Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotle Vitodens nově s dotykovým displejem, energetickým kokpitem a internetovým rozhraním

Chytré vytápění a příprava teplé vody – s novým uživatelsky přívětivým barevným dotykovým displejem mají provozovatelé plynových kondenzačních kotlů Vitodens řady 300 své vytápění vždy pod kontrolou. To zajišťují mimo jiné histogramy spotřeby energie. Sériové rozhraní LAN umožňuje kdykoliv ovládat topení přes chytrý telefon nebo tablet.

Vysoce efektivní výroba tepla z plynu

K plynovým kondenzačním kotlům Vitodens řady 300 patří nástěnný kotel Vitodens 300-W s výkony do 35 kW a kompaktní kotel Vitodens 333-F (do 26 kW) s integrovaným nabíjecím zásobníkem pro vysoký komfort přípravy teplé vody. U kompaktního kotle Vitodens 343-F (do 19 kW) je již zabudován solární nabíjecí zásobník a rovněž všechny komponenty potřebné pro připojení solárních kolektorů.

Rozsah modulace s poměrem 1 : 10 je mimořádně velký, což umožňuje přesné přizpůsobení výkonu aktuálnímu topnému zatížení budovy. Tak se dosáhne vysokého normovaného stupně využití až 98 % (Hs). Regulace spalování Lambda Pro Control zajišťuje, že vysoká efektivita zůstane zachována i při proměnlivé kvalitě plynu. Plynule měří kvalitu spalování a automaticky vyrovnává odchylky přizpůsobováním směsi plynu/vzduchu.

Všechny plynové kondenzační kotle Vitodens jsou vybaveny inovativní technologií a vyhovují tak požadavkům trhu zabývajícího se výrobou plynu, jehož kvalita se stále více mění.

Energetický kokpit pro chytrý energetický management

Nový dotykový displej představuje všechny důležité informace formou textu nebo obrázků. Díky barevným piktogramům je orientace úplná hračka. Kromě příjemného designu a vysokého komfortu obsluhy poskytuje nový displej jako energetický kokpit obsáhlou kontrolu a přehled nad spotřebou plynu pro vytápění a ohřevem pitné vody. Je-li připojeno solární zařízení, zachycují se a zobrazují i solární zisky. V barevných histogramech se navíc představují všechny údaje volitelně v podobě denních, týdenních, měsíčních nebo ročních hodnot. Provozovatel tak s energetickým kokpitem získá přehled o své spotřebě plynu a může v případě potřeby nebo s cílem ušetřit změnit své zvyky při vytápění.

Jednoduché spojení s internetem

Integrované rozhraní LAN umožňuje spojení s DSL routerem přímo bez dodatečných komponentů. Proto je možné kdykoliv a odkudkoliv jednoduše obsluhovat topné zařízení a až tři topné okruhy přes aplikaci Vitotrol Plus a chytrý telefon nebo tablet. Sem patří zadání požadovaných hodnot a provozních programů i snímání všech důležitých informací týkajících se zařízení.

Stejně jednoduše je možná i dálková kontrola a dálková správa zařízení ze strany pověřených odborných partnerů. Přenos šifrovaných dat zajišťuje vždy maximální bezpečnost.

Jednoduché uvedení do provozu s elektronickými asistenty

Jako jediné plynové kondenzační kotle na trhu poskytují topná zařízení Vitodens řady 300 sériově asistenční funkci pro uvedení do provozu. Díky rozpoznávací funkci čidel a připojených součástí se na displeji graficky zobrazí schéma zařízení. Odborný partner může rovněž přes toto schéma konfigurovat jednotlivé komponenty topného okruhu, přípravy teplé vody a solárních termických systémů přímo ve srozumitelném textu, aniž by musel vstoupit do kódovací roviny. Uvedení do provozu je tudíž snadné, bezchybné a rychlé.

Automatizované hydraulické vyrovnání pomocí Vitoflow

Plynové kondenzační kotle Vitodens řady 200 a 300 jsou připraveny pro automatizované hydraulické vyrovnání pomocí Vitoflow. Viessmann tak odborným partnerům umožňuje, aby ve velmi krátkém čase, mimořádně jednoduše a bezpečně, provedli automatizované hydraulické vyrovnání. Metoda certifikovaná německou zkušebnou TÜV nevyžaduje údaje o délce a průměru potrubních vedení, které nejsou v případě modernizace většinou známé a není snadné je zjistit. Navíc je potřeba pouze běžný laptop se softwarem Vitosoft 300 a servisní sada s bezdrátovými servopohony, které se během vyrovnání montují na topná tělesa.

Automatická regulace zbytkové dopravní výšky čerpadla topného okruhu

Čerpadlo topného okruhu, které je integrované v zařízeních, dokáže pomocí automatické regulace zbytkové dopravní výšky přímo a přesně přizpůsobit své otáčky potřebě tepla. Nejsou zapotřebí dodatečné snímače tlaku. Pokud se termostatické ventily přivřou nebo úplně zavřou, zmenší se v topném okruhu objemový tok. Senzor objemového toku v zařízeních potom ihned vyšle signál ke snížení počtu otáček čerpadla. To snižuje spotřebu elektřiny čerpadla a zabraňuje hluku způsobenému prouděním v topném okruhu.

