Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejúspornějsí kotle na uhlí v automatickém režimu

Topení uhlím v automatickém režimu se stalo nejlevnějším způsobem vytápění rodinných domů a proto zažívá velký boom. Ten je navíc podpořen subvencemi státu formou Prioritní osy 2 OPŽP, takzvaných kotlíkových dotací.

Proti plynu ušetří uhlí až 60 % nákladů, proti elektřině může ušetřit až 75 %. Kdo nahradil svůj starý ručně přikládaný kotel na nový pohodlný automat, ušetří ročně až 180 hodin svého času a 20 % nákladů na palivo ročně.

Běžní prodejci lákají své potenciální zákazníky na nízké ceny kotlů a tím jejich argumentace končí. BENEKOV naproti tomu nabízí komplexní řešení formou tzv. ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOTELNY a zdůrazňuje všechny druhy provozních nákladů spojených s jejím užíváním. Kdo uvažuje skutečně racionálně, potřebuje srovnat veškeré náklady spojené s pořízením i provozem kotle po dobu jeho životnosti, aby si mohl vypočítat skutečné průměrné roční náklady na svou investici. Pořízení automatického kotle je dlouhodobá investice a stojí za to dobře ji promyslet. Ušetřit 10 až 20 tisíc Kč na vstupní investici může znamenat vyhodit z okna 100 tisíc Kč za zvýšené provozní náklady.


ENERGETICKY ÚSPORNÁ KOTELNA BENEKOV

Spotřeba paliva je ovlivněna mimo jiné těmito faktory

 • Hodnoty účinnosti naměřené v akreditované zkušebně jsou získány za tzv. ustáleného stavu. Osvědčení o zkoušce vystavené podle normy ČSN EN 303-5:2013 udává, jakou účinnost kotel dosáhnul při 6-ti hodinové zkoušce při 100 % svého výkonu a jakou účinnost kotel dosáhnul při 6-ti hodinové zkoušce za částečného (30 %) výkonu. Stejná metodika výpočtu platí pro všechny výrobce, avšak v reálném provozu je třeba počítat i s dalšími faktory ovlivňujícími skutečnou účinnost zdroje. Pro základní srovnání mezi různými kotli jsou takto získané hodnoty důležitým východiskem. Při srovnání kotlů je třeba ověřit si, jestli jsou udávané parametry získány u akreditované zkušebny. V ČR je akreditovanou zkušebnou SZU Brno. Je běžné, že celá řada zahraničních výrobků se chlubí "světovou" účinností, ale jejich certifikáty nemají žádnou hodnotu, protože tyto "certifikáty" byly vyrobeny na zakázku a neprošly žádným skutečným měřením podle metodiky normy EN 303-5:2012.

 • Ekodesign se snaží více "zreálnit" naměřenou účinnost tím, že ji přepočítává na tzv. "sezonní účinnost." Při ní se bere v potaz fakt, že kotel většinu svého provozu (pokud je dobře nadimenzován) nepracuje ve 100 % svého jmenovitého výkonu. Ekodesign přepočítává hodnoty částečného a jmenovitého výkonu pomocí váženého aritmetického průměru, kdy jmenovitý výkon má váhu 15 % a částečný výkon má váhu 85 %. První český kotel na uhlí, který dosáhl parametry Ekodesignu je model BENEKOV C 27.

  BENEKOV C 27 - kotel na uhlí v Ekodesignu
 • Zásadním faktorem reálné provozní účinnosti kotle je využití ekvitermní regulace. Řízení otopné soustavy pomocí venkovních čidel napojených na zařízení sledující rozdíly mezi venkovní teplotou a teplotou v referenční místnosti zajišťuje, že kotel topí jen když je to skutečně zapotřebí. Časté výkyvy ve změnách teploty jsou hlídány pomocí této regulace a nedochází ani ke zbytečnému přetápění objektu ani k nedostatku tepla vlivem pozdního náběru kotle při prudkém ochlazení. V současné době technicky nejdokonalejším řešením je využití ekvitermní regulace v kombinaci s prostorovým přístrojem.


 • BENEKOV C 27 - kotel s modulací a ekvitermním řízením
  Vedle ekvitermní regulace je dalším důležitým prvkem modulace spalování, které přináší největší efekt během přechodných období na jaře a na podzim. Mírnější zimy a chladnější léta, které se projevily například v topné sezoně 2014/2015 ukazují, že modulace spalování bude stále důležitějším prvkem pro úsporné řízení kotelen.

