Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pravidelná údržba kotle DAKON DOR 5N Automat

Jedním z kotlů určených pro spalování tuhých paliv a podporovaných v rámci kotlíkových dotací je DAKON DOR 5N Automat. To, že je kotel označen jako automatický, se týká procesu řízení spalování paliva, podávání paliva do hořáku a shromažďování popela v popelníku.

Potřeba čistit teplosměnné plochy výměníku kotle, spalinové tahy, odstraňovat popel atd. je stejná, jako u kotlů s ručním přikládáním paliva. Zásadní rozdíl je v tom, že optimalizace procesu spalování snižuje tvorbu nežádoucích produktů, a tudíž i nároky na údržbu jsou nižší.

Pro udržení dlouhodobé životnosti kotle není vhodné údržbu zanedbávat, zvláště když je většina prací snadno proveditelná. V připojeném videu jsou ukázány základní úkony údržby, které jsou v podstatě děleny na každodenní, týdenní a roční.

Předpokladem pro správný hospodárný a ekonomický provoz kotle je jeho pravidelná údržba a čištění. Každý den je potřeba vynést popelník a seškrábnout usazeniny s hořáku. Dále je jednou týdně třeba čistit trubkovnici kotlového tělesa. Ta se realizuje odmontováním horního víka trubkovnice, vyndání vířiče spalin a vyčistění trubek. Jednou za 14 dni je třeba vyčisti kotel od usazenin a pročistit hořák. Dále jednou za rok po topné sezoně je třeba kotel kompletně vyčistit a to včetně rozebrání keramiky, jejího ometení a kompletního vyčištění kotlového tělesa.

 
 
Reklama