Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úsporné vytápění bytových domů tuhými palivy

Česká vláda se rozhodla masivně podpořit výměny neekologických kotlů v domácnostech za nové nízkoemisní zdroje. Majitelé bytových domů se čtyřmi a více bytovými jednotkami ale bohužel na kotlíkové dotace nemají nárok, i když desítky tisíc bytů jsou vytápěny právě zastaralými kotli na tuhá paliva, emitujícími velké množství prachu. Navíc od 1. 9. 2022 nebude možno tyto zastaralé technologie používat a porušení této zákonné povinnosti bude sankcionováno až do výše 50 tisíc Kč.

V současné době přitom existují dvě zajímavé možnosti, jak inovovat kotelny v bytových domech při splnění přísných zákonných podmínek, jak zároveň výrazně snížit emise z původních zdrojů a přitom ušetřit desítky procent nákladů za palivo.

Centrální automatický kotel na hnědé uhlí

Pokud se majitelé bytů mezi sebou dohodnou a mají prostor na vytvoření centrální kotelny, je ideálním řešením společně provozovaný automatický kotel na uhlí. Pro 6–8 bytových domů jsou běžné kotle o výkonu okolo 50 kW. Výhodou je nízká vstupní investice na jeden byt.

Model BENEKOV C51 s jednotkou Climatix 2 a rozšiřujícím modulem umí řídit až 6 topných větví. Správce kotelny nebo servisní technik mohou zároveň sledovat přes internet teplotu vody vstupující do jednotlivých bytů, nastavenou teplotu v jednotlivých bytech atd. Tento výrobek při spalování uhlí splňuje parametry pro zařazení do kategorie tzv. „nízkoemisních spalovacích zdrojů“, definovaných Směrnicí Ministerstva životního prostředí.

Kotel BENEKOV C51
Kotel BENEKOV C51
Kotel BENEKOV C51

Model C51 má v základní výbavě ekvitermní regulaci a využívá modulaci výkonu. Kotel funguje v rozsahu 15–49 kW výkonu, takže je možné využívat jej v létě i pro ohřev TUV. Klasickým příkladem je čtyřbytový dům s tepelnou ztrátou cca 40 kW. Kvalitně provedená instalace umožňuje dosáhnout náklady na palivo za celý rok okolo 40 tisíc Kč na celý dům. Náklady na vytápění jedné domácnosti, včetně ohřevu TUV se mohou pohybovat do 10 tisíc Kč za rok. Investice do takového kotle vyjde na 120 tisíc Kč bez DPH. K instalaci je nutno připočítat ještě čerpadla, ventily a další nezbytný materiál. Obvykle tato investice vyjde jednu domácnost průměrně na cca 60 tisíc Kč. Pro zvýšení komfortu lze ke kotli pořídit ještě automatické čištění výměníku, odpopelňovač nebo dopravník paliva z externího zásobníku. Tyto přídavné zařízení sníží čas nezbytný na obsluhu kotelny na minimum.

U větších bytových domů se standardně používají kaskády kotlů. Obecným trendem posledních let je snaha „utéct“ od centrálního vytápění a nahradit jej vlastním vytápěním větších objektů. Doba návratnosti u těchto investic se při přechodu na automatizované spalování uhlí pohybuje mezi 3–5 lety.

Individuální vytápění bytů automatem na uhlí

Pokud se majitelé bytů neshodnou na jednom společném řešení, lze provozovat samostatné kotle pro jednotlivé byty. Nevýhodou je vyšší vstupní investice pro každou jednotlivou domácnost.

Kotel BENEKOV B14
Kotel BENEKOV B14

Model BENEKOV B14 je konstruován pro možnost samostatného vytápění bytů. Půdorysné rozměry kotle 92 × 90 cm umožňují nahradit starý kotel s ručním přikládáním za nový automat. Tato investice zajistí výrazné úspory na palivo. B14 má účinnost 94 % při spalování uhlí a spotřebuje až o třetinu méně paliva než běžné kotle s ručním přikládáním 1. třídy. Rovněž komfort obsluhy je diametrálně odlišný. Místo přikládání několikrát denně lze nový automat obsluhovat jednou za 2 až 4 dny. S využitím ekvitermní regulace si byt udržuje nastavenou teplotu a tepelná pohoda jeho obyvatel se zásadně zlepší. Cena samotného kotle je 49.990,– Kč bez DPH. Náklady včetně instalace se pohybují okolo 80 tisíc Kč. Roční spotřeba paliva se pohybuje okolo 10 tisíc Kč.

Pokud máte zájem ušetřit náklady na vytápění svého bytu, končí Vám životnost starého kotle nebo kdo si chcete dopřát výrazné zvýšení komfortu topení, dozvíte se více na www.benekov.com.

Topte uhlím, ne penězi :-)
BENEKOVterm s.r.o.
logo BENEKOVterm s.r.o.

Úsporné teplo pro pohodlný život - automatické kotle na uhlí, pelety, dřevní štěpku, kusové dřevo a obilí. BENEKOV je česká rodinná firma tvořená dynamickým týmem odborníků.