Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kondenzační litinový olejový kotel Logano plus GB125

V České republice je velké množství instalací, kde se používá olej jako palivo k vytápění a ohřevu teplé vody. Jsou místa a technologie, kde je spalování oleje jediným řešením, jak zajistit dostatek energie a tepla. Pokud chce zákazník při vytápění ušetřit provozní náklady, ale nedělat složité zásahy do otopné soustavy, řešením je nový kondenzační olejový kotel Logano plus GB125.

Kotel má pět výkonových variant 18, 22, 30, 35 a 49 kW. Je vhodný pro použití v rodinných domech nebo rekreačních objektech. Logano plus GB125 koncepčně vychází z osvědčeného litinového nízkoteplotního typu Logano G125. Kotel umožňuje provoz otopné soustavy na vyšší teploty, tzn. že se nemusí měnit otopná tělesa nebo stávající systém. Kotel přichází na trh na základě zákazu prodeje klasických nízkoteplotních kotlů směrnicí o ekodesignu a zároveň potřebou zákazníků při modernizaci vytápění používat ekologický a úsporný zdroj tepla. Kotel má vylepšený regulační systémem, systémem servisní diagnózy (SDS) a vylepšenou technikou modroplamenného olejového hořáku Logatop BE. Kotlové články jsou z kvalitní šedé litiny GL180M a kondenzační výměník tepla je z nerezové oceli 1.4404. Články i výměník jsou dobře přístupné a snadno čistitelné.

Inteligentní systém kotle

Regulační systém Logamatic EMS plus umožňuje vzájemnou komunikaci mezi regulací, kotlem, hořákem a otopnou soustavou. Použitím ovládací jednotky Logamatic RC300 jsme schopni celou otopnou soustavu regulovat přímo z obývacího pokoje podle venkovní teploty. Tím můžeme pružně reagovat na potřebu tepla a v přechodných obdobích můžeme systém provozovat na nižší teplotní spád, což přináší velké provozní úspory. Regulátor je možné navíc rozšířit o modul KM200 pro pohodlné ovládání na dálku pomocí tabletu či chytrého telefonu. Možnost rozšířit systém o přípravu teplé vody pomocí termických solárních kolektorů, zapojení krbové vložky či kotle na tuhá paliva je také standardem.

Obr. 1: Příklad instalace kotle Logano plus GB125 s podstavným zásobníkem teplé vody Logalux LT
Obr. 1: Příklad instalace kotle Logano plus GB125 s podstavným zásobníkem teplé vody Logalux LT
Obr. 2: Řez kotlem Logano plus GB125
Obr. 2: Řez kotlem Logano plus GB125

Princip spalování oleje

Kotel je z výroby vybaven jednostupňovým modroplamenným hořákem, který je určen výhradně ke spalování standardního a nízkosirného topného oleje. Hořák je za tepla odzkoušen a seřízen z výrobního závodu, což výrazně zkracuje čas na uvedení do provozu. Speciální konstrukce hořáku umožňuje recirkulaci horkých spalin do ústí hořáku, čímž dojde k úplnému zplynění a shoření oleje. Takto vytvořená plynná směs hoří modrým plamenem prakticky bez tvorby sazí a s nízkým obsahem škodlivých emisí. Kotel je konstrukčně navržen s třítahovým vedením spalin. Tento princip konstrukce se používá u kotlů malých, středních a velkých výkonů. Maximálním způsobem tak využívá teplo ze samotného spalovacího procesu a hlavně tento princip významně přispívá ke snižování obsahu škodlivin ve spalinách. Konstrukce zkracuje čas pobytu spalovacích plynů v zóně s nejvyšší teplotou. V dodatečných tazích dochází k ochlazení spalin a tím je dosaženo snížení tvorby oxidů dusíku (NOX) a jiných škodlivin. Celý provoz kotle se vyznačuje velmi tichým chodem, jelikož je hořák umístěn pod hluk tlumícím opláštěním.

Obr. 3: Schéma rodinného domu s tepelnou technikou Buderus
Obr. 3: Schéma rodinného domu s tepelnou technikou Buderus

Velkou výhodou tohoto zdroje je jednoduchost a spolehlivost. V podstatě stačí mít volný prostor ve sklepě, kam se umístí kotel a olejové hospodářství. Příkladem může být vyklizená bývalá uhelna, kde se dle potřeby poskládají plastové nádrže určené pro skladování topného oleje. Nádrže na olej a samotné olejové hospodářství nabízí značka Buderus v rámci příslušenství. Další výhodou je možnost provozovat kotel nezávisle na vzduchu z prostoru instalace. Tento způsob doporučujeme využít hlavně u kotelen s větší prašností (například v bývalé uhelné kotelně).

Jak už bylo uvedeno, jsou lokality v ČR bez plynofikace a bez možnosti použití tepelných čerpadel (z důvodu hlučnosti vzduchových čerpadel či malého pozemku pro zemní tepelná čerpadla). Nový olejový kondenzační kotel Logano plus GB125 vybavený modroplamenným hořákem, regulačním systémem Logamatic EMS plus, s využitím třítahového principu vedení spalin a integrovaného kondenzačního výměníku tepla, dosahuje vysokého normovaného stupně využití až 104 %. Buderus tak nabízí zákazníkům spolehlivý, úsporný kotel, který využívá nejmodernější techniky ke spalování oleje. Více informací o stacionárních kotlích a dalším sortimentu naleznete na www.buderus.cz .


Buderus (Bosch Termotechnika s.r.o.)
logo Buderus (Bosch Termotechnika s.r.o.)

Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...