním topném okruhu.

Tato informace se přenese pomocí modulu BN do řídící jednotky kotle, která následně odstaví čerpadlo primárního okruhu a tím kotel přejde do útlumového režimu.

Paket č. 6

Paket č. 6 řeší hydraulické zapojení kotle rovněž s řídící jednotkou EM 250 a využívá k řízení sekundárního topného okruhu i k ochraně kotle proti nízkoteplotní korozi čtyřcestný směšovací ventil. Pohon tohoto ventilu je ovládán nadřazenou ekvitermní regulaci ADEX Comfort BN.

Pro tuto regulaci je již potřeba instalovat venkovní čidlo teploty a pro sledování vnitřní teploty v referenční místnosti i speciální pokojový termostat ecoSTER 200, který navíc umí i vzdáleně nastavovat vybrané parametry kotle.

Pomocný modul BN, který je dodáván k této regulaci, má funkci relé, které opět předává informaci při natopení místnosti k odstavení primárního čerpadla, čímž kotel opět přejde do útlumového režimu.

Paket č. 13

Paket č. 13 je již připraven pro modulační ekvitermní řídící jednotku Siemens Climatix Premium a využívá k řízení sekundárního topeného okruhu třícestné směšování.

Paket č. 14

Paket č. 14 je obdobou zapojení č. 13, jen pro řízení sekundárního topného okruhu je použit čtyřcestný směšovací ventil, který je ovládán přímo z řídící jednotky Siemens Climatix Premium.

U obou těchto zapojení je nutno instalovat venkovní čidlo teploty. Bližší informace o zapojení jednotlivých paketů je možno získat z Technických podkladů pro instalaci automatických kotlů BENEKOV, kde jsou uvedena i elektrická zapojení jednotlivých pohonů včetně napěťových soustav.

Všechna uvedená hydraulická zapojení zajišťují ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi, umožňují maximální využití užitných vlastností řídících jednotek a při jejich použití je dosažena maximální úspora nákladů na vytápění. Tímto je naplněn i pojem Energeticky úsporná kotelna BENEKOV.

Nabízené jednotlivé pakety je možno objednat pod jedním objednávacím kódem a to s čerpadly, eventuálně i bez čerpadel, kdy podmínkou prodloužené záruky je pouze použití doporučených směšovacích ventilů a příslušných pohonů.

Příručku odborného prodejce kotlů BENEKOV a další informace o kotlích najdete na stránkách www.benekov.com.

BENEKOVterm s.r.o.
logo BENEKOVterm s.r.o.

Úsporné teplo pro pohodlný život - automatické kotle na uhlí, pelety, dřevní štěpku, kusové dřevo a obilí. BENEKOV je česká rodinná firma tvořená dynamickým týmem odborníků.