  Využití modulace umožňuje šetřit až 15 % nákladů na palivo. Kotle bez modulace fungují systémem "brzda-plyn" Kotel buď topí nebo netopí a snaží se dostat na požadovanou výstupní teplotu vody.

  Modulace plynule ubírá a přidává výkon podle nastavené PID regulace, tak aby kotel fungoval plynule, zbytečně se nepřetápěl a dával do systému jen přesně takové množství tepla, které systém potřebuje.

 • Rychlost zanášení výměníku a s ní spojené intervaly čištění kotle jsou dalším faktorem možných provozních úspor. V tomto směru jsou jednoznačně lepší vertikální výměníky, které se zanáší až 6 x pomaleji. Horizontální výměníky, zejména u litinových kotlů, se zanáší tak rychle, že zákazník musí kotel čistit minimálně 2 x týdně, pokud má zájem, aby mu výrazným způsobem neklesala účinnost. Pokud toto zanedbá, ročně může přicházet až o jednotky tisíc korun za teplo odcházející do komína. Častá obsluha kotle znamená nárok na čas uživatele. Za dobu životnosti lze počítat s tím, že u horizontálních výměníků musí jejich majitel trávit u kotle stovky hodin času navíc oproti majiteli kotle s vertikálním výměníkem.

BENEKOV B14 - kotel na uhlí s účinností 94 %

Další faktory provozních úspor

Kromě účinnosti kotle je velmi důležitý elektrický příkon. V ČR jsou v nabídce kotle na uhlí do 25 kW s příkonem od 29 do 500 W. Dobrá volba ušetří až 1,5 tisíc Kč ročně.

Nejnovější model firmy BENEKOV, kotel B 14 certifikovaný pro spalování hnědého uhlí ořech 2, dosáhl v SZU Brno účinnost 94 % při elektrickém příkonu pouhých 29 W. Provoz takového kotle se dá z pohledu nákladů na elektřinu srovnat s provozem jedné žárovky.

Při spotřebě elektřiny je třeba dbát i na využití elektronicky úsporných armatur, například čerpadel. Využití elektronicky řízených úsporných čerpadel umožňuje ušetřit až jednotky tisíc Kč ročně.

 • Levné kotle mají z důvodů úspory výrobních nákladů malý objem zásobníku paliva a popelníku. Zákazník k nim musí chodit nejlépe jednou za 1 až 2 dny. Robustní české kotle vyráběné pro maximum komfortu zákazníka mají popelníky a zásobníky tak velké, aby se ke kotli chodilo jednou za 3 až 5 dnů, u menších domů se zateplením tento interval může být i vyšší. Je řada zákazníků, kteří chodí ke svým kotlům přikládat a vynášet popel jednou za 10 až 14 dnů!

 • Kvalitní průmyslové elektrokomponenty, zejména motory a ventilátory mají předpokládanou životnost až 15 až 20 let, stejně jako samotný kotel. Levné elektrosoučástky běžných kotlů vydrží jen 5 až 10 let a minimálně jednou během životnosti kotle se motor, ventilátor nebo řídící jednotka budou muset měnit. To může znamenat další náklady 20 i více tisíc Kč navíc.

Energeticky úsporná kotelna

Benekov dlouhodobě pracuje s koncepcí energeticky úsporné kotelny. Řady výrobků označené PREMIUM a EXCLUSIVE využívají moderní řídící prvky s ekvitermní regulací a modulací spalování, vyvinuté speciálně pro kotle Benekov. Síť 1200 odborných montážních firem a 90 servisních center v ČR proškolených technickými specialisty od výrobce Vám může poradit jak ušetřit Vaše rodinné finance a vytvořit si vlastní energeticky úspornou kotelnu doma.

Kdo přejde z topení plynu na uhlí, může si ročně "vydělat" desítky tisíc Kč. Kdo si vybere nejúspornější automatický kotel na uhlí, ušetří ročně další jednotky tisíc Kč. Pokud Vás už nebaví dále sledovat jak Vám zbytečně z peněženky lítají oknem ven další peníze, naleznete více na www.benekov.com.

 
 
Reklama