Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VIADRUS dokončil testování nového kotle A0C na pelety, který bude zařazen kotlíkových dotací

Společnost VIADRUS rozšířila portfolio svých výrobků o kotel A0C v dalších velikostech a výkonech – konkrétně o 4, 6 a 8 článkovou verzi, která poskytne výkon až 32 kW. Testování kotle ve Strojírenském zkušebním ústavu bylo úspěšně dokončeno a nyní bude vydáno osvědčení, které umožní zařazení kotle do kotlíkových dotací.

Automatický kotel na tuhá paliva VIADRUS A0C je určen k ekologickému a úspornému vytápění při zachování minimálních nároků na obsluhu. Zároveň také nabízí možnost vzdáleného ovládání prostřednictvím internetu.

V minulém roce byl kotel dostupný ve dvou velikostech, v letošním roce přibydou další tři velikosti kotle, takže jej bude možné nasadit v širším spektru vytápěných budov. Velkou předností kotle je vysoká účinnost až 86,9 %. Při použití ekonomizéru, který využívá teplo spalin k předehřívání vratné vody, se zvyšuje účinnost kotle až na 91,5 %. Díky této úpravě je možné kotel koupit s využitím kotlíkových dotací.

V rámci kotlíkových dotací byla v loňském roce vyčerpána 1/3 všech prostředků, které jsou pro roky 2016 –2020 celkem 9 miliard korun. Podmínky pro druhé kolo kotlíkových dotací budou s největší pravděpodobností zveřejněny v březnu 2017, vyhlášení příjmu žádostí lze očekávat v květnu 2017.

První kolo kotlíkových dotací bylo velmi úspěšné, bohužel se však ukázalo, že ne všechny kotle, které byly do kotlíkových dotací zařazeny, plnily požadované parametry – jako problematický se ukázal jeden z kotlů slovenského výrobce, který neprošel ani dodatečným testováním ve zkušebním ústavu.


Pro vybavení zkušebních ústavů bohužel neexistují jednotná pravidla, a jak ukázala naše měření, největší rozdíly jsou v naměřených hodnotách emisí, kde je možné používat jak gravimetrický, tak i méně přesný optometrický způsob měření, rozdíl mezi těmito metodami může být až 40 %, jak ukázaly naše vlastní testy,“ vysvětluje Leon Ligocki manažer výzkumu a vývoje společnosti VIADRUS.

Všechny kotle VIADRUS procházejí testy, které využívají přesnější gravimetrickou metodu měření emisí, takže nehrozí, že by neplnily nastavené parametry. Ty jsou důležité především z toho důvodu, že zajišťují plnění celého smyslu a cíle kotlíkových dotací – tedy snížení emisí a tím i znečišťování ovzduší. V kombinaci s litinovým provedením kotle, které je trvanlivé a  obyvateli České republiky velmi žádané, se jedná o nejlepší řešení pro vytápění.

Více informací:

Petr Březina
Account Manager
BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o.
petr.brezina@bmpr.cz | 777 900 298
VIADRUS a.s.
logo VIADRUS a.s.

VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem tepelné techniky a jeho vyráběný sortiment se vyznačuje vysokou kvalitou a vysokou životností. Výrobní program tvoří litinové kotle na tuhá paliva (kotle na dřevo, uhlí) a kotle na biomasu (automatické kotle na ...