Kombinace plynového hořáku MatriX a výměníku tepla Inox-Radial zajišťuje ve všech zařízeních maximální efektivitu. Na výměník tepla poskytuje Viessmann záruku 10 let proti netěsnosti způsobené korozí.

Výhody pro odborné partnery

 • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu díky asistenční funkci se zadanými schématy zařízení.
 • Jednoduchá konfigurace zařízení ve srozumitelném textu a s podporou grafiky díky asistenci při uvedení do provozu.
 • Rozšířená diagnóza na základě zobrazení důležitých provozních údajů a stavů zařízení.
 • Vhodný pro všechny druhy plynu, není nutná výměna clon v případě změny druhu plynu.
 • Kompaktní zařízení: rychlá a jednoduchá montáž díky instalaci všech potřebných komponentů předem.
 • Je možné použít osvědčený program příslušenství Vitodens.

Výhody pro provozovatele

 • Příjemný design a vysoký komfort obsluhy díky barevnému dotykovému displeji se zobrazením srozumitelného textu a podporou grafiky.
 • Energetický kokpit s vizualizací spotřeby energie a solárních zisků.
 • Jednoduché spojení s internetem díky integrovanému rozhraní LAN a obsluze přes aplikaci Vitotrol Plus.
 • Úspora energie a zamezení hluku způsobenému prouděním pomocí regulace zbytkové dopravní výšky.
 • Vysoký komfort přípravy teplé vody a trvale nezávadná hygiena díky integrovaným zásobníkům z ušlechtilé oceli v kompaktních zařízeních.

Technické údaje

 • Výkon:
  1,9 až 35 kW (Vitodens 300-W)
  1,9 až 26 kW (Vitodens 333-F)
  1,9 až 19 kW (Vitodens 343-F)
 • Rozsah modulace 1 : 10
 • Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)
 • Objem zásobníku
  Vitodens 333-F: 100 l
  Vitodens 343-F: 220 l

Kompletní nabídka pro všechny energetické nosiče

Plynové kondenzační systémy jsou významným segmentem kompletní nabídky Viessmann. Kompletní nabídka zahrnuje individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1,0 do 120 000 kW pro všechny oblasti použití a všechny energetické nosiče. Patří sem závěsné nástěnné kondenzační kotle od 1,9 do 150 kW a stacionární kondenzační systémy od 1,0 do 6 000 kW i kogenerační jednotky (BHKW) od 0,75 do 530 kWel popř. od 1,0 do 660 kWth. Nabídka regenerativních energetických systémů zahrnuje termické solární systémy s plochými a vakuovými trubicovými kolektory k ohřevu pitné vody, podpoře vytápění a k výrobě procesního tepla, kotle na biomasu od 2,4 do 50 000 kW pro kusové dřevo, štěpku a dřevní pelety, tepelná čerpadla od 1,7 do 2 000 kW k využití tepla ze země, spodní vody nebo okolního vzduchu i fotovoltaické systémy.

I pro sítě centrálního vytápění a bioenergetické vesnice poskytuje Viessmann vše od jednoho dodavatele – od prvních studií proveditelnosti a podrobných plánů přes dodání všech potřebných komponentů, jako jsou bioplynová zařízení, topné systémy, kogenerační jednotky, potrubí zemního tepla a rozvodné stanice, až po stavbu a uvedení do provozu.

Společnost Viessmann Group má obsáhlý sortiment produktů pro prostory s kontrolovanou teplotou, velmi výkonné chladicí buňky a agregáty, řešení pro výrobu chladu pro potravinářský maloobchod i příslušenství a služby a pokrývá tak i oblast chladicí techniky.

Obsáhlé portfolio služeb

Kromě toho pomáhá Viessmann svým obchodním partnerům obsáhlým portfoliem služeb. K nim patří flexibilní koncepce logistiky, servis zaměřený na zákazníka, program školení Akademie Viessmann sestavený podle aktuálních potřeb, reklamní prostředky, on-line portál a předprodej prostřednictvím prezentace značky v zimních sportech.

Obrázek 1: Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W i kompaktní zařízení Vitodens 333-F a 343-F jsou nyní vybaveny barevným dotykovým displejem.
Obrázek 1: Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W i kompaktní zařízení Vitodens 333-F a 343-F jsou nyní vybaveny barevným dotykovým displejem.
Obrázek 2: Jako energetický kokpit podává nový barevný dotykový displej v zařízeních Vitodens řady 300 obsáhlé informace o spotřebě plynu a solárním tepelném zisku.
Obrázek 2: Jako energetický kokpit podává nový barevný dotykový displej v zařízeních Vitodens řady 300 obsáhlé informace o spotřebě plynu a solárním tepelném zisku.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.